,

Okul öncesi eğitimine başlamak için en uygun yaş kaçtır?

“Okul öncesi eğitimine başlamak için en uygun yaş nedir?” sorusunun cevabını Psikolog Eylem Ayrancı şu şekilde veriyor:

Çocuğun dış dünya ile ve okul öncesi eğitim kurumlarıyla tanışma yaşının mümkün olduğu kadar erken olması ilkokula ve yaşama hazırlık için oldukça önemlidir. Ama uzmanlar arasında da anaokuluna başlama yaşı konusunda bir fikir uyuşmazlığı vardır. Kimi uzmanlara göre bu yaş 2-3 yaş iken kimi uzmanlara göre ise 3-4 yaşlarıdır.

Anaokuluna başlatmak için çocuğun gelişim düzeyine bakmak gerekir. Hazır olma yaşı her çocuk için aynı olmamakla birlikte çocuğun anneden ayrı kalmaya alışık olması, ihtiyaçlarını konuşarak veya başka biçimlerde ifade edebilmesi, tuvalet eğitimini kazanmış olması, günlük temizlik alışkanlığını kazanmış olması, basit komutları izleyebilmesi, yürüme ve koşma gibi kaba motor fonksiyonları gelişmiş olması gerekir. Ancak bu sayede çocuk okul ortamına uyum sağlayıp, keyif alabilir, paylaşımda bulunabilir. Çocuk 2 yaşını yeni doldurmasına rağmen bu becerileri kazanmış olabilir yada çocuğun yaşı 4 olmasına rağmen bu becerileri kazanmamış olabilir. Bu anlamda o zaman her aile kendi çocuğunun kapasitesini iyi değerlendirmeli ve ona göre anaokuluna başlama yaşını belirlemelidir. O zaman genel olarak ana okuluna başlama yaşının 2-4 yaş arası olduğunu söyleyebiliriz.

,

Okul öncesi eğitim neden gereklidir?

Okul öncesi eğitim çocuklar için neden gerekli? Araştırmalara göre, 3-5 yaş arasındaki çocukların öğrenme yeteneği, yetişkin bir profesörünkinden çok daha fazladır. Bu dönemin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten ERA Okulları PDR Bölüm Koordinatörü Aslı Kanizi, anaokulu eğitiminin çocuğun fiziksel, sosyal, zihinsel ve dilsel gelişiminde neden ve nasıl önemli olduğunu anlatıyor.

1- Okul öncesi sosyal ilişkileri geliştiriyor

Okul öncesinde verilen anaokulu eğitiminde 3-5 yaş arasındaki çocuklar, ev ortamından çıkarak ebeveynleri dışındaki kişilerle de iletişim kurmaya başlar. Bu da günlük yaşam becerilerini artırması için ona fırsat yaratır.

Arkadaş ilişkileri önem kazanır. Bir yandan oyuncaklarını ya da yiyeceğini paylaşmayı öğrenirken diğer yandan karşılıklı iletişim kurma yeteneğini geliştirir. Özellikle anaokulundaki arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmaları yönetmeyi öğrenmesi, ileriki yaşamında fayda sağlar. Bu durum çocuğun çözümlemeyi öğrenmesini sağlarken, kendini nasıl ve ne zaman koruyacağına dair fikir sahibi olmasına yardımcı olur. Gelişen iletişim yeteneği sayesinde aynı zamanda karşısındaki kişiye saygı duymayı da öğrenir.

2- Okul öncesi eğitim gören çocuk eğitim hayatı boyunca fiziksel açıdan da geri kalmamış olur

Okul öncesinde verilen anaokulu eğitiminde bir diğer önemli konu, fiziksel gelişimdir. Anaokulu, çocuğun psikomotor olarak gelişimine destek sağlar. Parmak kaslarının gelişimi için çok önemlidir. Çünkü ince motor ve kaba motor gelişimi anaokulunda gelişir.

Yapılan aktiviteler çocuğun kalem tutma, resim boyama ya da makas kesme gibi işlemleri yapmasını sağladığından, çocuk ilkokula başladığında sınıftaki arkadaşlarından geri kalmaz. Tahtada gördüklerini daha rahat ve hızlı bir biçimde defterine yazabilir. Bunun dışında, anaokulunda çocuğun yaptığı aktiviteler sayesinde çocuk koşma, zıplama, fırlatma ya da tırmanma gibi kaba motor fonksiyonlarını da kullanır ve geliştirir.

