,

Kültür200 Koleji Anaokulu’nda yarım gün İngilizce eğitimi

Kolejin Anaokulu'nda yarım gün İngilizce eğitimi var.

“İlk adımı en büyük adımı olsun” diyen Kültür200 Koleji yabancı dil eğitiminde iddialı… Kolejin Anaokulu’nda yarım gün İngilizce eğitimi var. İşte kolejin yaptığı o bilgilendirme:

“Kültür2000 Koleji Alkent ve Bahçeşehir Anaokulunda öğrencilerin İngilizce kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan yoğun bir İngilizce programı uygulanır. Öğrenciler, İngilizceyi profesyonel Türk ve yabancı eğitimciler liderliğinde, Bilingual Education System – Çift Dilli Eğitim Sistemi olarak adlandırılan eğitim sistemi ile öğrenmektedirler. Bu sistemde müfredat sınıf öğretmenleriyle eşgüdümlü olarak belirlenen temalar etrafında diğer dersler (disiplinler) ile işbirliği içinde yürütülür. Bilingual Education System – Çift Dilli Eğitim Sistemi ile öğrenciler;

• Kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak öğrenirler.

• Öğrenme sürecini bütünsel olarak algılarlar.

• İngilizceyi yaparak, yaşayarak, duyarak, taklit ederek eğlenirken öğrenirler.”

KÜLTÜR2000 KOLEJİ’NİN TARİHÇESİ

Akıngüç ailesinin ‘öğrenciye eğitim hizmeti’ 80 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Ailede eğitim hizmetinin öncüsü, Halil Akıngüç (1900-1957); Almanya’da mühendislik eğitimi görmüştür. Bir süre elektrik mühendisi olarak çalıştıktan sonra, Eskişehir’de Almanca Öğretmenliği yapmıştır. Türkiye’nin ilk özel dersanesi olan Kültür Dersevi’ni (1932) kurmuştur. Aynı zamanda merkezi Berlin’de bulunan Fernschule adında mektupla mühendis yetiştiren okulun Türkiye şubesini yönetmiştir. 1943’te Kültür Dersevi’ni İstanbul’a nakleden Halil Akıngüç yaşamının sonuna kadar (1957) İstanbul-Laleli’deki Kültür Dersevi’nin kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmıştır.

1960 yılından bu güne eğitimini sürdüren Kültür Koleji Kurucusu ve ilk yöneticisi olan Fahamettin Akıngüç, Halil Akıngüç’ün oğludur. Fahamettin Akıngüç de babası gibi mühendislik okumuştur. Öğrenciliğinde Kültür Dersevi’nde öğretmenlik yapmıştır. İTÜ’den mezun olduktan sonra, Kültür Kolejini açana kadar olan sürede mühendislik ve müteahhitlik yapmıştır. Zamanın prestijli mesleklerinden biri olan mühendisliği eğitim alanında kullanarak oluşturduğu sentezle kendi okullarında, ülkemizdeki özel okullarda (Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanlığı döneminde) ve Milli Eğitim Bakanlığında bugün hala uygulamaları sürdürülen bir çok ilki gerçekleştirmiştir.

Bugün, İstanbul Kültür Eğitim Kurumları üçüncü kuşakla, Fahamettin Akıngüç’ün kızları Ful Akıngüç Över, Lale Akıngüç Sevgen ve Dr. Bahar Akıngüç Günver’le ‘eğitim hizmeti’ni sürdürmektedir. Üçüncü kuşak ta dede ve babaları gibi eğitimlerini farklı alanlarda almış ve kendi istekleriyle meslek yaşamlarını eğitim alanında sürdürmeyi seçmişlerdir.

