,

Geleceğin tasarımcılarına MEB’den özel müfredat

Teknoloji ve tasarım dersine özel müfredat

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ortaokullarda ilk kez verilen teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı. Bu dersle çocuklardan çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik
bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi hedefleniyor. Akademisyenler, alan öğretmenleri ve Bakanlık personelinden oluşan bir komisyon tarafından kaleme alınan kitaptan, teknoloji ve tasarım dersini okutan yaklaşık 12 bin alan öğretmeni yararlanacak.

12 BİN ÖĞRETMEN KATILDI

Teknoloji ve tasarım dersinin müfredatında Fen, Teknoloji, Sanat ve Matematik Eğitimi (STEAM), mühendislik ve tasarım, mimari tasarım, grafik tasarım, bilgisayar destekli tasarım, ürün geliştirme ve engelsiz hayat teknolojileri, enerji dönüşümleri ve mühendislik gibi ana başlıklar bulunuyor. Öğretmenlere yönelik uygulama çalışmaları, 3D yazıcı, güneş paneli gibi araç gereçler ve özel malzemeler kullanılarak atölye ortamında yapıldı. Uygulamalar, 81 ilin koordinatörleri tarafından eylül ayı içerisinde ülke genelindeki bütün teknoloji ve tasarım öğretmenlerine tanıtıldı. Yaklaşık 12 bin öğretmen için gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ülke raporu hazırlanacak. Öğrencilerin sadece buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri ile ilgili bilgileri edinmelerini değil, fikri hakların korunması konusunda bilinç kazanmaları ve etik yollardan üretim yapma süreçlerini benimsemeleri de
müfredata eklendi.