,

Literda Okulları’nda hafızlık eğitimi

Literda Okulları, öğrencilerine hafızlık eğitimi de veriyor.

Amaçlarını “Allah her birimizden razı olsun” diyerek özetleyen Literda Okulları, öğrencilerine hafızlık eğitimi de veriyor. İşte Literda Okulları’ndaki hafızlık eğitiminin ana başlıkları:

Kur’an çalışmaları
“ İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar ”
SAD SURESİ, 29

4-6 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde;

Güzel ve seri Kur’an okumayı öğrenme
Hatim çalışması
Sure ezberi başlangıç

6-11 yaş aralığında 2-4 kişilik gruplarla, uzman hocalarımızın gözetiminde; seçmeli hedefli ezberle nihai hedefler üzerinde çalışıyoruz: Yeterli gözlem süresi sonunda çocuklarımız için, “başarıyla” tamamlayabilecekleri uygun hedefler seçiliyor. Böylece çocuklarımız detayların kendisine göre belirlendiği özel ezber çalışmaları yapıyor.

Nihai hedeflerden bazıları:

Temel sure hafızlığı
Peygamber Efendimizin (SAV) sık okunmasını tavsiye ettiği surelerin ezberi ve anlamlarının idraki

Genişletilmiş sure hafızlığı
Zehraveyn’in de dahil olduğu, süreç içerisinde eklemelerin yapılabildiği bir üst seviye

Dönüşlü ezber
Tüm Kur’an metninin ezberi
Kur’an meşguliyetini, bitirip bir kenara konacak bir iş gibi değil, günlük hayatının en güzel, en sevilen daimi bir parçası olarak kurguluyoruz. İtidalli, devamlı, sürdürülebilir bir hız ve usulle çalışıyoruz. Ezberi kolaylaştırıcı bilimsel, özgün yöntemler kullanıyoruz. Bu özgün yöntemleri özgün materyallerle destekliyoruz. Kur’an ezberi, anlamı öğrenmekle ve öğrendiğini uygulamakla bütünlendiği zaman tam olur; gerçek bir hafızlık sayılır.

Okuduğunu / ezberlediğini anlamak

Bir başka deyişle tam hafız Kur’an’ı sadece dilinde, hafızasında, anlamasında, zihninde değil, davranışlarında, tercihlerinde, yaşantısında değil, aynı zamanda düşüncelerinde, hislerinde, ahlakında, karakterinde, benliğinde ve özünde de muhafaza edendir. Bu nedenle bahsedilen özel derslerimizi vazgeçilmez görüyoruz.