,

Ataşehir Bilgi Koleji’nde ikizlere özel burs imkanı

Ataşehir Bilgi Koleji'nde ikizlere özel burs imkanı

Bilgi Koleji ikizlere özel %66 burs imkanı tanıyor. Bununla da sınırlı kalmıyor; ikiz kardeşlerin eğitim öğretimlerine özel önem veriyor. Nasıl mı? Birlikte okuyalım:

Bilgi Koleji, Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu önderliğinde ikiz çocuklar ve kardeşlerin eğitim öğretim süreçlerini de dikkate alarak eğitim programını yapılandıran Türkiye’deki tek kolejdir.

Benzersiz a+5b Eğitim Modeli ile kardeşler ve ikiz çocuklar çok daha sağlıklı bir okul ortamında daha başarılı çıktılara ulaşırlar.

Sürekli bir arada olan, birlikte oynayan ve birlikte çalışan ikiz kardeşlerin bir başka arkadaşa ihtiyaç duyabilecekleri, farklı ilgilerinin, farklı yeteneklerinin, farklı isteklerinin olabileceği çoğu zaman dikkate alınmayan bir olgudur. Hatta kimi zaman aileler ikizlerin aynı anda aynı duyguları hissettiğine dair yanlış fikirlere sahip olabilirler. Bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir veri yoktur. Bu doğrultuda düşünürsek, aynı şekilde giydirilen, aynı sınıfta okuyan; aynı şekilde eğitilen ikizlerle hepimiz karşılaşmışızdır. Aslında ikizleri bir elmanın diğer yarısı mantığı doğrultusunda görmek yerine, aynı aileye mensup ve aynı evde büyüyen farklı iki çocuk olarak değerlendirmek gerekmektedir. Fizyolojik olarak benzersiz özelliklere sahip olan bireylerin, içlerinde barındırdıkları duygu ve düşünceler nasıl ki farklılık arz ediyorsa, fizyolojik olarak benzerliği olan bireylere de bakış açımız aynı olmalı ve ikizlere verilecek eğitim de bu düşünceye paralel olacak şekilde düzenlenmelidir.

Şöyle ki; ikizlerden biri baskın ve yönetici iken, diğeri pasif ve boyun eğme eğilimindedir. Bu nedenle ikizlerin birbirlerine bağımlı bir kişilik yapısı geliştirmemesi için, her ikisinin de bireysel özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerekmektedir. İkiz kardeşlerden birisi müziği tercih ederken bir diğeri sporu tercih edebilir. Bu noktada ebeveyn ve okul yönetimin tutumu onları birey olma yolunda destekleyici özellik taşımalıdır.

Doğdukları andan itibaren aynı anne babayı, aynı ilgi ve sevgiyi paylaşan, birbirlerini taklit etme yoluyla gelişim basamaklarını birlikte atlayan, çoğu zaman birbirlerini tamamlayan ikizlerimizde ‘ben’ kavramı yerine ‘biz’ kavramı gelişir. İkizlerin eğitiminde dikkat edilmesi gereken nokta, ‘biz’ kavramının değil ‘ben’ kavramının pekiştirileceği hedeflerin belirlenmesidir.

Eğitimin amacı; tüm öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda yetiştirilmesidir. Birey olmalarının farkına varılması hususunda ikizlerin eğitiminde de tüm bu noktaların göz önünde bulundurulması gerekliliğinin farkındayız.

Tüm bu nedenlerden dolayı Bilgi Koleji’nde;

İkizlerin birbirinin kopyası olarak düşünülmesinin önüne geçilir.
İkizlerin her ikisinin de özgüvenlerinin, özsaygılarının ve merhamet duygularının yüksek olması sağlanır.
Birbirlerine bağlı ancak bağımlı olmayan kardeşler olmaları sağlanır.
Kıskançlık ve rekabet duygularının önüne geçilir.
Birbirlerini tamamlama ya da taklit etme davranışları yerine; dayanışma ve işbirliği kavramları öğretilir.
İkizlerin her biri kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda yönlendirilir.
Karakter özelliklerini ve kişisel farklılıklarını öne çıkarmaları konusunda uzmanlarımız tarafından desteklenir.
İkizlerden her birinin ayrı bir kişilik geliştirmesi yönünde fırsatlar yaratılır.