3- Okul öncesi eğitim öz güveni artırıyor

Okul öncesindeki dönemde anaokulunda eğitim alan çocuk, ebeveynlerinden uzakta, tek başına bulunduğu ortama ayak uydurmayı öğrenir. Kendi işini kendisinin yapması, sorunları kendisinin halletmesi ve bazı kararları kendisinin vermesi gerekir. Bu sayede kendine olan güveni ve bağımsızlık duygusu gelişir. Ve tabii ki bir toplum olarak yaşamanın gerektirdiği sınırlara ve kurallara uymayı da anaokulunda öğrenir.

4- Okul öncesi yetenekleri keşif dönemi

Okul öncesinde anaokuluna giden 3-5 yaş arasındaki çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi eş güdümlü hareket etmeye başlar. Hayatına yeni dinamikler gelir. Anaokulunda yapılan aktiviteler ile çocuk kendini tanımaya ve yeteneklerini keşfetmeye başlar. Bu sayede okula, bu yeteneklerini geliştirmiş olarak başlar. Tüm bu süreçte anaokulunun bir diğer önemli yanı ise çocukta var olabilecek herhangi bir gelişimsel sorunu erkenden keşfedilir.

5- Dil gelişimi hızlanır

Evdeyken her türlü ihtiyacı anne ya da bakıcı kimse tarafından, hemen fark edilip karşılanan çocuk çok fazla konuşma ihtiyacı duymayabilir. Oysa anaokuluna giden çocuklar bir aradayken, istediğini elde etmek için konuşmak ve kendini ifade etmek zorundadır. Böylece çocuk, dili televizyondan değil, yaşayarak öğrenir. Ayrıca dil gelişimi yaşına göre yavaş gelişen çocuklar okula başladıktan birkaç ay sonra, dili kullanma açısından ciddi bir sıçrama yapmaktadır.

Neden okul öncesi?

6- Çocukta zeka gelişiminin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi okul öncesi dönemindeki yaşlarda gelişiyor.

7- Çocuğun grup etkinliklerine katılması, ilişki kurmayı öğrenmesi ve sosyalleşmesi gibi olgular bu dönemde gelişir.

8- Okul öncesi dönemde önüne geçilmeyen sorunlar, çocuğun tüm yaşamını olumsuz etkileyebilir.

9- Çocuk, anaokulunda edindiği arkadaşlar ile farklı kültür ve aileden gelen çocuklar ile iletişim kurmayı öğrenir. Farklılıklara saygı duymayı benimser.

,

İde Okulları’nın amacı, hedefi, vizyonu

İde Okulları’nın hedefi, amacı, vizyonu nedir? Bu soruların cevapları okulun internet sitesi üzerinden öz cümlelerle verilmiş. Veli ve öğrencileri aydınlatacak kısa metinlerin özeti şu: ide Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.

Neden ide?

ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.

İde’nin hedefleri

Hedefler, başarıya giden yolda kilometre taşlarıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü çaba, yatırım ve girişimi hayata geçiriyoruz.

ide olarak başlıca hedeflerimiz:

• Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerimize sunmak.

• Öğrencilerimizin Atatürk İlke ve Değerleri’ne bağlı, evrensel değerlere açık bireyler olmasını sağlamak.

• Her öğrencimizi akademik ve sosyal anlamda başarılı yetiştirmek.

• Yabancı dil eğitimi de dahil, eğitimin her alanında lider bir eğitim kurumu olmak.

Vizyonumuz – Misyonumuz

Kurumumuzun özünü oluşturan ve yarınlarına ışık tutan vizyonumuz:

“Liderliği ve yaklaşımıyla dünyada örnek alınan, Türkiye’nin en güçlü eğitim kurumu olmak.”

Vizyonumuzu hayata geçirirken ana odak noktalarımız olan misyonumuz:

* Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarından şekillenen bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak

• Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmek

• Akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili öğrenciler yetiştirmek

• Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak

• Ortak amaç duygusu oluşturarak öğrenci, veli ve öğretmeni aynı paydada buluşturan bir sistem kurgulamak

• Eğitim kadrosuna değer veren ve sürekli geliştiren bir yapı olmak

• Yabancı dil eğitimi konusunda lider bir okul olmak

Değerlerimiz

ide’nin varlığının özünde yatan ve bizi biz yapan temel ilkelerimiz olan değerlerimiz:

Yenilikçilik: Öğrencilerimizin potansiyelleriini keşfetmelerini sağlayan yenilikçi eğitim anlayışımız