Fahamettin Akıngüç’ün kurucusu olduğu Kültür Kolejinin tarihçesi 26.09.1960 tarihinde Bahçelievler-İstanbul’da başlar. Kültür Kolejinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin sunulduğu bu yıllarda özel okullar kamuoyu tarafından pek bilinmemekte ve benimsenmemekteydi. Kültür Koleji, dünyada eğitim konusundaki gelişmeleri takip ederek sunduğu nitelikli eğitim hizmetleriyle kamuoyunun güvenini kazanarak bugüne kadar bir çok mezun vermiştir ve vermeyi sürdürmektedir. Eğitimin bireysel ve bireye özgü bir iş olduğu anlayışıyla eğitim yaşamını sürdüren Kültür Koleji, 1978 eğitim yılı sonunda ülkedeki siyasal yaşamdan (sendikal hareketlerden) dolayı eğitim yaşamına ara vermiştir. Kültür Kolejinin eğitim camiasından uzak kalması sadece iki yıl sürmüş ve 1980 yılında eğitim hizmeti sunmaya yeniden başlamıştır. 1992 yılına kadar Şirinevler, Haznedar ve İncirli’de anaokulundan lise bitimine kadar olan eğitim kademelerinde eğitim yaşamını çağın gereklerine ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun olarak sürdürmüştür. 1992 yılından itibaren Ataköy 9. Kısımda bulunan bugünkü yerleşkesinde, bölgede önemli bir gereksinimi karşılamaktadır; 4 yaşından 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere ileri teknoloji ile donatılmış ortamlarda nitelikli bir eğitim vererek, öğretimde bütünlük ve sürekliliği sağlayarak eğitim yaşamını sürdürmektedir.

Kültür Kolejinin Kurucusu ve Yöneticileri (Akıngüç ailesi) yeni bir okulu kurmayı hayal ettiler. Bu hayallerini 1998 yılında Hadımköy’de Kültür2000 Kolejini kurarak gerçekleştirdiler. İki dilli (İngilizce-Türkçe) öğretimi, Çoklu Zeka Kuramı’na göre düzenlenen öğrenci merkezli, etkin öğrenme ilkeli müfredatı ve fiziksel yapısıyla Kültür2000 Koleji ülkemizdeki seçkin okullar arasında yer almıştır. Günümüzde iki Anaokulu, bir İlkokul, bir Ortaokul ve bir Anadolu Lisesi ve bir Fen Lisesi ile eğitime devam etmektedir.

Bugün, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, tarihinden gelen birikimlerinden, mezunlarından ve çalışanlarından aldığı güç ile öncü ve dinamik bir kuruluş olarak eğitim sektörümüzde önemli bir yer almış bulunmaktadır. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları, 1997-1998 yılında “Kültür Koleji Eğitim Vakfı” tarafından kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi ile eğitim zincirinin son halkasını da tamamlayarak anaokulundan üniversite eğitimini de içine alan kesintisiz eğitim veren bir yapı haline gelmiştir.

KÜLTÜR ANAYASASI

1.“Kültür”lünün vizyonu

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçütlerde eğitim-öğretim yapan bir kurumdur. Amaç, bu niteliğiyle, önce Türkiye’nin, daha sonra Avrupa Birliği ülkelerinin önde gelen başarılı eğitim kurumları arasında yer almaktır.

2.“Kültür”lünün misyonu

“Kültür”lünün ödevi, öğrencilerini düşünsel-duygusal-bedensel açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde geliştirmek; onları çağdaş değerlerle donatmak, üst eğitim kurumuna ve yaşama hazırlamaktır. Öğrencilerin eğitim süreci sonunda sevgi ve saygı gören, sevgi ve saygı dolu, özgüvenli, mutlu ve etik değerlere sahip, başarılı bireyler ve yurttaşlar olması esastır.

3.“Kültür”lü Atatürkçü’dür

“Kültür”lü, Atatürk’ün deyişi ile ‘aklın ve bilimin yol göstericiliğinde’ O’nun ilke ve devrimlerini yaşatmayı, ‘çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı’ her zaman amaç edinir. Bu amaç, onun ‘dinamik ideali’dir. Öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesine ve yönlendirilmesine özel bir önem verilir.

4.“Kültür”lü çağdaştır

“Kültür”lü, eğitim-öğretim uygulamalarında çağdaş gelişmeleri yakından izler ve bu gelişmelerden uygulamada yararlanır. Çağdaş bilim ve teknoloji aracılığı ile ilerleme ve gelişmeyi doğal bir yaşam tarzı olarak benimser ve yaygınlaştırarak yerleşmesine çalışır. Çağdaşlaşmayı; çağın akıl ve bilime dayalı genel geçerliliği ve değerleri olan, düşünce, anlayış, tutum, koşul ve gereklere ulaşmak olarak anlar, bunları ilke ve amaç edinir.

