,

Bilgi Koleji LGS sonucuna göre yüzde 70’e varan burs veriyor

Bilgi Koleji LGS sonucuna göre yüzde 70'e varan burs veriyor.

Kardeşlere ve ikizlere özel burs veren Bilgi Koleji, merkezi sınavdaki (LGS) başarıyıda ödüllendiriyor: “İçerisinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 2050 yılının becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bireyin ve toplumun gelişmesi için bu becerilerden yararlanılması gerekmektedir. Okulumuzda uyguladığımız “a+5b Eğitim Modeli”, merkezinde yer alan ( a ) akademik başarıya ek olarak; (5b) 5 beceriyi; İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişimi içeren öğretim sistemidir.

Dijitalleşen dünyada girişimcilik alanında istikrarlı ve başarılı bireyler yetiştirmek için tüketici bireylerden çok üretici bireylere dönüşüm ihtiyacı olacağının öngörüsündeyiz. Çağın gereksinimlerini karşılamak için gelişen bilim ve teknolojiye gerçek anlamda hakim olmak gerektiğinden Bilişim derslerinin büyük önemle ele alıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle akademik başarının yanına İngilizce konuşma becerisini eklemek son derece önemlidir. Sanat, spor ve kişisel gelişim ise bireyin sağlıklı, mutlu ve tam donanımlı olabilmesi için evrensel gerekliliklerdir.

Başarıyı hedefleyen öğrenciler geleceklerine Bilgi Koleji Anadolu lisesinde, burslu eğitim ayrıcalıklarından faydalanarak hazırlanıyorlar.”

BİLGİ KOLEJİ’NDE LİSE EĞİTİMİ

Bilgi Koleji, yabancı dille öğretim yapan özel lise (Anadolu Lisesi) statüsündedir.

Lisemizde, “a+5b Eğitim Modeli” yaklaşımıyla, öğrencilerimizin aşağıda sıraladığımız kazanımları edinmesi amaçlanır;

Etkili öğrenme deneyimleri kazanmalarını
Küresel hazır bulunuşluğa sahip olmalarını
Bilgiyi transfer ederek problem çözme becerilerini geliştirmelerini
Doğru ifadeler ve terminolojiyi kullanarak Analiz ve yorum yapmalarını
Düşüncelerini doğru ve tam ifade edebilmelerini
İletişimde başarılı olmalarını
Bilgili ve katılımcı bir vatandaş olmalarını sağlamak amacıyla anaokulundan lise sona kadar her öğrencimizin kazanımlarını izleyerek zenginleştirmek, ve bu yolla bağımlı değil, bağımsız öğrenebilen
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan
Üniversiteye hazır mezunlar vermek

Lisede İngilizce eğitimi TBL (Task Based Learning: Durum Bazlı Öğrenme Modeli), programı baz alınarak yürütülmektedir. Dil düzeyleri Avrupa Dilleri Öğretimi Çerçeve Programı (CEF-Common European Framework) temel alınarak oluşturulur.

Öğrencilerimizin İngilizce seviyelerini, sınıf düzeylerine göre FCE, IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlar aracılığıyla ölçmekte, İngilizce derslerimizde bu sınavlara yönelik çalışmalar yapmaktayız. Lisemizin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimizin mezun olurken İngilizcede ileri seviyeye ulaşmaları ve üniversitelerin hazırlık sınıflarını okumalarına gerek kalmadan kazandıkları bölüme direkt başlayabilmeleridir. Bu sebeple 10.sınıfta IELTS, 11. ve 12. sınıflarda yoğun TOEFL IBT’ye hazırlık programı uygulanır. Yabancı dil eğitimimizde AFS, MUN, ISTA, SCHOOL PARTNERSHIP gibi uluslararası projeler çok önemli rol oynar. Öğrencilerimiz bu projeler aracılığıyla yurtdışına çıkma şansını yakalarlar, farklı kültürleri yakından tanırlar ve değişik ülkelerden yeni arkadaşlar edinirler. Dil öğrenmenin önemini ve gerekliliğini daha iyi anlarlar.

Öğretim programımızda üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları büyük önem taşır. Üniversiteye hazırlık programı kapsamında öğrencilerin gelişimi; Öğrenci koçları, YKS Kurulları, Ölçme Değerlendirme Birimi ve Rehberlik Psikolojik Danışma Servisi tarafından yakından izlenir. Öğrencilerin akademik yeterliliği, okul içinde yapılan YKS deneme sınavlarıyla da ölçülür. Ders eksiklerinin tamamlanması için, destekleyici kurs programları uygulanır ve birebir çalışmalar yapılır.

Öğrenme sürecini etkin kılmak için araştırma, proje ve teknoloji tabanlı uygulamalar, laboratuvar ve atölye çalışmaları aşağıda sıralanan hedeflere uygun yöntem ve teknikler doğrultusunda kullanılır.

