,

Ankara Özel Yükseliş Koleji

Yükseliş Kolejleri, Yükseliş Okulları

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu 1962 yılında Bahçelievler’de küçük bir binada, Orta ve Lise kısımlarının ilk sınıfların açılmasıyla öğretim hayatına başlamıştır. Okul bir yıl sonra Demirtepe Mareşal Fevzi Çakmak Sokak’taki ikinci binasına taşınmış, ilk kısmı da bu binada açılmıştır.

1967’de Kolejin şimdi içinde bulunduğu modern tesisler inşa edilmiş ve kurucu Ali Demirel Milli Eğitim Bakanlığından 625 sayılı Kanuna göre aldığı müsade ile geniş eğitim planını uygulamak fırsatını bulmuştur.

Bu plana göre; Ana, İlk, Orta ve lise kısımlarından oluşmuş Yükseliş Koleji organize edilmiş ve Makine İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden teşekkül eden Ankara Özel Mimarlık ve Mühendislik Okulu kurularak da Kolejin devamı olarak ilk ders yılına girmiştir.

Akşam ve Gündüz bölümleri bulunan Yüksek Okul 1971 yılında 1472 sayılı Kanuna göre devletleştirilmiş ve sahip olduğu büyük kapasite ile Anadolu ve Zafer yüksek okullarını da içine alarak Orta Anadolu’muzun başlıca Fen Bilimleri kaynağı olan Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline gelmiştir.

1969 yılında Türkiye’nin ilk Yabancı Diller Okulunu da Yükseliş Özel Öğretim Kurumları bünyesinde teşkiline geçilmiştir. Altı adet fonetik dil laboratuvarı, en modern Audio-Visual öğretim vasıtalarına sahip olan Kurumun, Bakanlıkça (Özel Yükseliş Yabancı Diller Kursları) ismiyle faaliyete geçmesine izin verilmiştir.

Yine 1969 yılında “Bir kısım dersleri yabancı dille öğretim yapan kolejlerimiz’de olduğu gibi, İngilizce Hazırlık sınıfı açılması teşebbüsü yapılmıştır. Bakanlığımızın “İlkokul mezunlarına mahsus Özel Yabancı Dil Kursu” adına tensip ettiği bu sınıflarda halen ilkokul mezunu öğrencilere bir yıl, bu tertibi ile Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Ortaokulunda, İlkokuldan sonra bir yıl özel öğretim gören öğrencilerin devam ettiği ve doğruca 1’inci sınıfa alınan öğrencilerin eğitildiği sınıflarda, ayrı ayrı öğretim programlarının uygulandığı görülmektedir. Netice itibariyle de, bu yeni düzeniyle kendine özgü bir okul tipi doğmaktadır.

1962’de 31 öğrenci ile faaliyete geçen Yükseliş’in 1971’de öğrenci rakamı 2010’u Kolej’de ve 7152’si Yüksek kısımda olmak üzere 9162’ye kadar yükselerek Türk Milli Eğitim camiasında belirli bir varlık haline gelme başarısına ulaşmıştır.

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, ilk mezunlarını 40 kız, 120 erkek olarak 1965 yılında vermiştir. Bu rakamlar bugüne kadar İlkokulunda 814 Ortaokulunda 2710 ve Lisesinde 3201 olmuştur. Bugün yalnız İlk, Orta ve lise kısımlarıyla, Yabancı Diller Kursları Müdürlüğünden oluşan Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, kendi sahasında mütevazi çalışmalarıyla Türk Milli Eğitim camiasına hizmete devam etmektedir.

VİZYONU

Dünyaya açık, akademik alanda yetkin bireyler yetiştirebilen, etkin yabancı dil eğitimi yapabilen, spor, kültür ve sanat alanında çeşitli imkânlar sunarak öğrencilerinin ilgi ve beceri gelişimini sağlayabilen bir okul olabilmektir. Öğrencilerin bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi işleyerek hayata geçirebilen, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanabilen, yabancı dil ile iletişim becerilerini kazanmış, çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Özgün eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşmalarında rehberlik ederek, gelişmeye ve yeniliklere açık, farklılıklara saygılı, çoğulcu değerleri benimsemiş kişiler olarak Yükseliş’li birey kimliğini taşımaları önceliğimizdir.

MİSYONU

Yükseliş Koleji zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı ile ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, öz saygısı güçlü, problem çözme ve karar verme becerileri gelişkin“dünya vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirir.

Kuruluşumuzdan bu yana üzerinde yükseldiğimiz değerler ışığında okul kültürümüzü sahiplenen, evrensel normları benimseyen ufku geniş, özgüveni yüksek bireylerin “yaşam boyu başarı” yolculuklarının temellerini atar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aşağıda yer alan bilgileri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Kızılırmak caddesi No:53 Kocatepe Çankaya/ANKARA
0312 433 00 33
yukseliskolejleri@hotmail.com