5.“Kültür”lü evrenseldir

“Kültür”lü, öğrencilerinin anadilleri dışında başka dilleri de bilmelerini; gelişen ve değişen teknolojiyi tanımalarını, kullanmalarını, evrensel değerlere sahip olmalarını, dünya ile iletişim kurmalarını hedefler. Farklı kültür, düşünce ve yaklaşımlara merak duyar, izler, dinler, anlayışla yaklaşır ve onlardan yararlanır.

6.“Kültür”lü öğrenci merkezlidir

Öğrenci, öğretim ve eğitim görmek üzere Kültür’e ve onun öğretmenlerinin rehberliğine güvenerek teslim edilmiş bir değerdir. Onun gelişimini tüm etkinliklerde merkezde tutmak, onu hak ve ödevleri olan tek ve özel bir ‘birey’ kabul etmek esastır. Her zaman ‘çocuğa hizmet’ ilkesiyle hareket etmek, önkoşulsuz sevgi, önyargısız kabul göstermek eğitimin temel ilkesidir.

7.“Kültür”lü çok yönlülükten yanadır

“Kültür”lü, öğrencilerin zeka ve öğrenme özellik ve yeteneklerine; bireysel ve toplumsal gereksinimlerine göre, eğitimin çok yönlü ve esnek bir süreç olarak yürütülmesi gereğine inanır. Her konuda farklı görüş, düşünce ve değerlendirmelere açıktır. Karşı düşünceyi demokratik bir yaklaşımla dinleme ve eleştirme anlayış ve davranışına sahiptir.

8.“Kültür”lü üretkenliğe önem verir

“Kültür”lü, bilginin yalnızca kazanılmasını değil özümlenmesini, analiz ve sentezden geçirilmesini, problem çözme amaçlı kullanılmasını ve öğrenci tarafından yeniden üretilmesini amaçlar. Bu doğrultuda eğitim süreci içinde bilginin işlenmesine, yeni bilgilere ulaşılarak eğitime derinlik ve genişlik katılmasına çaba gösterir.

9.“Kültür”lü sürekli iyileştirme ve yenilikten yanadır

“Kültür”lü için, sürekli iyileştirme ve yenilik arayışı esastır. Bu nedenle “Kültür”lü mevcut durumun yeterli olmadığına inanır; her zaman ve her konuda daha iyinin mümkün olduğunu kabul eder ve mükemmele ulaşma çabasını sürdürür. İlerici ve daima geliştirici bir iyileştirme, değer katan bir yenilik ve değişim arayışı, eğitimin her basamağında temel felsefedir.

10.“Kültür”lü vizyoner liderdir

“Kültür”lü okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve tüm öğretmenler okul vizyonunu özümsemiş uzmanlardır. Yöneticiler ve öğretmenler, paylaşılmış kurumsal değerler çerçevesinde, örnek ve model olan, yol gösteren, destek veren sorumlu bir liderlik anlayışına sahiptir. “Kültür”lü lider istediğini değil, verimli sonuç yaratacak olanı ve yapılması gerekeni sorgular, arar, gerçekleştirir.

11.“Kültür”lü öğrenme merkezli eğitimden yanadır

“Kültür”lü eğitim-öğretim etkinliklerinde odak nokta olarak ‘öğrenme’ istek ve bilinciyle ‘öğrenmeyi öğrenme’ ve ‘yaşam boyu öğrenme’ ilkesini temel alır. Öğreticiler de bu anlamda birer, ‘öğrenen’ olduğunu unutmazlar. Öğrenme ve öğretme eyleminin dayatma ve zorlamayla değil, yaşamın doğal bir parçası olarak coşkuyla gerçekleşmesini hedefler.

12.“Kültür”lü bütüncül bir eğitim anlayışına sahiptir

“Kültür”lü, eğitim-öğretim faaliyetlerinde insanın, toplumun, dünyanın bir bütün, ders, konu, plan ve programların birbirinden ayrılmaz olduğuna inanır. Bu nedenle kendi alanı dışındaki ders ve konularla da yakından ilgilidir. Eğitimde fen bilimleri, anadil ve yabancı dilin; matematik, sosyal ve kültürel derslerin, dil, sanat ve sporun; kültürün, ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimin birbirini tamamladığına inanır, disiplinler arası iletişime ve işbirliğine önem verir.

