,

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun yıl sonu gösterisi

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun minik öğrencileri eğitim dönemi başında ilgi alanlarına yönelik seçmiş oldukları kulüplerde yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvesini sergilediler. Minikler, yıl sonunda elde ettikleri başarılı performansları kulüp etkinlikleri programında keyifle sergilerken, özgüven gelişimlerini desteklediler.

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun minik öğrencileri eğitim dönemi başında ilgi alanlarına yönelik seçmiş oldukları kulüplerde yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvesini sergilediler.

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun minik öğrencileri eğitim dönemi başında ilgi alanlarına yönelik seçmiş oldukları kulüplerde yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvesini sergilediler.

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun minik öğrencileri eğitim dönemi başında ilgi alanlarına yönelik seçmiş oldukları kulüplerde yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvesini sergilediler.

İstanbul Bilim Koleji Anaokulu’nun minik öğrencileri eğitim dönemi başında ilgi alanlarına yönelik seçmiş oldukları kulüplerde yıl boyunca aldıkları eğitimin meyvesini sergilediler.

BİLİM KOLEJİ’NDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NASIL?

Kolejin internet sitesinde okul öncesi eğitime ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇIMIZ

Okul Öncesi eğitimini, tüm kademelerin başı olarak kabul ediyoruz. Büyük adamlar ve iyi insanlar yetiştirmenin temelini oluşturduğumuza inanıyoruz. Fakat zamanın getirdiği değişimler, toplumumuza istediğimiz ölçüde doğru yansımıyor. Ahlaki kırılmanın olumsuz etkilerinin toplumumuza yansıdığını, çocuklarımızın bu gelişmelerden olumsuz etkilendiklerini görüyoruz. Farklı yaklaşım ve sistemlerimiz ile sistemli bir eğitim düzeni, manevi zekâ uygulamaları ile değerler eğitimin benimsedik. Bu hedefler doğrultusunda okul öncesi eğitimimizi yapılandırdık. Çocuklarımıza kattığımız değerler bizim için çok önemlidir. Okul öncesi uygulamalarımızda en önemli hedefimiz hayatta başarılı olacak insanlar yetiştirmek. Çünkü önemli olan;

“Okul başarısı değil, hayat başarısıdır.”

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN ÖNEMİ

Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar. Etkin bir şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere dair fikirler oluşturmaya başlarlar.

Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin çocuklar, aileler ve toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin,

17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin;

% 50’si 4 yaşına,

% 30’u 4 yaşından 8 yaşına,

% 20’si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır ve sadece bu bilgi bile okul öncesi yıllarının önemini gözler önüne sermeye yetmektedir.

DEĞERLER EĞİTİMİ KONULARIMIZ

– Sorumluluk

– Yardımseverlik

– Adalet

– Dostluk

– Doğruluk

– Sabır

– Saygı

– Özdenetim

GEZİLERİMİZ

– Tiyatro (Ayda bir kez)

– Halk Ekmek Fabrikası

– Pelit Çikolata Fabrikası

– Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

– Santral İstanbul

– Oyuncak Müzesi

– Rahmi Koç Müzesi

– Oyuncak Atölyesi

– Uçurtma Müzesi

– Trafik Eğitim Parkuru