Sürekli Gelişim: Eğitim yöntemlerimizi ve eğitimcilerimizin bilgi birikimini sürekli geliştirerek çıtayı daima yükseltme azmimiz

Akademik Mükemmeliyetçilik: Dünya eğitim sisteminde ilklere imza atmak isteyen mükemmeliyetçi eğitim yaklaşımımız

Özgüven: Kendine güvenen özgüvenli bireyler yetiştirme heyecanımız

Atatürk ve ide

Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi ve askeri alanda değil sosyal alanda da öncü, yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte en önem verdiği ve öncelikleri arasında en üst sırada tutuğu konulardan biri de eğitimdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı çağının gerekliliklerini karşılarken geleceğin dinamiklerini de öngören ve öğrencileri yarınlara hazırlayan kapsamlı bir vizyondu. Atatürk; eğitimde eşitliği, yenilikçiliği, bilimselliği ön plana çıkaran, öğrencilere vizyon ve bakış açısı kazandıran entegre bir eğitim sisteminin önemini her fırsatta vurgulamıştı. Sorgulayan, heyecanlı, düşüncede özgür, yenilikleri anlayan ve oluşturan, geleceği şekillendirmeye aday gençler yetiştiren bir yapı kurmak eğitim sisteminin temelini oluşturmuştu. Atatürk, böyle bir sistemin güçlü bir altyapı ve etkili öğretmenlerle olacağını da öngören benzersiz bir vizyona sahipti.

ide olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlayışını eğitim modelimizin merkezine alıyoruz. Bugünün gerekliliklerinden kopmadan yarınlara uzanan, öğrenciye inisiyatif, bakış açısı ve sorumluluk veren bir eğitim yaklaşımını kuruyor ve benimsiyoruz. Hatadan korkmayan, geleceğe umutla bakan, denemeye, deneyimlemeye açık beyinler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Kapsamlı eğitim yaklaşımımız, güçlü öğretmen ve yönetim kadromuz, bu modelimizin sürdürülebilir ve geleceğe uzanan bir yapıda olmasını sağlıyor.

ide Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.

Eğitim Yaklaşımımız

ide olarak farklılıklara değer veren, ölçümleme ve değerlendirme süreçleriyle sürekli güncel kalarak niteliklerini geliştiren ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen esnek bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyoruz.

Düşünmeyi Özendiren Bir Eğitim

Öğrencilerimizin kendi fikirlerine sahip olmasını amaçlar, bu fikirleri ezbercilikten uzak bir biçimde, özgürce ifade edebilmelerini ve tartışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefleriz.

Her Öğrenci Farklı Öğrenir

Her öğrencinin aynı biçimde öğrenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizi ayrı ayrı anlamak ve onlara en uygun öğrenme biçimini belirlemek, tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim modeli uygulamak başlıca hedefimizdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz her öğrencimiz için bu değerlendirmeleri yaparak öğretmenlerle ve velilerimizle paylaşır.

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımımız

Ölçme ve değerlendirme, çağdaş eğitim sürecinin ve ide’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden her dersin kazanımlarını belirler, buna yönelik olarak öğretimi yapılandırırız. Hemen ardından ölçme ve değerlendirme sistemini kullanarak öğrenilmiş olan ve eksik kalan bilgileri belirler, sonuç üzerinden ders planlarını yapılandırır, tekrar değerlendirme döngüsü içinde öğrenmenin kontrolünü yaparak sistemin sürekli güncel ve dinamik bir gelişim sürecinde olmasını hedefleriz.

Farklılıkların Kabul Edildiği Bir Eğitim…

Fikir geliştiren öğrencilerin farklı görüşleri olacaktır. ide’de tüm öğrenciler farklı görüşleri olduğu için saygı görür, fikirlerini rahatça anlatır.

 

,

Uğur Okulları’nda okul öncesi eğitim

Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir…. Peki Uğur Okulları’nda okul öncesi eğitim nasıl veriliyor?

Yaşamın Sihirli Yılları Okul Öncesi Dönem

Okul öncesi dönem olarak nitelendirilen 0-6 yaş aralığı; çocukların zihinsel becerilerinin ve duygusal gelişimlerinin yüzde 80’ini tamamladıkları, yaşamın temelini oluşturan dönemdir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu evrede Uğur Okulları, çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyokültürel, dil ve psikomotor gelişimlerini destekler.