13.“Kültür”lü kalite yönelimlidir

“Kültür”lü yöneticiler, öğretmenler ve tüm diğer çalışanlar kalite bilincine önem verirler. Onlar için kalite, öğrencinin yüksek akademik başarısı, üst eğitim kurumuna, bir mesleğe ve yaşama hazırlanmasında yetkinlik, hizmette ve eğitim niteliğinde sürekli iyileşme ve yenilikçi yaklaşım; misyon ve vizyona ulaşma çabasında kararlılık; liderlik, takım çalışması ve işbirliği, özdenetim, kendini geliştirme ve mükemmeli aramada öncülük demektir.

14.“Kültür”lü teknolojiye önem verir

“Kültür”lü yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya ve kullandırmaya önem verir, bunları etkin bir öğrenme aracı olarak görür. Teknolojinin sağlam bir kültür, felsefe ve etikle iç içe olmasına özen gösterir. Tek başına teknolojiyi yücelterek bir mit haline getirmez, daha çok vizyon ve misyona ulaşmada bir araç olarak görür; değişim ve dönüşüm hatta yeni teknolojiler bulmak için bir başlangıç olarak kabul eder.

15.“Kültür”lü süreklilik yönelimlidir

Kültürlü, eğitim-öğretim uygulamalarında vizyon, misyon, ilke ve değerlerin ışığında istikrarlı bir gelişim için sürekliliğin gerekli olduğu bilincindedir. Her yerde ve her zaman onları gerçekleştirmek için çalışır; sınıfın içinde ya da dışında her olanağı bir fırsat eğitimi sayar, bundan yararlanır.

16.“Kültür”lü düşünce ve inançlara saygılıdır

“Kültür”lü, her düşünce ve inanca saygı duyar. Farklı düşüncelerin ifade edilmesine fırsat verir ve bunu doğal bir hak sayar. Düşünce ve inanç özgürlüğündeki sınır, diğer insanların hak ve özgürlükleri, evrensel insan hakları, ulusal varlık ve bütünlüğümüz, bilim ve aklın çizdiği çerçeve, Atatürk ilke ve devrimleridir.

17.“Kültür”lü eğitilenleri dinler

“Kültür”lü, eğitimde tek boyutlu bir yönlendirme yerine, eğitilenlerin gereksinimlerini dikkate alır, görüş ve düşüncelerini dinler. Onların merak, ilgi, soru ve sorunlarına duyarlıdır. Destek olurken, akıl vermeye ve nasihate değil eyleme ve örnek olmaya değer verir, bu bilinçle hareket eder.

18.“Kültür”lü bireyin yeteneğine önem verir

“Kültür”lü, bireyin doğuştan getirdiği birçok yetenekle donanmış olduğunu bilir, bu gücün ortaya çıkarılması için gerekli olanak ve fırsatları yaratır, destekler. Özel beceri ve yetenek sahibi öğrencileri keşfedecek ve geliştirecek ilgi ve çabayı göstermeyi doğal görevi sayar.

19.“Kültür”lü katılımcılığı destekler

“Kültür”lü, sınıf ortamından başlayarak, okulun her biriminde ve yapılacak her işte; eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili tüm çalışma ve etkinliklerde katılımcıdır. Katılımcılığı, birlikte başarma ve başarıyı paylaşma düşüncesinin yaşama geçirilmesi olarak destekler, bu konuda örnek ve önder olur.

20.“Kültür”lü üç temel dilde yüksek başarıyı hedefler

“Kültür”lü eğitimde üç temel dil olan anadilin, matematik dilinin ve yabancı dilin öğrenme ve gelişmede üç anahtar olduğunu bilir. Çağdaş, sağlıklı, verimli ve etkin bir eğitim için özellikle üst düzeyde bir anadil bilgisi, bilinç ve yetkinliğin kazanılmasını önkoşul sayar. Bu üç dilin bilgiye, bilime ve yaşama uzanan yolda anahtar değerinde olduğu bilinciyle hareket eder, yüksek akademik başarıyı hedefler.

21.“Kültür”lü gerçeğe ulaşmayı hedefler

“Kültür”lü gerçeğe, hurafe, saplantı ve önyargılardan kurtularak; bilimsel düşünceye, akıl ve bilgiye dayalı; sağlıklı düşünme yöntem ve anlayışı ile ulaşabileceğinin mümkün olduğuna inanır. Bu inancın yerleştirilerek içselleştirilmesine ve sezgisel güçle birleşerek gelişmesine önem verir. Her koşulda hedef nesnel ve bilimsel gerçektir. Yanlışı, bu ölçüte dayalı doğruyla; gerçek dışını gerçekle aşar.

