,

Mektebim Okulları LGS sorularını böyle yorumladı: Süreyi yetiştiren fark yaratacak

Mektebim Okulları Liseye Geçiş Sınavı sorularını yorumladı.

1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS’de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Adaylar, yeni tarz sorularla karşılaşmasına rağmen rahat çözebildi. Ancak ikinci oturum olan sayısal bölüm, öğrencileri zorladı. Matematik uzun işlem; fen bilimleri ise üst düzey düşünme becerisi gerektirdiği için adaylar, soruları yetiştirmekte sorun yaşadı. Mektebim Okulları, soruları şöyle değerlendirdi:

TÜM ÜNİTELERDEN SORU VAR
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav soruları, bakanlığın sene başında yayımladığı ders kazanımlarına ve müfredatına uygun. Kazanım dışı soru yok. Öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden soru var. Ağırlıklı olarak ‘4’üncü Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’ ünitesinde 3 ve ‘5’nci Ünite Atatürkçülük’den 2 sorulmuş. Diğer ünitelerden 1’er soru çıktı. Özellikle TEOG sınav kapsamında yer almayan 6 ve 7’nci ünitelerden 1’er soru bulunuyor. Sınavda sorulan soruların geneli orta zorlukta. Ayırt edici soru yok. Geçmiş yıllarda yapılan TEOG ve SBS sorularıyla MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzerlik gösteriyor. Sınavda olumsuz soru köküne ait sadece 2 soru var. Hiçbir soruda tablo, şablon veya diyagram kullanılmamış. Öğrencilere sınav için verilen süre yeterli. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip tüm öğrencilerin yapabileceği zorluk derecesinde.

NET CEVAPLARA SAHİP
TÜRKÇE: İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler için kolaydı. Türkçe testinin kapsamı diğer yıllardaki gibi yüzde 80 okuma, yüzde 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklinde. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen sözcük, cümle ve paragraf sorularının anlaşılır ve net cevapları var. Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer nitelikte. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, bilimsel içerikli metinler kullanılmış.

9 VE 10’UNCU SORULAR BELİRLEYİCİ
İNGİLİZCE: Müfredat konu ve kazanımlarına uygun. Kazanım dağılımları dengeli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi son 2 üniteden soru sorulmamış. Zor bir sınav değil. 4 soru çok kolay, 4 soru orta kolaylıkta, 2 soru orta zorlukta. 9 ve 10’ncu sorular orta zorlukta. Bunlar belirleyici olacak. 4 soruda görsel kullanılmış. Görseller gerçek fotoğraf değil, çizim.

ÇELDİRİCİ SORU BULUNMUYOR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel sorular geldi. Sınav beklenenin aksine çok kolay, bilgi içermeyen ve okuduğunu anlama şeklinde sorulardan oluştu. Düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler için kolay bir sınav. Din kültürü ve ahlak bilgisinin kapsamı diğer yıllarda olduğu gibi paragrafa dayalı ve okuduğunu anlama sorularıydı. Sorular akademik anlamda net cevaplara sahip. Çeldirici sorular yok. Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer nitelikte. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, dini içerikli metinler kullanılmış.

SÜREYİ YETİŞTİREN FARK YARATACAK
MATEMATİK: Sorular büyük ölçüde 8’inci sınıf kazanımlarından. 6 ve 7’nci sınıf kazanımlarını hatırlamayı gerektiren sorulara da (8, 17) yer verilmiş. 11’nci soruda üç bilinmeyenli bir denklemin değişkenlerini bulmayı gerektiren problem ortaokul kapsamını zorluyor. Yeni müfredatta ‘iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümü’ konusu bile kaldırılmışken üç bilinmeyenli denklem sorusunun gelmesi zorlayıcı.

Sınav, geçtiğimiz yıllarda uygulanan TEOG’dan birçok yönüyle farklı. Birden çok kazanım içeren, muhakeme gücünü ölçmeyi amaçlayan, geçmiş sınıfların kazanımlarını da hatırlamayı gerektiren, birden fazla sayıda grafik-tablo okumayı ve anlamlandırmayı, grafik ve tablodan denklem kurmayı gerektiren sorular yoğunlukta. Birçok öğrencinin matematik testini zamanında bitirip fen bilimleri testine geçmesi oldukça zor. Süreyi yetiştirebilmiş öğrenciler bu sınavda fark yaratacak. 14’üncü numarada yer alan dönüşüm geometrisi konulu soru tartışmaya açık. Soru, cevabı ‘C’ seçeneği olacak şekilde düzenlenmiş ancak bu seçenekteki yönergeler, istenen noktayı L(-4, -1) noktasına değil (2, -1) noktasına götürüyor. Çünkü soruda yapılacak öteleme işlemleri sırasında aşağıdan yukarıya giderken ve yukarıdan aşağıya giderken sol taraf farklı oluyor. Noktanın ilerleme doğrultusuna göre sol taraf ile sayfaya bakan kişiye göre sol taraf birbirinden farklı. Yönergelerin daha net ifadelerle oluşturulması öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamalarını engelleyecek.

OKUYAN ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLACAK
FEN BİLİMLERİ: Sorular kazanımlar üzerinden gelmiş. Zor soruların yoğunluklu olduğu görülüyor, özellikle 3 soru ayırt edici. Paragrafların çok uzun olması ve anlaşılıp çözülmesi çok zaman alması nedeniyle, öğrenciler yetiştirmekte zorluk çekti. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorular var. Deney süreci üzerine de sorular bulunuyor. Matematiksel işlem soruları yok. Geçen sene gerçekleştirilen TEOG ‘a göre çok daha zor bir sınavdı. LGS fen bilimleri sınavında, insanda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinden 3, basit makineler ünitesinden 2, maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinden 3, ışık ve ses ünitesinden 2, canlılar ve enerji ilişkileri ünitesinden 3, maddenin hâlleri ve ısı ünitesinden 3, yaşamımızdaki elektrik ünitesinden 3, deprem ve hava olayları ünitesinden 1 soru sorulmuş. Sorular kazanımlara uygun. Düzenli çalışan ve kazanım değerlendirme testlerini hakkı ile çözen, bolca kitap okuyan öğrenciler için başarı daha fazla olacak. Öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyor.