,

Literda Okulları ek dersleri ile dikkat çekiyor

Literda Okulları, düşenme becerileri ve iletişim dersleri ile öğrencilerinin gelişimini destekliyor. İşte Literda’nın ek dersleri, hedefi, amaçları…

Düşünme becerileri

4 yaş ve üzeri çocuklarımıza verdiğimiz çok özel bir güç:

Doğru Algılama
Bilgi Yönetimi
Analiz ve Sentez
Adapte Etme
Yorumlama

Düşünme becerileri dersi; 4-11 yaş için özel olarak belirlenmiş kazanımları ve bu kazanımları sağlamaya yönelik çalışmaları içeren, özgün bir ders. Spiral öğrenme ile derinleşip yerleşen düşünme becerileri dersi kazanımları; bilgi, beceri ve alışkanlıklar olarak diğer dersleri de destekliyor.

Böylece; hem düşünme becerileri uygulamalı olarak pekişiyor, hem de çocuklarımız tüm derslerde daha iyi bir öğrenme için bu gücü kullanıyor; güvenle ve inançla ilerliyor, sınırlara takılmadan yol alıyorlar.

İletişim, anlama ve anlatma

Çocuklarımızın 4-6 yaş arasında temel, özgün sunumlarla başlayıp 6-11 yaş arasında detaylı kazanımlara sahip, formal bir yapı ile, haftada 6 saat olan iletişim dersi; konuyu iki yönden ele alıyor: Okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü idrak etme, değerlendirme, süzme ve şartlara göre kendini en iyi şekilde ifade edebilme. Anlama ve anlatma dersi, aynı zamanda Türkçe dersi kazanımlarını kuvvetlendirme ve uygulamalı olarak test etme imkanı da sağlıyor.

Olaylar, kavramlar ve öğrettikleri

Görsel sanat çalışmalarının araç olarak içinde bulunduğu bu derste, içi boşaltılmış ya da anlam kaymasına uğramış temel kavramlar ele alınıyor. Örneğin israf, tevekkül, vb. içinde değerli ibretler bulunan olayları çocuklarımızın yaş seviyesine uygun ve temiz kaynakların, Kur’an ve onun işaret ettiği üzere sahih hadislerin, referansları üzerinden irdeleniyor ve çocuklarımızdan kendileri için çıkarım yapmaları bekleniyor.

Derslerimiz

Tüm derslerimiz için özel ders planlarımız uzman ekibimizin uzun ve titiz bir çalışması ile hazırlandı ve her biri kendi özel materyallerine sahip… liTerda-MAB ile örülü olarak haftalık aydınlanma yolculuğuna katkı sağlayacak içerikte, bütünsel öğrenme teknikleri ile en zenginleştirilen dersler…

Ölçme-değerlendirmesinden pekiştirme sürecine kadar, “yaradılışa saygı” ve “çocuklar merkezde” standartlarımıza uygun olarak geliştirilmiş o doğal ve iyi çalışılmış kurgularla şekillendirilmiş planlar.

4-6 yaş için temel yöntemler ve aydınlanma yolculukları

Çocuklarımız bulundukları yaşın ilgi alanlarına ve gelişim aşamalarına uygun seçilmiş aydınlık konularında transformatif-öze yönelik çalışmalarla, kendi gelişim yolculuklarını yapıyorlar.

Bu çalışmalarla öğrendikleri, tecrübe ettikleri, hissettikleri her şey içsel yolculuklarında birbirlerini bütünlüyor ve aynı amaca hizmet ediyor. Böylece çocuklarımız hem hayatın her alanında gelişiyor, hem de her hafta farklı bir konuda içsel yolculuk yapma fırsatı buluyorlar. Aydınlanma yolunda gerçek manada ilerliyorlar.

6-11 yaş için MEB dersleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatının temelini oluşturan Türkçe, Matematik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Hayat Bilgisi dersleri eğitimin merkezinde yer alıyor. MEB müfredatı da böylece liTerda-MAB ile bütünlük içinde daha da mana kazanmış kıymetli bir araca dönüşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının işlenme yöntemlerindeki doğallık ve zenginlik, özgün ve özel akademik programımızla bir araya geldiğinde çocuklarımız, harf yazarken, toplama yaparken, takla atarken; aslında daha büyük, daha manalı bir şeyi öğrendiklerini biliyor ve bilgiyi bu farkındalıkla içselleştiriyorlar.