Uğur Okulları Okul Öncesi Biriminde öğrencilerin bilgiye ulaşmaları, edindiği bilgiden yararlanmaları ve bilgiyi geliştirme yöntemlerini öğrenmeleri hedeflenir. Tüm öğretim sürecinde, öğrencilerin düşünsel ve fiziksel gelişimi desteklenir. Ezbere dayalı yaklaşımlardan uzak durarak, çocukların aktif katılım sağlayacağı, araştırmacı ve yaratıcı yönlerini geliştirmek üzere kurgulanan bir eğitim programı uygulanır.

Bu program ile öğrencilerin içindeki potansiyeli açığa çıkararak, kendi motivasyonunu sürekli besleyip canlı tutabilen, yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenir. Okullarda, okul-aile iş birliği ve profesyonel öğretmenin öneminin bilincinde, sınıfın duvarları dışındaki dünyanın zenginliğini keşfetme yoluyla, çocuklardaki potansiyeli açığa çıkarmak amaçlanır.

Uğur Okullarında verilen eğitim ile öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenir ve öğrencinin kendini doğru ifade etmesine, kendini gerçekleştirebilmesine, kendiliğinden inisiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlanır. Öğrencilere, ilkokul için gerekli olan ön beceriler kazandırılarak, öğrendiklerini kullanabilir hale getirmek için rehberlik edilir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR?

* Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
* Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta gelişir.
* Bu dönemdeki sapma ve olumsuzluklar çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkiler.
* Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
* Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
* Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arasındadır.
* Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

,

liTerda nedir? liTerda Okulları’nın eğitim sistemi

liTerda “Senin rızan için” demek… Bu her yaştan, her milletten, her anlayıştan insan için MARUF bir amaçtır. Her canlı, tüm iyiliğin, merhametin, sevginin ve aydınlığın kaynağı olan “Yaradan”ını razı etmek ister. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının temelini oluşturan Türkçe, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Hayat Bilgisi dersleri eğitimin merkezinde yer alıyor. MEB müfredatı da böylece liTerda-MAB ile bütünlük içinde daha da mana kazanmış kıymetli bir araca dönüşüyor.

Çocuklar Merkezde

Zorunluluk esaslı değil, merak-ilgi esaslı bir sistemle öğrenen çocuklar için; Dışarıdan verilen baskıcı disiplinle değil, öz disiplinle doğruyu bulan çocuklar için; Dış motivasyonla (takdirle, ödülle) çalışan değil; İç motivasyonla yol alan çocuklar için. Öğrenmeyi sadece test ve sınav sonuçlarına göre ölçüp-değerlendiren anlayış yerine, “değerli öğrenme”yle gelen içsel aydınlanma ile öğrenen çocuklar için: liTERDA, çocuklarımızın öğrenme işinin ve o işle ilintili tüm diğer işlerin hem öznesi, hem nesnesi olduğunu biliyor; Bu yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz.

o Her zaman ihtiyaç duyduklarında tüm desteği vermek için…
o Bazen arkalarında olacağız, tek başlarına cesurca ilerleyişlerini sevinçle izlemek için…
o Kimi zaman da önlerinden gideceğiz; boylarının yetişemeyeceği engelleri yollarından kaldırmak için…

Sınıflarımızda iki danışman bulunduruyoruz.

Danışmanlarımızdan biri dersin akışını yönetirken, diğer danışmanımız çocuklarımızı birebir takip ederek, ihtiyaç duydukları yardım ve desteği sağlayarak çocuklarımızı öğrenmenin merkezinde tutuyor.

Danışmanlarımızın rolünü, diğer bir deyişle, öğretmenlerimizi “sınıfın hakimi” olarak değil: Öğrenme yolculuğundaki çocuklarımıza yol açan, imkan ve ortam sağlayan, aralarından biri olup öğrenme yolculuğunu başından sonuna onlarla birlikte tamamlayan, gerektiğinde onlara rehberlik eden çocuklarımızın iç motivasyonlarının artırmasına katkı yapan, “kendi resimlerini” çizmelerine; sahip oldukları eşsiz özelliklerini keşfetmelerine yardım eden, kendine inanmalarını sağlayan her birinin kendisini sevdiğine, kendisine güvendiğine, yardım istediğinde yardım edeceğine emin olduğu örneklik ve hal ile güzel ahlak ve faydalı alışkanlıklar kazandıran, varsa yaralarını sevgiyle iyileştiren, özgün çözümleri takdir eden, çocuklarımıza tercih imkanları açan destekleyiciler olarak tanımlıyoruz.

