,

Literda Okulları: Her çocuk lider olabilir

literda okulları liderlik eğitimi

“Liderlik bazen sadece yeni bir yol açabilmek demek! Arkadan hiç kimse gelmeyebilir veya çok kişi takip edebilir… Her çocuk bir lider olabilir; farklı şekillerde, farklı ölçeklerde, farklı yönlerde… Liderlik eğitimine destek için yapabileceğimiz şeyler var!” diyen Literda Okulları liderlik eğitimi için şu önemli bilgileri paylaşıyor:

Liderlik eğitimi açısından iki kritik dönem var: 4 yaş civarı ve 7-9 yaş arası…

4 yaş civarında ilk liderlik kıvılcımları kendini gösteriyor. Çocuklar hem sosyal anlayış ve empati geliştirmeye başlıyor, hem yüksek hayal gücü ve merak ile çeşitli hedeflere yöneliyor, hem de diğerleri ve ortam üzerindeki etkilerini fark ediyor ve bunu hedefleri için kullanabileceklerini fark ediyorlar.

4-7 yaş arasında kuralları tanıma ve saygı duyma, kendinden bekleneni yapma, otoriteye saygı gibi özellikler ön plana çıkıyor ve yönetilmeye daha açık oluyorlar.

7-9 yaş arasında ise kendi yolunu seçme, başkaları tarafından yargılanmayı ret, kendi kendini analiz, kendi sorumluluğunu alma, kararlılık ve sebat, vb. ile karakterize edilebilecek bir dönemde; liderlik konusunda bir önemli basamağın daha üzerinde; yönetilmekten yönetmeye geçebilecekleri çağda oluyorlar…

Liderlik konusunda gelişebilmeleri için:

· Empati ve iletişim

· Öz disiplin

· Sorun çözme ve KAD

· Grup çalışması

· Karar verme

· Vizyon ve planlama gibi konularda ilerlemeleri gerekiyor.

Günlük hayat içinde basit tekniklerle bu eğitimleri destekleyebiliriz:

· Onlara karşı davranışlarımızda hangi yaş döneminde olduklarına ve o dönemin gelişim alanlarına dikkat edebiliriz. Örneğin 5 yaşında iken onlara kurallar koymamız ve yönlendirmemiz çok önemliyken, 8 yaşında kendi kendini analiz ve disipline edebilmeleri için onlara alan bırakmamız gerektiğini bilerek hareket edebiliriz.

· Sesli düşünebiliriz. Bu bizim düşünme şeklimizden ilham almalarını, hem de farklı bakış açılarını görebilmeklerini sağlayacaktır.

· Yardım istemedikleri sürece yapmaya çalıştıkları bir şeye karışmamak, yardım istediklerinde ise bu isteklerine derhal cevap vermek; yalnız bunu sorularla onu doğruyu / çözümü kendi bulmaya yönelterek yapmak konusunda titiz davranabiliriz.

· Her fırsatta ona tercih ve söz hakkı verebiliriz. Söylediklerini dinleyip mümkünse, kısmen dahi olsa, bir etki yapmasını sağlayabiliriz.

· Bize bir şey öğretmelerini rica edebiliriz ve bu şeyi onlardan öğrenmeye çalışırken bizi yönetmelerine izin verebiliriz. Bizim o konuda liderimiz olabildiklerini görmek onları cesaretlendirecektir.

· Tercih ettikleri bir alanı onların sorumluluklarına verebiliriz. Bu sorumluluklarını yerine getirmeye ve sorumluluk alanlarını “daha iyi nasıl olur” diye sorgulayarak geliştirmeye çalışmalarını teklif edebiliriz. Şu süreçlerde onlara yardım edebiliriz:

– Verilen bir sorumluluğu yerine getirmek için neler gerektiğini analiz etmek

– Gereken şeyleri edinmeye / gerçekleştirmeye çalışmak

– Bunu yaparken gerektiğinde yardım almak, istişare yapmak

– Ölçme-değerlendirme yapmak & geribildirim toplamak

– Çözüm üretmek