,

Bilfen Ortaokulları LGS sorularını yorumladı: Sınav yeni sorular eski

Bilfen Ortaokulları LGS sorularını yorumladı: Sınav yeni sorular eski

LİSELERE yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS sona erdi. 1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavı uzmanlar değerlendirdi. Bilfen Ortaokulları’nın LGS sorularına ilişkin yaptığı değerlendirme ise şöyle: 

SORULAR BEKLENDİĞİ GİBİ
TÜRKÇE: Bu yıl ilk kez uygulanan LGS Türkçe sorularının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı, öğrencilerin okuduklarını yorumlayabilme becerilerini ölçmeye yönelik. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri ve fiilimsi konularının yanı sıra sınav kazanımlarına bu yıl dahil edilen anlatım bozuklukları konusundan da bir soru var.

Öğrencilerimizden TEOG’dan farklı olarak ilk defa bu yıl bir metne bağlı birden çok soruya cevap vermeleri istendi. Bu soruya ait metnin diğer paragraf sorularından farklı olarak daha uzun olması öğrencilerin ilgili soruları çözerken çok iyi analiz yapmalarını gerektiriyor. Yine sınava bu yıl dahil edilen sözel mantık-mukayese sorusu da verilen öncüllerin kendi içinde mukayese edilerek çözülmesini gerektiriyor. Sınav, genel olarak bilgisini dikkati ve yorum becerisiyle birleştirebilen öğrencileri ön plana çıkaracak nitelikte.

MUHAKEME GÜCÜNE DAYALI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına göre toplam altı üniteden sınava girdi. Sorular müfredata uygun. Tüm ünitelerden soru var. Sınavın okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görüluyor.

SINAV YENİ, SORULAR ESKİ
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sorular kazanımlara ve müfredata uygun. Orta zorlukta sorulardan oluşuyor. Tartışmalı bir soru bulunmuyor. Kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayan ve analiz eden öğrencilerin rahat cevaplayabileceği sorular.

KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEK
İNGİLİZCE: MEB kitabıyla uyumlu ve kazanımlara uygun. Öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verildi. Daha önce yayımlanan örnek sorularda ortak yönergeler Türkçe olarak verilmişken bu sınavda ise tüm yönergeler İngilizce. Ünite 1-8 sınavda dengeli bir şekilde test edilirken bu yıl sınava eklenen 9 ve 10’uncu ünitelerden soru çıkmadı. Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadı. MEB kitabını dikkatli çalışan ve çok soru çözen öğrenciler için uygun seviyede bir sınav.

SIRALAMAYI MATEMATİK BELİRLEYECEK
MATEMATİK: Bu yıl uygulanan sınavın yerleştirme değil, eleme sınavı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerin matematik dersiyle sıralanacağını söyleyebiliriz. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlandı. Birden fazla kazanımın birleşmesiyle oluşan sorular, genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep oldu. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşattı. Bu nedenle öğrenciler verilen sürede matematik sorularını çözmede güçlük yaşadı. A kitapçığı 4, B kitapçığı 16, C kitapçığı 12 ve D kitapçığı 7 numaralı soruda şekilde verilen kenar uzunluklarının orantılı çizilmemesi öğrencilerin soruyu çözerken yanılmalarına neden oldu.

SORULARI ANALİZ ETMEYE SÜRE YETMEDİ
FEN BİLİMLERİ: LGS’de sayısal bölümü oluşturan fen bilimleri soruları müfredata ve kazanımlara uygun. Sınavda günlük yaşamdan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekiyor. Sorularda öğrenciden ya verilen deney düzeneğini yorumlaması ya da hipotez için deney düzeneği tasarlaması istendi. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin fene gereken süreyi ayıramamalarına yol açtı. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep oldu.