Derslerimiz

Tüm derslerimiz için özel ders planlarımız uzman ekibimizin uzun ve titiz bir çalışması ile hazırlandı ve her biri kendi özel materyallerine sahip… liTerda-MAB ile örülü olarak haftalık aydınlanma yolculuğuna katkı sağlayacak içerikte, bütünsel öğrenme teknikleri ile en zenginleştirilen dersler…

Ölçme-değerlendirmesinden pekiştirme sürecine kadar, “yaradılışa saygı” ve “çocuklar merkezde” standartlarımıza uygun olarak geliştirilmiş o doğal ve iyi çalışılmış kurgularla şekillendirilmiş planlar.

4-6 yaş için temel yöntemler ve aydınlanma yolculukları

Çocuklarımız bulundukları yaşın ilgi alanlarına ve gelişim aşamalarına uygun seçilmiş aydınlık konularında transformatif-öze yönelik çalışmalarla, kendi gelişim yolculuklarını yapıyorlar.

Bu çalışmalarla öğrendikleri, tecrübe ettikleri, hissettikleri her şey içsel yolculuklarında birbirlerini bütünlüyor ve aynı amaca hizmet ediyor. Böylece çocuklarımız hem hayatın her alanında gelişiyor, hem de her hafta farklı bir konuda içsel yolculuk yapma fırsatı buluyorlar. Aydınlanma yolunda gerçek manada ilerliyorlar.

6-11 yaş için MEB dersleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının temelini oluşturan Türkçe, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Hayat Bilgisi dersleri eğitimin merkezinde yer alıyor. MEB müfredatı da böylece liTerda-MAB ile bütünlük içinde daha da mana kazanmış kıymetli bir araca dönüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının işlenme yöntemlerindeki doğallık ve zenginlik, özgün ve özel akademik programımızla bir araya geldiğinde çocuklarımız, harf yazarken, toplama yaparken, takla atarken; aslında daha büyük, daha manalı bir şeyi öğrendiklerini biliyor ve bilgiyi bu farkındalıkla içselleştiriyorlar.

LİTERDA OKULLARI’NIN ADRES VE TELEFONLARI

Telefon
0216 441 7 441
E-posta
info@literda.com.tr
Adres Bilgileri
Mustafa Kemal Mahallesi, 3003 Sk. No: 26 Ataşehir / İstanbul

,

Özel Etki Okulları İlkokulu’nun eğitim sistemi

Özel Etki Okulları İlkokulu’nda butik okul konseptiyle öğrenci merkezli eğitim modeli uygulanmaktadır. Her öğrencinin farklı yeteneklere ve eğilimlere sahip olduğu bilinci ile yetenekleri desteklemek üzere bireysel plan yapılmaktadır. Yaparak yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenen bireyler yetiştiren okulun en büyük hedefi 21 YY becerilerini kazanmış iletişim, özgüven, girişimcilik ruhu vb. özellikleri gelişmiş analitik bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir. Okulda haftalık 44 saatlik ders programı uygulanmaktadır.

YABANCI DİL DERSLERİ

İlköğretim müfredatının dışında işlenen etüt saatlerinde Yabancı Dil ve Sanat grubu derslere ağırlık verilerek öğrencilerin her alanda gelişimini en üst düzeye taşımak için çalışılmaktadır. Yabancı Dil dersleri için ayrılan 16 saatlik zamanda 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca dersleri işlenmektedir.

Almanca derslerindeki amaç temel becerileri elde etmek ve dilin yapısını tanımak üzeredir. İngilizce derslerinde ise native öğretmenlerin de desteği ile üst düzey dile hakimiyet hedeflenmektedir. Yapılan çalışmalar uluslararası dil sertifika sınavları ile değerlendirilerek öğrencinin kişisel gelişimi gözlemlenecektir.

KULÜP FAALİYETLERİ

Okul saatleri dışında uygulanacak kulüp faaliyetleri öğrencilere iyi ve verimli vakit geçirtmekten öte profesyonel bir hobi kazandırmak için planlanmaktadır. Müzik Kulübü (Enstrüman), Resim Kulübü (karakalem, ebru vb. gibi spesifik bir alanda), Tiyatro Kulübü, Akıl Oyunları, Mental Aritmetik, Robotik Atölyesi, Satranç, Yüzme, Jimnastik Kulüpleri hafta içi 17:00-18:00 ve cumartesi günleri belirlenecek olan saatlerde uygulanmaktadır.

