,

Balkaya Okulları’nın eğitim felsefesi

Balkaya Okulları'nın eğitim sistemi

“Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştirmek.” Balkaya Okulları eğitim felsefesini bu cümle ile özetliyor.

Misyon

Balkaya İlköğretim Okulunda amacımız ulusal kültürüne ve evrensel değerlere saygılı; Türkçeyi ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen; sosyal sorumluluk bilincine sahip; eleştirel düşünce becerileri edinmiş, kendini ifade edebilen; bilim, sanat ve spora ilgi duyan çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Görevimiz öğrencilerimizin ilgi alanlarını keşfedip geliştirebilecekleri, potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilecekleri ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin mezun olduklarında potansiyellerini ve yetkinliklerini bir üst eğitim kurumunda kullanma özgüvenini almalarını hedefliyoruz.

Vizyon

Öğrencilerinin, mezunlarının, çalışanlarının yetkinlikleri, başarıları, yenilikçi yaklaşımları ve sorumluluk bilinçleri ile toplum içinde aranan, takdir gören ve örnek gösterilen bir okul olmak.

Hedefler

Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştirmek.
Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal kültürü ile zenginleştirdiği evrensel bir bakışa sahip bireyler yetiştirmek.
Öğrencilerimizin anadilleri Türkçeyi ve ikinci dil olarak İngilizceyi çok iyi bilmelerini ve etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak.
Kendini ifade edebilen, muhakeme yeteneği gelişmiş, özgüvenli bireyler yetiştirmek.
Yaşadığı mekânın ve zamanın farkında, çevre sorunlarına ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek.
Öğrencilerimize analitik ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak.
Sosyal sorumluluk bilincine sahip, paylaşımcı, farklılıklara saygılı bireyler kazandırmak.
Öğrencilerimize bireysel ve takım içinde çalışma becerileri kazandırmak.
Öğrencilerimizde sağlıklı yaşam bilinci geliştirmek.
Öğrencilerimizin spor, sanat ve bilime merak duymalarını ve çok yönlü olarak gelişmelerine olanak sağlayacak ortamları sağlarken, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmak.
Bilişim çağının gereklerine uygun olarak teknolojik araçları etkin olarak kullanabilen, kodlama mantığı ile tanışmış bireyler yetiştirmek.
Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.