,

Devr-i Alem Eğitim Kolejleri ‘Hayatın merkezi sensin’ diyor

Devr-i Alem Eğitim Kolejleri

Adını Jules Verne’in romanlarından alan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri, kendi ‘devr-i ālem’ini çocuklar için akademik eğitimin yanı sıra sanatsal ve sportif alanları da katarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Eğitime özel bir mimariyle 14.000 metrekare kapalı alana tasarlanan ilk kampüsünü Kağıthane’de açan Devr-i Alem Eğitim Kolejleri’nin eğitim sistemi “Hayatın merkezi sensin” mottosu üzerine kuruldu.

Öğrencilere Özel Tasarlanan Özel Kampüs

Devr-i Alem Eğitim Kampüsü, başlangıç itibariyle bir eğitim kampüsü olarak tasarlandı. Öğrencilerin her gününü rahatlıkla geçirebileceği, hayatın içinden bir yaşam alanı olarak planlandı.

Kampüs; kütüphane, gösteri sanatları merkezi, yüzme havuzu, spor akademisi gibi özel tesislerin yanı sıra; kafeteryaları, rekreasyon alanları, özel sınıfları ve bahçe donatılarıyla büyük bir şehrin olası tüm mimari ihtiyaçlarının yerleştirildiği kavramsal bir yaşam alanı. Çünkü Devr-i Alem Eğitim Kolejleri öğrenme ortamı kavramını, fiziksel çevreden çok daha geniş bir eğitim atmosferi olarak tanımlıyor.

Bu nedenle dijital ortamlardan masalara, duvarlara, tüm kapalı ve açık mekanlara kadar her alana öğrenmeye ve öğrenmeyi hayat boyu devam ettirmeye hizmet edecek bir bakış açısı getiriyor.

BRANŞ DERSLİĞİ SİSTEMİ 

Etkili ve verimli eğitim için ‘Branş dersliği sistemi’ni uygulayan okul, bu sistemi şöyle anlatıyor:

Bizler çevremizde bulunan alanları kendi yararımıza olacak şekilde düzenleyerek mekanları oluştururuz. Bu mekanlardan biri de eğitim mekanlarıdır ve bu mekanlar geleceğe yön verecek bireylerin yetiştirilmesini sağladığı için özel olarak tasarlanmalıdır. Okulda en iyi şekilde düzenlenmesi gereken fiziki mekanların başında derslikler gelir. Derslikler; etkili ve verimli eğitimin gerçekleşeceği bir çevrede bulunan öğretim materyallerinin istenilen hedefler doğrultusunda, en rasyonel biçimde kullanılmak üzere düzenlendiği ortamlar olmalıdır.

Bu ortamların kazanımları ise şöyle olmalı; (Ekinci ve Bal, 2012)

Öğrenciyi güdülemesi,
Öğrenci başarısını artırarak öğrenilenlerin hatırlanmasına neden olması,
Öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanması,
Arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunması.
Klasik sistem, öğrenci motivasyonunu düşürüyor

Öğrenci merkezli eğitim sistemlerinin amacı; öğrenmeyi öğrenen, bilgiye ulaşmak için çabalayan ve üreten bireyler yetiştirmektir. Ancak günümüzde yaygın olarak kullanılan klasik sistemde öğrenciler sınıflara ayrılmakta, her dersin öğretmeni sınıflara giderek derslerini işlemekte ve sınıfta sınırlı materyal kullanımından dolayı, daha çok klasik ders anlatma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde öğrenci sürekli aynı ortamda bulunur ve bilginin kendine sunulmasını bekler. Bu da bir süre sonrasında öğrencinin araştırma yapma, projeler üretme ve bilgiye ulaşmanın farklı yollarını arama konusunda motivasyonunu düşürdüğü için öğrenci merkezli eğitimin anlayışıyla çelişir ve tam öğrenme gerçekleşemez.

Branş dersliği sistemi, bilgiye ulaşmada hazırcılıktan uzaklaştırıyor

Branş dersliği sisteminde ise, öğrenciler öğretmenin dersliğine giderler. Kendi özel sınıflarına sahip olan öğretmenler, bu ortamları kendi derslerine uygun olacak şekilde istedikleri gibi düzenleyebilir. Dersinde kullanacağı araç gereç ve malzemeleri klasik sistemdeki gibi sınıftan sınıfa taşıma zorluğu olmayacağı için daha aktif şekilde kullanabilir, öğrencilerin materyallere daha kolay ulaşmasını sağlayabilir ve böylece dersi daha etkili kılar. Branş dersliği sisteminde öğrencinin her derste farklı bir ortamda bulunması, monotonluğu engeller ve öğrencinin motivasyonunu da arttırarak bilgiye ulaşmada hazırcılıktan uzaklaşmasını sağlar. Öğretmenin dersliğinde öğrenme için gereken bütün materyalleri bulundurması nedeniyle öğrencinin görsel olarak daha fazla uyarılmasını sağladığı için informal öğrenme artar. Ayrıca bu sistemde öğrenci bilgiyi talep eden taraf olarak öğretmenin sınıfına misafir olmakta ve bu bilinçle daha disiplinli davranmaktadır.

Her derste farklı bir derslikte bulunan öğrenci, farklı oturma düzenleri ve farklı sıra arkadaşlarıyla karşılaşacağı için branş dersliği sistemi, arkadaşlık ilişkilerine de katkı sağlar. Öğrenci, farklı gruplarla uyum içinde çalışabilmeyi öğrenir. Bununla birlikte farklı ortamlarda bulunmaya alışan öğrenci, ilerleyen yaşantısında katılacağı eğitim ve sınav ortamlarına daha kolay odaklanarak, ortam değişikliğinden kaynaklı dikkat dağınıklığı problemi yaşama ihtimali en aza indirgenmiş olur. Branş dersliği sisteminde, sabit bir sınıfı olmayan öğrenci üniversitede karşılaşacağı derslik sistemine hazırlık yapmış olur. Öğrenciler kendi ders programını takip ederek ilgili saatte ilgili derslikte olma ve yanında bulundurması gereken materyallerini de tamamlayarak götürme sorumluluğunu da üstleneceği için öğrencinin daha ortaokul ve lise dönemlerinde sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlar.

Eğitime yeni bir motivasyon kazandırıyor

Okulların yapı itibariyle fiziksel durumlarının öğrenci başarısı üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir; “Sınıftaki ısı, ışık gibi faktörler bile öğrencilerin öğrenme düzeyini etkileyebilmektedir.” (Lei, 2010) Bu çerçeveden bakıldığında, branş dersliği sistemi, öğrencilere güneş enerjisinden faydalanmada eşitlik sağlar. Çünkü branş dersliği sisteminde öğrenci bazı derslere kuzey cephedeki sınıflarda, bazı derslere güney cephedeki sınıflarda girebilir. (Ersöz, 2012) Böylece devamlı aynı sınıfta bulunan öğrencilerin, sınıfın fiziki koşullarına bağlı olarak yaşayacağı sıkıntılar ortadan kaldırılmış olur.

Yapılan pilot uygulamalar ve araştırmalar neticesinde, okullarda branş derslik sistemi uygulamalarının artmasının, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de artırarak eğitimin niteliğini yükselteceği ve öğrencilerin derslere karşı daha olumlu tutumlar geliştireceğini göstermektedir. Bu da eğitim sistemine yeni bir motivasyon kazandıracaktır.

DEVR-İ ALEM EĞİTİM KOLEJLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Mah. Cendere Cad. Erseven Sk. No:5-6 Kağıthane 34406 İSTANBUL info@daek.com.tr
+90 212 509 9 509