Okulda, çocuklara farklı sosyal ve bilimsel yetkinlikler kazandırmak amacıyla; Kültür Merkezi, Kütüphane, Yüzme Havuzu, Resim ve Plastik Sanatlar Atölyesi, Müzik Atölyesi, Fen Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Spor Salonu ve Bale Odası bulunmaktadır. Yemekhanede , günlük alınması gereken protein ve kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan yemek listesi düzenli olarak aşçı tarafından okulumuzda pişirilmektedir. Yemekhanede sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde üç öğün yemek hazırlanmaktadır.

ÖZEL ETKİ OKULLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atakent Mahallesi, Soyak Olimpiyakent 1 B, 34307 Küçükçekmece/istanbul
0212 963 2074

,

Dil Koleji Liseleri’nde nasıl bir eğitim uygulanıyor?

Dilko Yabancı Dil Kurslarında uygulanan Dilko Teach+ eğitim modeli Dil Koleji Liselerinde de uygulanmaktadır.

Dilko Teach+ eğitim modelinde İngilizce öğretimi, teknoloji donanımlı sınıflarda yüz yüze devam eden eğitimlere ek olarak, çeşitli ders dışı aktivitelerden ve online çalışmalardan oluşur.

Dilko Teach+ eğitim modelimiz, çözüm ortağımız PEARSON ile birlikte tasarlanmıştır.

Bu sistemde 2 başlık altında çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.

In-Class Activities (Sınıf içi çalışmalar)
İngilizce öğrenme süreci, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin aktif kullanılmasını amaçlayan teknoloji odaklı materyallerin kullanıldığı ders ortamında devam eder.

Online Activities (Online Eğitim Destek Paketi)
Dilko Teach+, teknolojinin bize sunduğu olanaklardan yararlanarak her ortamda İngilizce öğrenimini öğrencinin hayatına taşıma olanağı sunan dijital bir çalışma platformunu da içermektedir.

Platform içinde öğrencinin İngilizce konularını tekrar edebileceği, gramer, dinleme ve kelime aktivitelerinin olduğu bir çalışma paketi bulunur.

Dilko Teach+ içinde İngilizce konu tekrarlarının olduğu bir video bölümü vardır.

Öğrencilerden her hafta kendilerinden istenilen çalışmaları ve tekrarları tamamlamaları istenir.

Haftalık yapılan kontrollerde öğrencilerin konulardaki başarı oranı ölçülür.

Bu değerlendirmelerden sonra, konu eksikliği görülen öğrenciler ders saatlerinin dışında düzenleyeceğimiz grup destek derslerine davet edilir.

Öğrencinin yapmış olduğu çalışmalar 15 günde bir hazırlanan detaylı raporlar ile de belgelenir.
Dilko Teach+, aynı zamanda öğrencilere, toplam 500 kitaplık seviyelendirilmiş İngilizce e-kitap arşivine ve BBC’nin video arşivlerine ulaşma şansı sunmaktadır. Bu kitaplar ve videolar akıllı telefon, tablet PC veya internete ulaşabilen her ortamda kullanılabilmektedir.

,

İzmir’de merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi

İzmir’de merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar şunlar:

 

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lise

 

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi

 

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu

 

Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Bergama Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi

 

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lise!

 

Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lise

 

Bornova  Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)

 

Bornova İzmir Fen Lisesi

 

Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca)

 

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Buca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi

 

uca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

 

Buca Mehmet Akif Ersoy Sos al Bilimler Lisesi

 

Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Lisesi

 

Çiğli 75 Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Çiğli Fen Lisesi

 

Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Gaziemir Nevvar Salih  İşgören Anadolu Lisesi

 

Güzelbahçe Şehit Abdullah Tayyi Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Güzelbahçe 60YlI Anadolu Lisesi

 

Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Karabağlar Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Karabağlar Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi (İngilizce-AImanca)

 

Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi

 

Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

 

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

 

Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak Göztepe Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Meslek

 

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Meslek

 

Konak Şehit İdari Ata e Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Konak Atatürk Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)

 

Konak İzmir Kız Lisesi (İngilizce-Almanca)

 

Konak Anadolu Lisesi

 

Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi

 

Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi

 

enemen Şehit Ahmet Özso Fen Lisesi

 

Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi

,

Çocuğun özel okul faturası vergiyi azaltıyor mu?

Özel okul faturaları vergiyi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ancak bu özel okul faturası her durumda beyan edilen kira gelirinin yüzde 10’nu aşamıyor.

