,

İyi bir lise iyi bir mesleğin ilk adımıdır

iyi lise nasıl olmalı?

İyi bir lise eğitimi öğrencilerin iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek yaşamına sahip olabilmeleri için ilk basamaktır. Bunun için lise tercih ederken çok dikkatli olunmalı, iyi araştırılmalı… İşte size iyi bir lisenin ipuçları:

– FİZİKİ YAPI: Fiziki yapı eğitim kalitesini ve öğrencinin sosyal gelişimini bire bir etkiler. Dersliklerin büyüklüğünün öğrenci sayısıyla orantılı olması eğitimin kaliteli olabilmesi için en önemli etkendir. Çok kalabalık, öğrencinin kendi görüşlerini iletmek ve öğretmenle bire bir iletişim kurmasını engelleyecek sınıflar öğrencinin akademik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği ve bağımsız bir birey olmasını sağlayacak etkinliklere katılabileceği spor alanlarının olması, öğrendiklerini kullanmasını ve pekiştirmesini sağlayacak laboratuarların okulda yer alması önemlidir. Bir okulun fiziksel yapısı her zaman eğitimi güçlendirici ve destekleyici olmalıdır.

– EĞİTİM ÖZELLİKLERİ: Öğretmen kadrosunun niteliği, okulun ÖSYS ve diğer akademik alanlardaki başarısı okulun eğitim-öğretim düzeyi hakkında fikir verir. Yabancı dil eğitimi gençlerin çağı yakalaması için önemlidir. Bu yüzden özellikle yabancı dilde eğitim veren lise türlerinden herhangi birini seçecek olan öğrencilerin ilgili okuldaki yabancı dil öğretmen kadrosunun niteliği, yabancı dilde yapılan etkinliklere dikkat edilmesi gerekir.

– DESTEK HİZMETLER: Okulun rehberlik servisinin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimi için önemlidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve rehber öğretmenlerin velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir. Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının ve eğitsel kol faaliyetlerinin aktif olarak sürdürülmesi önemlidir. Genellikle dersleri engelleyici olarak düşünülen bu tür faaliyetler kişinin sorumluluk alma, takım çalışmasına uyum sağlama, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir. Eğitim programının içinde sistemli bir şekilde yer verilen bu tür faaliyetler eğitimi destekler.

LİSE, ÜNİVERSİTE TERCİHİNİ ETKİLER
Günümüzde var olan sistemde lise seçimi üniversite tercihlerini de direkt olarak etkiliyor. Lise tercihlerini öğrencinin sadece dört yıl eğitim alacağı eğitim kurumu olarak değerlendirmek yerine, öğrencinin bundan sonraki tüm yaşamına şekil verebilecek bir seçim olduğunu unutmamak gerekiyor.

MESLEĞE İLK ADIM
İyi bir lise eğitimi öğrencilerin iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek yaşamına sahip olabilmeleri için ilk basamaktır. Bu yüzden lise tercihini yaparken öğrencinin ve velinin iyi bir araştırma yapması; öğrencinin gelecekten beklentilerine ve kişilik yapısına uygun bir seçim yapmak gerekmektedir.