,

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları: Çocuklarınıza bedenlerini korumayı öğretin

GKV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zümresi öğretmenlerinin konuşmacı olarak katıldığı seminerde çocukların istismardan korunması için alınması gereken önlemler tartışıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında düzenlenen seminerde “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi” konusu ele alınarak alınması gereken önlemler tartışıldı. Uzmanlar yaptıkları konuşmalarında ailelerin çocuklarına bedenlerini korumayı öğretmesi gerektiğini ve yaşadıkları bütün sorunları anne ve babalarıyla paylaşmaları yönünde telkinlerde bulundu.

2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programları kapsamında çocuk istismarı ve önlenmesi yönünde yapılması gerekenlerin tartışıldığı seminere ilgi büyük oldu. GKV Özel Okulları Psikolojik Danışman ve Rehberlik Zümresi tarafından düzenlenen seminere GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, idareciler ve öğretmenler katıldı.

GKV Özel Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zümresi öğretmenlerinin konuşmacı olarak katıldığı seminerde çocukların istismardan korunması için alınması gereken önlemler tartışıldı. GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Bilge Kılıç yaptığı sunumda, “Çocuk ihmali, fiziksel, duygusal ve ekonomik istismar” konularının altını çizdi. Kılıç, “İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Fiziksel, eğitimsel ve duygusal olmak üzere 3’e ayrılır. Çocuk İstismarı 0-18 yaş grubundaki bir çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini, psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalmasıdır. Çocuk istismarı fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel istismar olmak üzere 4 başlık altında toplanmıştır”dedi.

“Cinsel istismara uğrayanların yüzde 71 i kız, yüzde 29 u erkektir”

GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nurten Tosun ise cinsel istismar konusuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasına cinsel istismarın tanımı ile başlayan Tosun, istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımlarından bahsetti. Tosun,“Cinsel istismara maruz kalan çocukların yüzde 30’u 2-5 yaş, yüzde 40’ı 6-10 yaş, yüzde 30’u 11 – 17 yaş grubundadır. Bir başka deyişle olguların yüzde 70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismarcıların yüzde 96’sı erkek, yüzde 80’i de çocuğun tanıdığı birisidir. Yaşanılan vakaların sadece yüzde 10 ile 15’i bildirilmektedir. Cinsel istismara uğrayanların yüzde 71 i kız, yüzde 29 u erkektir” diye konuştu.

Cinsel istismarın aile ve çocukla ilgili risk etmenlerine de değinen Tosun cinsel istismarın çocuklarda bıraktığı psikolojik etkiler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Çocuklarınıza bedenlerini korumayı öğretin

Seminerin son bölümünde ise GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmeni Fatma Okuyucu, “Çocukların istismardan korunma yöntemleri, hukuki ve psikolojik destek” konularında açıklama yaptı. Okuyucu, “Amerikalı Antropolog Hall kişisel sınırlarımızı mahrem mekân, kişisel mekan, sosyal mekan ve topluma açık mekan olarak çeşitli kategorilere göre açıklar. Çocukluğumuzda bizim sınırlarımız ne kadar ihlal edilirse, yetişkinliğimizde de sınırlarımızı çizmekte o kadar zorlanıyoruz. Çocuklara mahremiyet eğitimini verirken doğal olmasına özen göstermeli, zorlamamalı, izin alarak yaklaşmalı ve özel alanı tanımlamalıyız. Cinsellik konusunda çocuklarınızı bilgilendirin. Güvenliklerini sağlamayı öğretin. Bedenlerini korumayı öğretin. Hayır demeyi öğretin. Yardım istemeyi öğretin” ifadelerini kullandı.

Cinsel istismara uğrayan birisine nasıl yardım edilebileceği konusunda da öğretmenlere bilgi veren Okuyucu konuşmasını ihmal ve istismar ile karşılaşıldığında başvurulabilecek yerlerin telefon numaralarını paylaşarak tamamladı.