Kiranın elde ödenmesi konusuna önlem getiren Maliye, 2008’de ‘tüm işyeri kiralarının’ ve ‘500 TL üstü konut kiralarının’ bankadan veya PTT’den ödenmesini zorunlu kıldı (268 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu kurala uymayanlara kira bedelinin yüzde 5’i kadar (her bir işlem için) ceza öngörülmekte (ceza, özel usulsüzlük cezasından düşük olamıyor). Ceza; konut kiralarında yalnız mülk sahibine, işyeri kiralarında ise hem mülk sahibine, hem de kiracıya öngörülmekte.

ÇOCUĞUMUN ÖZEL OKUL FATURASI VERGİYİ AZALTIYOR MU?

Evet azaltır. Kira gelirinden dolayı beyanname verecek mükellefler gelirlerinden (2016 yılı gelirleri için) 3.800 TL istisnayı ve gerçek/götürü gideri düştükten sonra vergiyi hesaplarken küçük çocuklarının eğitim masraflarını da indirebilirler. Dolayısıyla özel okul faturaları vergiyi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ancak bu özel okul faturası her durumda beyan edilen kira gelirinin yüzde 10’nu aşamıyor. Eğitim masraflarının dışında; sağlık masrafları, özel sigorta masrafları, bağış ve yardımların beyannamede indirim olarak yer alabileceği (dolayısıyla ödenecek vergiyi azaltabileceği) hususu Gelir Vergisi Yasası’nın 89. maddesinde

(en fazla yararlanılabilecek oranlar belirtilerek) yer almaktadır.

BEYANNAME VERENİN KENDİSİ, EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK MASRAFLARI VERGİYİ AZALTIR MI?

Sağlık harcamaları da (Türkiye’de yapılmış olmalı) eğitim masrafları gibi (gelirin yüzde 10’nu aşmayacak şekilde) vergiyi azaltıcı etkiye sahiptir. Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır (GVK 89/2).

KAÇ YAŞINA KADAR ÇOCUĞUMUN MASRAFLARINI BEYANNAMEMDE DÜŞEBİLİRİM?

18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların eğitim ve sağlık harcamaları belgelendirilmek kaydıyla vergi hesabında düşülebilir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

Beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

“Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Eş tabiriyse, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder (Gelir Vergisi Sirküleri/85).

,

Bahçeşehir Koleji 2018/2019 eğitim yılı fiyat listesi

SezonŞube Adı        SINIF        DÜZEY                                             ÜRÜN                     ÜCRET

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.263

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.263

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.488

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.263

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.263

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.263

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.488

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.263

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.263

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.263

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.253

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.402

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.078

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.253

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)GENEL GİDER       1.253

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.846

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.846

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.075

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.075

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.402

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.402

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.402

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.402

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)GENEL GİDER       1.314

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    35.594

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    35.594

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    35.594

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    35.594

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    38.086

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    38.086

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    38.086

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    38.086

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    23.057

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    23.057

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    28.618

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    28.618

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    28.618

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    28.618

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    30.621

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    30.621

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    30.621

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    30.621

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    38.275

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    38.275

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    38.275

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    38.275

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    45.833

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    45.833

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    45.833

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    45.833

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    26.542

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    26.542

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    34.071

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    34.071

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    34.071

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    34.071

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    36.552

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    36.552

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    36.552

1819HALKALI TEMAPARK ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    36.552

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    45.833

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    45.833

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    45.833

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    45.833

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    44.983

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)EĞİTİM    44.983

1819ANKARA 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    44.559

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    26.073

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    26.073

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    27.625

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    27.625

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    27.625

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    27.625

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    29.559

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    29.559

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    29.559

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    29.559

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    40.559

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    40.559

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    40.559

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    40.559

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    27.555

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    29.483

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    29.483

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    29.483

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    29.483

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)EĞİTİM    37.740

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)EĞİTİM    37.740

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    12.525

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    12.525

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    19.241

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    19.241

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    19.241

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    19.241

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    20.587

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    20.587

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    20.587

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    20.587

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    41.000

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    41.000

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    41.000

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    41.000

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    47.500

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    47.500

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    47.500

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    47.500

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    47.500

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    53.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    53.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    53.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    53.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    63.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)EĞİTİM    63.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)EĞİTİM    63.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)EĞİTİM    63.250

1819NAKKAŞTEPE 50.YIL FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)EĞİTİM    63.250

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    41.000

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    41.000

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    27.610

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    27.610

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)EĞİTİM    23.000

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    35.594

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    35.594

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    35.594

1819SOYAK YENİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    35.594

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819ÖMERLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE İLKOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819MALTEPE ORTAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819HALKALI TEMAPARK FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.049

