,

İde Okulları’nın amacı, hedefi, vizyonu

İde Okulları'nın eğitim sistemi

İde Okulları’nın hedefi, amacı, vizyonu nedir? Bu soruların cevapları okulun internet sitesi üzerinden öz cümlelerle verilmiş. Veli ve öğrencileri aydınlatacak kısa metinlerin özeti şu: ide Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.

Neden ide?

ide olarak hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri, fikirleri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz.

ide’nin eğitim yaklaşımına ve güvenli ortamına değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Her biri uzun yıllardır eğitim dünyasının içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip eğitim ve idareci kadromuz öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyor. ide’de eğitim kadromuz dünyadaki en güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz.

İde’nin hedefleri

Hedefler, başarıya giden yolda kilometre taşlarıdır. Bu anlayıştan yola çıkarak vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde güçlü hedefler ortaya koyuyor ve bunlara varmak için gerekli her türlü çaba, yatırım ve girişimi hayata geçiriyoruz.

ide olarak başlıca hedeflerimiz:

• Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarını öğrencilerimize sunmak.

• Öğrencilerimizin Atatürk İlke ve Değerleri’ne bağlı, evrensel değerlere açık bireyler olmasını sağlamak.

• Her öğrencimizi akademik ve sosyal anlamda başarılı yetiştirmek.

• Yabancı dil eğitimi de dahil, eğitimin her alanında lider bir eğitim kurumu olmak.

Vizyonumuz – Misyonumuz

Kurumumuzun özünü oluşturan ve yarınlarına ışık tutan vizyonumuz:

“Liderliği ve yaklaşımıyla dünyada örnek alınan, Türkiye’nin en güçlü eğitim kurumu olmak.”

Vizyonumuzu hayata geçirirken ana odak noktalarımız olan misyonumuz:

* Dünyadaki en modern ve güncel eğitim yaklaşımlarından şekillenen bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak

• Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmek

• Akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili öğrenciler yetiştirmek

• Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmak

• Ortak amaç duygusu oluşturarak öğrenci, veli ve öğretmeni aynı paydada buluşturan bir sistem kurgulamak

• Eğitim kadrosuna değer veren ve sürekli geliştiren bir yapı olmak

• Yabancı dil eğitimi konusunda lider bir okul olmak

Değerlerimiz

ide’nin varlığının özünde yatan ve bizi biz yapan temel ilkelerimiz olan değerlerimiz:

Yenilikçilik: Öğrencilerimizin potansiyelleriini keşfetmelerini sağlayan yenilikçi eğitim anlayışımız

Sürekli Gelişim: Eğitim yöntemlerimizi ve eğitimcilerimizin bilgi birikimini sürekli geliştirerek çıtayı daima yükseltme azmimiz

Akademik Mükemmeliyetçilik: Dünya eğitim sisteminde ilklere imza atmak isteyen mükemmeliyetçi eğitim yaklaşımımız

Özgüven: Kendine güvenen özgüvenli bireyler yetiştirme heyecanımız

Atatürk ve ide

Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi ve askeri alanda değil sosyal alanda da öncü, yenilikçi ve vizyoner bir liderdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte en önem verdiği ve öncelikleri arasında en üst sırada tutuğu konulardan biri de eğitimdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışı çağının gerekliliklerini karşılarken geleceğin dinamiklerini de öngören ve öğrencileri yarınlara hazırlayan kapsamlı bir vizyondu. Atatürk; eğitimde eşitliği, yenilikçiliği, bilimselliği ön plana çıkaran, öğrencilere vizyon ve bakış açısı kazandıran entegre bir eğitim sisteminin önemini her fırsatta vurgulamıştı. Sorgulayan, heyecanlı, düşüncede özgür, yenilikleri anlayan ve oluşturan, geleceği şekillendirmeye aday gençler yetiştiren bir yapı kurmak eğitim sisteminin temelini oluşturmuştu. Atatürk, böyle bir sistemin güçlü bir altyapı ve etkili öğretmenlerle olacağını da öngören benzersiz bir vizyona sahipti.

ide olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlayışını eğitim modelimizin merkezine alıyoruz. Bugünün gerekliliklerinden kopmadan yarınlara uzanan, öğrenciye inisiyatif, bakış açısı ve sorumluluk veren bir eğitim yaklaşımını kuruyor ve benimsiyoruz. Hatadan korkmayan, geleceğe umutla bakan, denemeye, deneyimlemeye açık beyinler yetiştirmeye odaklanıyoruz. Kapsamlı eğitim yaklaşımımız, güçlü öğretmen ve yönetim kadromuz, bu modelimizin sürdürülebilir ve geleceğe uzanan bir yapıda olmasını sağlıyor.

ide Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bugünün ve yarının gereklilikleriyle şekillenen benzersiz bir eğitim yaklaşımı ortaya koymayı amaçlıyor.

Eğitim Yaklaşımımız

ide olarak farklılıklara değer veren, ölçümleme ve değerlendirme süreçleriyle sürekli güncel kalarak niteliklerini geliştiren ve farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen esnek bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyoruz.

Düşünmeyi Özendiren Bir Eğitim

Öğrencilerimizin kendi fikirlerine sahip olmasını amaçlar, bu fikirleri ezbercilikten uzak bir biçimde, özgürce ifade edebilmelerini ve tartışmalarını sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefleriz.

Her Öğrenci Farklı Öğrenir

Her öğrencinin aynı biçimde öğrenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizi ayrı ayrı anlamak ve onlara en uygun öğrenme biçimini belirlemek, tüm öğrenme stillerini kapsayan bir eğitim modeli uygulamak başlıca hedefimizdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisimiz her öğrencimiz için bu değerlendirmeleri yaparak öğretmenlerle ve velilerimizle paylaşır.

Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımımız

Ölçme ve değerlendirme, çağdaş eğitim sürecinin ve ide’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden her dersin kazanımlarını belirler, buna yönelik olarak öğretimi yapılandırırız. Hemen ardından ölçme ve değerlendirme sistemini kullanarak öğrenilmiş olan ve eksik kalan bilgileri belirler, sonuç üzerinden ders planlarını yapılandırır, tekrar değerlendirme döngüsü içinde öğrenmenin kontrolünü yaparak sistemin sürekli güncel ve dinamik bir gelişim sürecinde olmasını hedefleriz.

Farklılıkların Kabul Edildiği Bir Eğitim…

Fikir geliştiren öğrencilerin farklı görüşleri olacaktır. ide’de tüm öğrenciler farklı görüşleri olduğu için saygı görür, fikirlerini rahatça anlatır.