Bilgisayar ve teknoloji okuryazarlığı
Teknolojiyi doğru ve yararlı şekilde, amacına uygun kullanabilme alışkanlığı
Tasarım ve bilgisayar programlama dersleri
Dijital ortamda güvenli şekilde yaşayabilme
Analitik düşünme
Microsoft Office, Adobe CC, Visual Studio program eğitimleri
Etik olma eğitimi
Online iletişim ve işbirliği

Öğrencilerin istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı kulüp çalışmaları yapılır. Sosyal ve sanatsal etkinlikler öğrencilerin kendilerini tanıması, yeteneklerini keşfedip geliştirmesi ve birlikte yaşamayı öğrenmesi için bulunmaz fırsatlardır. Ve düşünüldüğünün aksine ders dışı boş zamanları doldurmaya değil, akademik programın içeriğini deneyimlerle pekiştirmeye hizmet ederler.

Öğrencilerin kulüp etkinliklerinden en az birine katılmaları beklenir. Dil, bilim, sanat ya da spor her konuda seçenekleri olunca öğrenciler ilgilerini çekecek bir kulüp bulmakta zorlanmazlar. Kulüpleri’nin çalışma alanlarına tüm demokratik yönetimlerde olduğu gibi sınıf temsilcilerinden oluşan birliğin üyeleri karar verir. Kulüplerin belli kuruluş hedefleri olsa da, her yıl o hedefe yönelik farklı konu ve çalışmalar belirlenir. Katılan her öğrenci, kulübe yeni fikirler ve farklı bir bakış açısı getirir.

Meslek tanıtımları, üniversite ziyaretleri, envanter uygulamaları ve diğer etkinliklerle “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Edindirme” programı uygulanır. İlgili kurullarımızda yer alan akademisyenler ve mesleki başarıları ile ilham kaynağı olan kurul üyelerimizin yol göstericiliğinde, öğrencilerimiz farklı meslek gruplarıyla iletişim halinde olurlar. Bu mesleklerin faaliyet alanlarını ziyaret edip yerinde inceleyerek de kendi meslek seçimleri için de danışmanlık alırlar.

Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere tanıtım çalışmaları yapılır ve öğrenciler bilgilendirilir. Yurt dışı eğitim bursları hakkında tanıtıcı çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kültürler arası etkileşimlerini sağlamak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacı ile birçok kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenir. Okulumuzun üye olduğu uluslararası platformlar sayesinde temsil yeteneği artan öğrencilerimiz, projeleri ile evrensel etkinliklerde var olmanın hazzını yaşarlar. Ayrıca öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında sivil toplum örgütlerinin düzenlediği ulusal ve uluslararası projelere katılmaları sağlanarak ” toplumsal sorumluluk bilinci” kazandırılır.

Üniversiteye Hazırlık Çalışmalarımız

Bilgi Koleji’nde, 9. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde, YKS başarısını arttırıcı çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların bazıları direkt olarak YKS’ye yönelik olup, bazıları da dolaylı olarak YKS başarısını destekler niteliktedir.

Bir öğrencinin başarılı bir YKS hazırlık süreci geçirebilmesi ve performansını maksimum düzeyde kullanabilmesinin temellerinin okulda atıldığının bilincindeyiz. Okulda sağlam bir temel oluşturmadan, çok yüksek bir YKS başarısı elde edilemez. Bu nedenle okulumuzda akademik öğretim kalitesinden ödün vermeden YKS çalışmaları sürdürülür.

Bir sınava tam donanımlı girebilmenin yolu iyi bir hazırlık döneminden geçer. Öğrencilerimizi YKS’ye hazır hale getirebilmek için öncelikle onlara YKS sistemini tüm ayrıntıları ile tanıtırız. Öğrencilerimize ve velilerimize eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirme amaçlı “YKS Seminerleri” düzenleriz. Bu seminerler sonrasında sene boyunca da ihtiyaç duyan öğrenci ve velilerimize bireysel bilgilendirmeler yaparız.

Öğrencilerin YKS’ye yönelik eksiklerinin kapatılması amacı ile ders öğretmenleri ile birebir randevulu etütler yapılır. Bu etütler, öğrenci ihtiyacına göre konu anlatımı veya soru çözümü şeklinde olabilir. Etüt çalışmaları yolu ile her öğrencinin bireysel eksikleri kapatılmış olur. Etütlerin her öğrenci ile bireysel olarak yapılması, öğrencinin öğrenme hızına ve bireysel özelliklerine göre eksiğinin kapatılmasına olanak verir.

BİLGİ KOLEJİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

Ataşehir Kampüsü: Yenişehir Mh. Yanyol Cd. Çağlayan Sk. No: 22
Ataşehir /İstanbul Türkiye

Genel Müdürlük: Bahariye Caddesi Süleymanpaşa Sokak No:2 Kadıköy/İstanbul
Türkiye

ARA

Ataşehir Kampüsü: 0216 234 31 91

Genel Müdürlük: 0216 550 99 50

bilgi@bilgikoleji.com

www.bilgikoleji.com

yasar.solak@bilgikoleji.com

ortaokul@bilgikoleji.com

lise@bilgikoleji.com

pazarlama@bilgikoleji.com

atasehirbilgi@bilgikoleji.com