,

İzmir Martı Koleji’nin eğitim felsefesi

İzmir Martı Koleji, öğrencilerin kendilerinde aranabilecek tüm özellikleri kazanarak, eksiksiz birer birey olarak yetişmelerini ister ve bunun ancak eğitimle sağlanabileceğine inanır.

İzmir Martı Koleji, öğrencilerin kendilerinde aranabilecek tüm özellikleri kazanarak, eksiksiz birer birey olarak yetişmelerini ister ve bunun ancak eğitimle sağlanabileceğine inanır.

Bize göre öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerisi geliştirmeli ve akademik ve kişisel bağlamda tüm potansiyellerini kullanabilmelidir. Öğrencilerimizin yapıcı, tatminkar bir yaşam sürmesi, farklı kültürlere saygı duyması, tüm dünya toplumuna ve Türkiye’ye karşı hizmet ve sorumluluk duygusu içinde olması en büyük beklentilerimizdir.

Bizler, öğrencilerin akademik anlamda bilgi, beceri ve anlayış sahibi olmalarını istemenin yanı sıra, onların iyi bir karakter sahibi olmalarını da hedefliyoruz. Bu bağlamda mezuniyetlerinden önce, öğrencilerden sergilemelerini beklediğimiz özellikleri tanımlamış bulunmaktayız.

Tanımlanan bu kişilik özellikleri, vermek istediğimiz eğitimle bağlantılı olarak uzun vadeli bir vizyon oluşturmaktadır.

MARTI KOLEJİ ANAOKULU

Özel İzmir Martı İlkokulunun Anasınıflarında; öğrencilerimizin bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini destekleyerek, sosyal bir ortam içinde keşfederek öğrenmelerini ve araştırma yapmalarını, kendilerini ifade ettikleri eğitim ortamları içinde özgüven gelişimlerini desteklemek ve öğrencilerimizin ilköğretime hazırlanmalarında rehberlik etmek temel amacımızdır.

Ana sınıflarımızda yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin temel deneyimlerinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu doğrultuda öğrenciler çok yönlü olarak değerlendirilir. Problem çözme ve oyun temelli etkinliklere yer verilir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında kendi hazır bulunuşlukları içinde gelişmeler desteklenir. Süreç içinde yapılan tüm çalışmalar öğrenci merkezlidir. Temelde etkin öğrenme hedeftir. Bu doğrultuda tek bir eğitim anlayışına bağlı kalmak yerine, öğrenci ihtiyacına göre birleştirilmiş bir eğitim yaklaşımı benimsenir.

MARTI KOLEJİ İLKOKULU

lkokulda temel hedefimiz, özgüven sahibi çocuklar yetiştirmektir.

Öğretim, bilgi boyutudur. Bilgi çağında, her alanla ilgili bilgilerin eksiksiz ve sağlıklı olarak verilmesi zorunludur. Martı Koleji, bilgiye ulaşmada kaynak, araç, gereç ve eğitim teknolojilerinden yararlanmayı ve bunları uygulayabilecek anlayışta, değişim ve gelişim sürecine hızla uyabilen, uzman yönetici ve eğitimcileri seçmeyi ilke edinmiştir. Kurumumuzda, modern eğitim uygulamalarının yanı sıra, eğitim değerini yücelten, sanatsal, eğitsel, sosyal etkinlikler, anasınıfından başlayan yabancı dil, dans, müzik, yaratıcı drama, tiyatro, satranç, seramik dersleri ve spor etkinlikleriyle, üst sınıflarda fen ve bilgi teknolojilerine yönelik çalışmalar yer almaktadır.

MARTI KOLEJİ ORTAOKULU

Martı Ortaokulu; eğitim felsefesini “Tam Öğrenme Modeli” ile kavram, bilgi, beceri, tutum, davranış kriterleri üzerine kurmuştur. Martı Ortaokulu’nda öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. “Tam Öğrenme Modeli” uygulanan okulumuzda öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde yapılan “öğrenci merkezli” eğitimle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonlarında uygulanan izleme sınavlarıyla öğrencilerin öğrenme eksikleri saptanır. Değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilen öğrenme eksiklikleri, tamamlayıcı çalışmalarla giderilir.

MARTI KOLEJİ LİSESİ

Özel Martı Anadolu Lisesi öğrencileri okulun akademik alanda yürüttüğü çalışmalara ilave olarak kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal hayatı kendilerine sunulan zengin ve renkli bir ortamın içinde yaşama fırsatı bulurlar.

MARTI KOLEJİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Martı Koleji İzmir
Adres: Çelebi Mah. 281 Sokak No:16 – 18 – 20
35310 – Güzelbahçe / İZMİR – TÜRKİYE

Telefon +90(232) 234 33 53
+90(232) 234 76 00
+90(232) 234 79 80

Faks: +90(232) 234 79 80

Email: info@marti.k12.tr