,

Haftada 9 saat ödev mesaisi

Hindistan'da veliler haftanın 12 saatini çocuklarıyla birlikte ders yaparak geçirirken, Türkler ise 9 saatlik yardımla listenin 4'üncü sırasında yer aldı.

İngiltere’deki Varkey Vakfı’nın çocukların ödev yapmaları üzerine gerçekleştirdiği araştırmadan derlenen verilere göre 29 ülke arasından; öğrencilerin ödevlerine en çok yardım eden millet Hintliler oldu.

Hindistan’da veliler haftanın 12 saatini çocuklarıyla birlikte ders yaparak geçirirken, Türkler ise 9 saatlik yardımla listenin 4’üncü sırasında yer aldı. 2’nci ve 3’üncü sırada Vietnam ile Kolombiya’nın yer aldığı görüldü. Araştırmanın sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerdeki ebeveynlerin, gelişmiş ülkelerdeki ebeveynlerden daha çok çocuklarının ödevlerine yardım ettiği dikkat çekti.

Araştırmada, Uganda, Peru, Malezya ve Brezilya’daki ailelerin yüzde 40’ından fazlası da çocuklarının ödevlerine yardım etmesiyle ortalamanın üstünde yer aldı. Buna karşın bu ülkelerdeki ebeveynlerin, çocuklarına yeterince yardım edemediklerinden yakındığı görüldü. Fransızların ise sadece yüzde 11’i 7 saat veya üzerinde ödevlere yardım ederken, çok az zaman ayırabilenlerin oranı yüzde 22 olarak belirlendi.

Çocuğuna ev ödevlerini yaparken yardım etmeme nedenlerinin başında da, zamanlarının yetersiz olması geldi. Bunların yanı sıra Finlilerin sadece yüzde 5‘i çocuğunun ev ödevine haftada 7 saat ayırırken, yüzde 31’inin hiç zaman ayırmadığı saptandı. Ailelerin çocukların ev ödevlerine yardım etme gerekçeleri ise şöyle değerlendirildi: Suçluluk duygusuyla karışık çocuklarının ödevleriyle ilgilenme isteği, zamanlarının bol olması, çocuklarına verilen eğitimin yetersiz olduğunu düşüncesi.