,

Doğa Koleji LGS sorularını yorumladı: Sınav mantığı değişmemiş

Doğa Koleji Liseye Geçiş Sınavı Sorularını yorumladı.

1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS’de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Adaylar, yeni tarz sorularla karşılaşmasına rağmen rahat çözebildi. Ancak ikinci oturum olan sayısal bölüm, öğrencileri zorladı. Doğa Koleji Lise Geçiş sınavı sorularını şöyle yorumladı:

MUHAKEME GÜCÜNÜ ÖLÇMEYE YÖNELİK
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Sınav mantığının değişmediğini görüyoruz. Sınav soruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi aynı soru kalıplarıyla geldi. Kolaydı. Sorular, doğrudan bilgiyi değil öğrencilerin muhakeme gücünü, anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik ve kazanım odaklı. Müfredat ve kazanımlara uygun. Soruların ünite ve konu dağılımı, tüm üniteleri kapsayacak şekilde öngördüğümüz biçimde dengeli dağılmış. Farklı ünitelere ait konular birbiriyle ilişkilendirilerek aynı soru içerisinde yöneltilmiş. Atatürkçülük ünitesinde yer alan milli güç konusuyla ilgili olan soru ise diğer sorulara göre sınav başarısında daha belirleyici ve orta düzeyde çeldirici. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8’nci sınıf ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşüyor.

MEB’İN ÖRNEK SORULARINA BENZİYOR
TÜRKÇE: MEB’in açıkladığı örnek sorulara benzer. 8’nci sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi. Bu sorularda tam da beklediğimiz gibi ALES’te gördüğümüz tarzda ‘metin yorumlama’ ile ‘mantık sorusu’ yer alıyor. Ortak metne bağlı ‘zincir sorular’da ise aynı metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunuyor. Dil bilgisi sorularında ise bu yıl fiilimsi, cümle bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçüldü. Aynı zamanda edebiyat bilgilerinden yazı türü olarak beklediğimiz ve üzerinde sıkça durduğumuz yazı türü olan ‘anı’ soruldu. 8’nci sınıf konusu olan ancak TEOG’da yıllardır sorulmayan ‘anlatım bozukluğu’ konusu bu sınavda çıkmasını beklediğimiz bir konu. Sınavın yüzde altmış beşi, anlam düzeyinde kazanımları ölçen sorulardan oluşuyor. Okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınavdı. Müfredat dışında ya da hatalı soru yok. Bu seneki sınavın diğer sınavlardan en büyük farkı ve özelliği, okuma-anlama becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyici olması.

GÖRSELLER DAHA FAZLA
İNGİLİZCE: Sorular kazanımlara ve müfredata uygun, anlaşılır ve kolay düzeyde. Sınavda, çelişkili sorular olmadığı gözlendi. 4 resimli, 4 cümle tamamlama, 2 paragraf sorusu şeklinde soru tipleri yer aldı. Karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama becerilerinin görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen soruları sınavın genel soru tipi yapısını oluşturdu. 2016-2017 TEOG-1 ve TEOG-2 sınavlarıyla karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz. Görsel sorular kelimeleri birebir ölçmeye yönelik olarak verildi. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görüldü. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler kazanımlar doğrultusunda bir sınav geçirdi.

HEDEF KAZANIMLARDI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. Ayet, hadis, ve gündemi oluşturan haberler, metinlerin ana gövdesini oluşturuyordu. LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görüldü.

SORULARIN TAMAMI ZOR VE ÇOK ZOR KATEGORİSİNDE
MATEMATİK: İçerik müfredata ve MEB kazanımlarına uyumlu. Zaman zaman da tartışma yaratabilen, histogram ve eğim konuları dışında Bakanlık bu sınavda tüm konulara yer vermiş. Geçtiğimiz yılların aksine, 2017-2018 LGS sınavında, soruların tamamına yakınının zor ve çok zor kategorisinde olduğu söylenebilir. 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2017-2018 LGS sorularının içerik ve tarz olarak tamamen paralellik gösterdiğini söylemek doğru olur. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme gücü, doğru yorumlama ve dikkat gerektiren sorulardan oluşuyor. Beklentinin dışında olan ise, sınav sorularının tamamının, üst düzey düşünme gücü, üst düzey işlem becerisi, üst düzey dikkat gerektirmesi oldu. Soruların tamamının zaman alıcı olması, süre yetiştirme aşamasında öğrencilerin yaşadığı olumsuzluklardan biri oldu. Tek bir soruda birden fazla kazanım ölçülmesi, tek bir sorunun birden fazla konu içermesi, soruların tamamına yakınının problem şeklinde sorulması dikkat çekti. Beklentinin dışında olan; müfredatta ve yayınlanan örnek sorular arasında da yer alan zeka sorularına ait bir örnek bulunmaması.

GRAFİK VE BİLGİ İÇİÇE
FEN BİLGİSİ: MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun, beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluştu. Soru dağılımında insanda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinden 3, basit makineler ünitesinden 2, maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinden 3, ışık ve ses ünitesinden 2, canlılar ve enerji İlişkileri ünitesinden 3, maddenin halleri ve ısı ünitesinden 3, yaşamımızdaki elektrik ünitesinden 3, deprem ve hava olayları ünitesinden 1 soru yer aldı. Konu dağılımının dengeli olduğu ve sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlendi. Sınavın zorluk düzeyi biyoloji kısmındaki sorular bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşuyor. Özellikle biyo-teknoloji sorusunun zorluk düzeyi yüksek. Fizikte deneysel düzenekler sorguluyor, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçüyor. Elektroskop ile dişli-çıkrık düzeneğinin bulunduğu soru seçici ve eleyici. Kimya bölümündeki sorular temel bilgileri içeriyor, anlaşılması güç ifade yok. Deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrencilerin iyi sonuçlar alabilir.