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULULise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULULise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULULise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULULise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ANAOKULULise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULULise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULULise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULULise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULULise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL İLKOKULULise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULULise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULULise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULULise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULULise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819ANKARA 50.YIL ORTAOKULULise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.574

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.617

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.334

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       2.994

1819MERSİN MEZİTLİ ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       2.994

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819MERSİN MEZİTLİ ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       3.265

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819MALTEPE ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SOYAK YENİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       2.250

1819FLORYA 2 ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       2.250

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       2.250

1819HALKALI TEMAPARK ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       2.250

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819ANKARA 50.YIL ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819İZMİR ÇİÇEKLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819İZMİR ÇİÇEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       2.250

1819ÖMERLİ ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       2.250

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ YG(Anaokulu 3 Yaş)GENEL GİDER       1.165

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)GENEL GİDER       1.314

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    21.541

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    18.848

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ YG(Anaokulu 3 Yaş)EĞİTİM    10.770

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)EĞİTİM    15.482

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    25.445

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    25.445

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    25.445

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    25.445

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    27.226

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    27.226

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    27.226

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    27.226

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ YG(Anaokulu 3 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.013

1819SANCAKTEPE ANAOKULUAnaokulu 3 YaşANAOKULU 3 YAŞ (Anaokulu 3 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819SANCAKTEPE ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.300

1819DARICA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.402

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    20.515

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    20.515

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    24.233

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    24.233

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    24.233

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    24.233

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    25.930

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    25.930

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    25.930

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    25.930

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    18.835

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    18.835

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    22.553

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    22.553

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    22.553

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    22.553

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    24.250

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    24.250

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    24.250

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    24.250

1819DARICA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    41.400

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819PENDİK ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA İLKOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA ORTAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       5.928

1819DARICA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)GENEL GİDER       1.075

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    13.792

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    13.792

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    18.472

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    18.472

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    18.472

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    18.472

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    19.764

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    19.764

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    19.764

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    19.764

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)EĞİTİM    21.258

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)EĞİTİM    21.531

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    21.531

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)EĞİTİM    21.531

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 2LİSE 2 (FEN)(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.326

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819SAMSUN ATAKUM ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 3LİSE 3 (FEN)(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819SAMSUN ATAKUM FEN LİSESİLise 4LİSE 4 (FEN)(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)GENEL GİDER       1.783

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)GENEL GİDER       1.783

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.783

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)GENEL GİDER       1.024

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)EĞİTİM    14.564

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)EĞİTİM    14.564

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)EĞİTİM    19.600

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)EĞİTİM    19.600

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)EĞİTİM    19.600

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)EĞİTİM    19.600

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)EĞİTİM    21.168

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)EĞİTİM    21.168

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)EĞİTİM    21.168

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)EĞİTİM    21.168

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)EĞİTİM    30.240

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)EĞİTİM    30.240

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)EĞİTİM    28.000

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)EĞİTİM    28.000

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EĞİTİM    28.000

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EĞİTİM    28.000

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)EĞİTİM    28.000

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 5 YaşANAOKULU 5 YAŞ (Anaokulu 5 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR ANAOKULUAnaokulu 4 YaşANAOKULU 4 YAS (Anaokulu 4 Yaş)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 3İLKÖĞRETİM 3.SINIF(İlköğretim 3)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 1İLKÖĞRETİM 1.SINIF(İlköğretim 1)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 2İLKÖĞRETİM 2.SINIF(İlköğretim 2)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR İLKOKULUİlköğretim 4İLKÖĞRETİM 4.SINIF(İlköğretim 4)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 5İLKÖĞRETİM 5.SINIF(İlköğretim 5)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 6İLKÖĞRETİM 6.SINIF(İlköğretim 6)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 7İLKÖĞRETİM 7.SINIF(İlköğretim 7)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR ORTAOKULUİlköğretim 8İLKÖĞRETİM 8.SINIF(İlköğretim 8)ÖĞLE YEMEĞİ       4.125

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise 1LİSE 1 (FEN)(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK (FEN)(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise HazırlıkLİSE HAZIRLIK(Lise Hazırlık)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 1LİSE 1(Lise 1)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 2LİSE 2(Lise 2)ÖĞLE YEMEĞİ       3.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 3LİSE 3(Lise 3)EK EĞİTİM       1.750

1819ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİLise 4LİSE 4(Lise 4)EK EĞİTİM       1.750