,

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ‘hak, merak, ahlak’ diyor

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları Genel Müdürü Ahmet Kerim Nalbant, eğitim uygulamalarını hak, merak ve ahlak olmak üzere 3 ana kavram üzerinde şekillendirdiklerini söyledi. 

‘Anaokulundan Üniversiteye’ milli, ilmi, irfani bir eğitim anlayışıyla hareket eden İlim Yayma Vakfı, ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye’de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları’nı açtı.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları Genel Müdürü Ahmet Kerim Nalbant, eğitim uygulamalarını hak, merak ve ahlak olmak üzere 3 ana kavram üzerinde şekillendirdiklerini söyledi.

Okulunuzun kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

Temel faaliyeti eğitim-öğretim hizmetleri alanında kurumlar kurmak ve bu kurumları geliştirmek olan İlim Yayma Vakfı, “Anaokulundan Üniversiteye” Milli, İlmi, İrfani bir eğitim anlayışıyla ilk olarak 1998 yılında İstanbul Ümraniye’de ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veren İrfan Okulları’nı açmıştır. Daha sonraki yirmi yıllık süreçte sırasıyla Madenler, Üsküdar, Güngören, Pendik ve Samsun kampüslerini de bünyesine eklemiştir. Bugün itibari ile anaokulundan lise kademesine kadar her sınıf seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

İlim Yayma Vakıf İrfan Okulları eğitim felsefesi nedir?

Hak, Merak ve Ahlak kavramlarının tesis edildiği bir eğitim felsefemiz vardır. Hak kavramı; adalet, doğruluk, hakkı bilmek anlamına gelmektedir. Bunları içselleştirmek ahlakta vardır. Merak kavramı da kendimizi toplum olarak yenileyebilmemizi sağlatacak kavramlardan en önemlisidir. İşte biz İlim Yayma Vakfı irfan Okulları olarak bu 3 ana kavram üzerinde tüm eğitim öğretim uygulamalarımızı şekillendirmiş durumdayız.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları’nda hangi eğitim metotları ve uygulamaları ile fark oluşturuyorsunuz?

Okullarımızda klasik eğitim metotlarından uzaklaşıyor, ölçme-değerlendirme araçlarımızı geliştiriyor ve dijital eğitim uygulamalarını kullanıyoruz. Böylece 21.yüzyıl çocuklarının derslere olan odağını daha rahat yönlendirebiliyor ve hem akademik hem de sosyal alanlarda başarılarını arttırıyoruz.

Öğrenci merkezli öğrenim kapsamında Kagan İnteraktif Öğrenme Metodu sayesinde anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerimiz derslere ve etkinliklere mutlaka dahil olarak öğrendiklerini kalıcı hale getiriyorlar.

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları’nda TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle uygulanan İleri Teknoloji Okulundan bahseder misiniz?

Türkiye; eğitim süresi en uzun ülkelerden birisi. Ortalama 20 yıl boyunca eğitim görüyoruz. Ancak eğitimde gördüklerimizi iş hayatında kullanma oranımız oldukça düşük. Dolayısıyla bu tablo bizi eğitim sisteminde yeni bir sistem geliştirmeye itmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibari ile TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğinde, başta lise olmak üzere ilkokul ve ortaokul seviyelerinde de uygulanan teknoloji alanında yeterliliği odağına ala eğitim –öğretim programı İleri Teknoloji Okulu Programını geliştirdik. İleri Teknoloji Okulu ile amacımız; düşünen, keşfeden, keşfettiklerini teknoloji ile harmanlayarak ülkemiz adına milli projeler üretebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz Milli Eğitim derslerinin yanında Mühendislik ve Teknoloji, Mekatronik Sistemleri, Tasarım ve Üretim, Teknolojik Yaşam, Bilim, Teknoloji ve Yenilik konularında hem teorik hem de uygulamalı dersleri; özel donanıma sahip atölyelerde İngilizce olarak görmektedir.

Değerler Eğitimi kapsamında Hafızlık Programınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yine bu sene itibariyle başlattığımız Hafızlık Programında 4.sınıfta okuyan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bu programa dahil olabilmektedir. Üç aşamadan geçerek 6. Sınıfın sonunda hafızlık programını tamamlamış olmaktadırlar.

İngilizce dil eğitiminizden bahseder misiniz?

Türkiye’de yıllardır yabancı dil öğretiminde geleneksel bir yol olan dil bilgisi öğretimine  odaklanılmaktadır. Biz bunu değiştirmenin zamanının geldiğini düşündük. Sadece dilbilgisine odaklanan ders kitapları üzerinden İngilizce öğretmiyoruz. Öğrencilere dili keşfetmenin yolunu açarak İngilizce dilinde aktif olmalarını sağlıyor ve dil eğitiminde öğrencilerimizin global bir bakış açısı kazanmalarını hedefliyoruz.