,

Marmara Koleji dünya standartlarında eğitim veriyor

İstanbul Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu

İstanbul Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu 2012 yılından beri yürüttüğü akreditasyon çalışmalarını tamamlayarak dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Uluslararası okullar başardı. Marmara Koleji dünya standartlarında verdiği eğitimle adından söz ettiriyor.

Özel Marmara İlkokulu, eğitim felsefesi Atatürkçü, demokrasiye inanan, kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, anadilini ve öğrendiği yabancı dilleri iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, edindiği bilgileri gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen özgüvenli, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştiriyor.

Öğrencilerin sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformda da başarılı ve aranan bireyler olması öncelikli hedefler arasında…. Kolej, o hedeflerini şöyle özetliyor:

Hedeflerimize ulaşmak için sadece akademik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirmek yeterli değildir. Ulusal müfredatı uygulamanın yanı sıra uluslararası programların öğrencinin kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Bu bilinçle kurumumuz “Yaşam için Eğitim” felsefesi ile yola çıkan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO), PYP ve MYP programlarını uygulamakta ayrıca ECIS (European Council of International Schools), CIS (Commission of International Schools), Eco Schools ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları gibi organizasyonlarla ortak projeler yürütmektedir.

Yenilikleri takip eden deneyimli öğretmen kadrosu, öğrenciye buz pateninden yüzmeye her türlü olanağı sunabilen fiziki koşulları ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan teknik donanımı ile ülkemizin ve Avrupa’nın en seçkin okullarından biri olan “Özel Marmara İlkokulu” IT (Information Technology/Bilgi teknolojisi) yılı olan 21.yüzyıl okulu olarak öğrenci ve velilerimiz için bir ayrıcalıktır.

Kurumumuzda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi (1., 2., 3.sınıflar) Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi (3.,4.sınıflar) sınıf öğretmenlerimiz tarafından, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Yabancı Dil, Satranç, Bilişim Teknolojileri ve Drama dersleri branş öğretmenlerimiz tarafından verilir.

İlkokul 1. sınıftan itibaren Türk ve yabancı öğretmenlerimizin işbirliğiyle Main Course ve Reading & Writing dersleri yapılır.