22.“Kültür”lü doğa ve çevreye duyarlıdır

“Kültür”lü, doğal ve toplumsal çevrenin, ekolojik, kültürel ve tarihsel değerlerin önemini bilir ve bu bilincin yaygınlaşmasına çaba gösterir. Öğrencilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde onların insana, dünyaya ve doğal çevrelerine duyarlı olmalarını sağlayacak önlemleri alır, projeler üretir, örnek ve öncü bir rol üstlenir.

23.“Kültür”lü süreç ve sonuç odaklıdır

“Kültür”lü, eğitimin birbirini izleyen, etkileyen, tamamlayan ve bütünleyen, tesadüften uzak, planlı, düzenli, bilinçli ve kesintisiz iş ve işlemlerden oluşan bir süreç olduğunu bilir. Vizyon, misyon ve hedeflere bu sürecin aksaksız işletilmesi ile ulaşılabileceği bilincindedir. Arzu edilen verim ve ürüne böyle bir süreç yaklaşımı ile ulaşılacağını bilir ve hedefe odaklanır.

24.“Kültür”lü sağlam karakterlidir

“Kültür”lü, sağlam, tutarlı, iyi bir insan ve iyi bir yurttaş olmanın örneğidir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, gelecekte iyi insan, iyi yurttaş ve evrensel insani değerlerle donanmış sağlam karakterli kişiler olarak yetişmelerini amaçlar.

25.“Kültür”lü öz değerlendirmeye önem verir

“Kültür”lü, eğitimsel ve yönetsel çalışmaların her basamağında eğitimci olarak önce kendinden başlayan bir öz değerlendirme ve öz denetim bilincine, alışkanlık ve tutumuna sahiptir. Eğitimciler öğrencilerine bu konuda model olur, onların öz değerlendirme ve öz denetim tutumlarının gelişmesine özen gösterir.

26.“Kültür”lü estetik duyarlılık sahibidir

“Kültür”lü, sanatsal faaliyetleri yakından takip eder, onu bir yaşam biçimi olarak görür ve destekler. Kendi yaşamında estetik alan ve duyarlılıklara yer verir. Sık sık okul içi ve okul dışındaki etkinliklere aktif olarak katılmaya ve öğrencilerini katmaya, onlarda da aynı duyarlılığı geliştirmeye istekli ve gayretlidir.

27.“Kültür”lü barış yanlısıdır

“Kültür”lü, barışın kendisi, kurumu ve çevresinden başlayarak yurtta ve dünyada yerleşmesini, sorunların bu yolla çözümlenmesini ilke sayar. İlişki ve iletişimde dinleme, anlama ve anlayış geliştirmeye önem verir; insanları yakınlaştırıcı ve paylaşımcı olmaya teşvik eder. Barışçılığın, özgür, mutlu ve güçlü bir yaşama kaynaklık eden tutum ve yaklaşımların çıkış noktası olduğunu bilir, bu bilinç ve tutumun yaygınlaşmasına çaba gösterir.

28.“Kültür”lü birey olmayı ve toplumsal bilinç kazanmayı önemser

“Kültür”lü, her insanın farklı, özel ve hakları olan birer birey olduğunu benimser. Bunu sağlarken birey olmayı ‘bencil’ olmakla karıştırmaz. Topluma duyarlıdır; toplumsal bilinç ve yararın gözetilmesini her durum ve eylemde unutmaz, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaz. Toplumun dinamik bir parçası olarak toplumsal kültürün ve değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine çaba gösterir.

29.“Kültür”lü anayasasını özümsemiştir

“Kültür”lü, bu anayasada tanımlanan vizyon, misyon, tüm kurumsal ve bireysel ilke, değer ve amaçlarla bütünleşmeye, her yerde ve her zaman onları dikkate almaya özen gösterir. Bu konuda kurum içinde ve dışında olumlu bir model ve lider kimliği ile yer almaya, kendisine, çevresine, kuruma ve topluma değer ve zenginlik katmaya önem verir, öncü olur. “Kültür”lü olmaktan kıvanç ve mutluluk duyar.

KÜLTÜR200 KOLEJİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 212 – 850 81 81

kultur@kultur.k12.tr

KÜLTÜR2000 KOLEJİ Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 BÜYÜKÇEKMECE 34500 – İSTANBUL