,

Çamlıca Okulları’nın eğitim sistemi

ÇAMLICA Okullarında,  "Yetenek Ağırlıklı Tam Öğrenme Modeli" benimsenmiştir.

HER ÇOCUĞUN ÖĞRENME SÜRECİ FARKLI İŞLER

ÇAMLICA Okullarında,  “Yetenek Ağırlıklı Tam Öğrenme Modeli” benimsenmiştir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir.

Amaç; “Tam Öğrenme”

Her öğrencinin aynı konuyu kavrama süresinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle yeterli zaman verildiğinde, her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır.

En büyük farkımız, uyguladığımız “yetenek ağırlıklı öğretim modeli” ve “farklı öğrenme tarzları” ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.

Öğretim sürecinde “Tam Öğrenme Modeli” uygulanırken;
Nasıl öğreniyorsanız, öyle öğretiyoruz.
Öğrenciler konuya motive edilir.
Öğrencilerin öğrenmeleri için uygun koşullar sağlanır.
Her konu için yeterli zaman ayrılır (hangi öğrenme basamağına kadar öğretileceği önceden belirlenir),
tüm öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanır.

Öğrencinin, öğretim sürecine katılımı sağlanır.

Tam öğrenme ölçütü önceden belirlenir (Örneğin %80-90).

Kazanım Değerlendire testlerinin sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenme eksiklerini giderici çalışmalar yapılır.

YETENEK AĞIRLIK ÖĞRETİM MODELİ

DÖRT AŞAMADAN OLUŞUR

1. Aşama: Öğrenme Tarzının Belirlenmesi

2. Aşama: Yoruma Dayalı Öğretim

3. Aşama: Öğrenmeyi Değerlendirme…

4. Aşama :Tabi ki MATEMATİK

1. Aşama: NASIL ÖĞRENİYORUM? (Öğrenme Tarzının Belirlenmesi)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme tarzı-şekli vardır.

Öğrenme şekilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır.

Bütün çocuklara uyan bir öğrenme şekli olmadığını biliyoruz. Herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak temel ilkemizdir.

Öğrenciler kendi öğrenme tarzları hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar.

Öğrenme tarzları ile uyumlu ortam, kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.

Çamlıca Okullarında, Öğrenme Tarzının Belirlenmesi; öğrencinin sınıf öğretmeni ile Danışman Öğretmen işbirliğinde, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci gözlemleyip ve bu konuda veliyi de bilgilendirmek üzere inşa edilmiştir.

Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler evde oluşturacakları çalışma ortamı ve zamanlama seçimlerinde daha hassas davranacaklardır.

Öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmesi, bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri tasarlamalarına dolayısıyla öğrenme niteliğinin arttırılmasına yardımcı olur.

2. Aşama: EZBERLEMİYORUM-ÖĞRENİYORUM (Yoruma Dayalı Öğretim)

Çamlıca okullarının bütün kampüslerinde dersler yetenek ağırlıklı sorularla işlenir. Derseler de öğrencilerin derse katılımı sağlanır. Ve işlenen konularda yorum yapmaları istenir. Birden fazla dokümanla desteklenir.

3. Aşama: NEYİ NE KADAR ÖĞRENDİM? (Öğrenmeyi Değerlendirme)

Günümüzde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin sadece ne kadar bildiğini görmek ve öğrencileri bildikleri oranda sıralamak amacıyla değil; öğrenmeyi zorlaştıran noktaları teşhis etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Akıllı Ölçme ve Değerlendirme adı verilen uygulamada öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadığını tespit etmek için kullanılmaktadır.

Hazırlanan sınavlarda öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadıklarını ortaya koyarak, bir anlamda öğrencinin röntgenini çekerler. Ölçme ve Değerlendirme birimimizi, öğrencinin ne kadar bildiğinin ötesinde, neleri bildiğini ve neleri bilmediğini teşhis eder. Geri bildirim verir ve çözüm yöntemleri konusunda öğrenme aktivitelerine yön kazandırır. Bu Sistem, 2. sınıftan sonra uygulanır.

4. Aşama: TABİ Kİ MATEMATİK

Çamlıca okulları tüm kampüslerinde matematik öğretimi, matematik yetenek soruları öğretimi, zihinden matematik öğretimlerinde farklı bir ayrıcalık tanınıyor.

Bizi biz yapan farkındalıklarımızın başında matematik gelir.

Sevdirerek, öğreterek ve yorumlayarak öğretiyoruz.

Matematiği keşfedecek nesiller yetiştiriyoruz.

Tanımlıyoruz ki, Matematik bir değerdir, Matematik bir disiplindir ve Matematik sınavlarda başarılı olmanın temel anahtarıdır.

ÇAMLICA OKULLARI’NIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Malatya

444 74 06
Fahri Kayahan TSK Loj. Grş. MKS Yanı Yeşilyurt / MALATYA

İstanbul

444 74 06
Turistik Çamlıca Cad. No:42 Büyük Çamlıca Üsküdar / İSTANBUL

Ankara

444 74 06
Agora Bulvarı Beysukent Çankaya / ANKARA

Bursa

444 74 06
Hamitler Mah. Çiçek Cad. Çekirge / BURSA

İzmir

444 74 06
6346. Sok. Bostanlı. Karşıyaka / İZMİR