,

Özel Neş’e Erberk Anaokulu Halkalı

Neşe Erberk Okulları İstanbul Halkalı

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır.

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Bunun için çocuğun ilk eğitimine nerede başladığı da büyük önem arz ediyor… İşte çocuğun okula ilk adımını atacağı kurumlardan biri…

Oyun tadında eğitim 

“Türkiye’nin ilk yetenek geliştirme programı uygulanan Neş`e Erberk okulları tüm Türkiye` de İngilizce programları ile çocuklarınızın yeteneklerini oyun tadında geliştirmektedir.”

Playgroup ( 24-36 aylık )

Joyfull House’da eğitim ve öğretimin ilk basamağı Playgroup ile başlar… Temel alışkanlıkların ilk yılları olan 2 – 3 yaş döneminde izlenecek eğitim programlarını doğru planlamak ve uygulamak gerekir.

Çocuk sosyal bir grup içerisinde kendini daha mutlu hisseder çünkü ihtiyacı olan pek çok deneyimi yaşıtlarıyla beraber, grupla hareket ederek öğrenir.
Çevresini izleyerek modeller, olumlu etkilenir, daha kolay ve hızlı öğrenir.
Arkadaşları ile birlikte oyun oynamaktan, yemek yemekten keyif alır. Planlı ve düzenli eğitim alarak olumlu alışkanlıklar kazanır.
Eğlenerek ve gözlemleyerek tuvalet eğitimi alır.
Paylaşma ve yardımlaşmayı öğrenir.
Bu yaşlarda çocuklar isteklerinin olması konusunda sınırları zorlayıcıdır. Grup içinde ben değil, bizi fark eder.
Büyüdüğünü algılamaya başlar. Gelişimin en hızlı olduğu bu dönemde sosyal, duygusal, zekâ, dil gelişiminde, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında, okula gitmeyen yaşıtlarına göre daha ileri düzeyde farklılıklar gösterir.

3 – 6 yaş rotasyon grubu

Amacımız klasik anaokulu kalıplarından çıkarak çocukların, doğuştan gelen yeteneklerini profesyonel eğitimciler desteğiyle fark etmek, geliştirmek ve yönlendirmektir. Bu anlayışla çocuklarımız tüm günlerini tek sınıfta geçirmezler. Branşlara göre özel donanımlı kavram sınıfları arasında rotasyon yaparak eğitim görürler.

YOGA
Güne Yoga ile başlıyoruz…

Yoga Mini Projesi, anaokulları, çocuk gelişim merkezleri ve çocuk kulüplerinde tamamen çocuklara özel olarak hazırlanmış Türkiye’deki ilk ve tek yoga çalışmasıdır.

EL FAALİYETLERİ
Özel olarak hazırlanmış atölyemizde, pedagoji formasyonuna pedagojik formasyona sahip eğitimciler eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, resim, maket yapımı, seramik, batik, ahşap boyama, kukla, ebru yapımı, farklı materyalleri tanıma,tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

MÜZİK
Çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar ve orff metodu ile müzik çalışmaları yapılmaktadır.

DRAMA
Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, öz güvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak sosyal simülasyonları da gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapılmaktadır.

BALE / DANS
Uzman eğitimcilerimizin yönlendirmesiyle sağlıklı bir vücut gelişimi sağlamak, çocuklardaki enerjiyi doğru yerlere yönlendirmek için ortak çalışma bilincini geliştirmeyi amaçlayan; bale ritim, streching ve çeşitli dans koreografi çalışmaları yapılmaktadır.

HAREKET VE KOORDİNASYON EĞİTİMİ
Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, esneklik, hız, sıçrama, el-göz koordinasyonu, bireysel ve takım sporları çalışmaları ile sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermekteyiz.

ANADİLİ – FEN&DOĞA – STEM ÇALIŞMALARI
Bilişsel gelişimi destekleyen deney çalışmaları, çevre gezileri, gruplama eşleştirme, kavramlar ve sayı çalışmalarını içine alan High-Scope (Aktif öğrenme), Gems (Fen-Matematik), Scamper (Farklı düşünme) ve Reggio Emilia (Yaşayarak öğrenme) eğitim programları uygulanmaktadır.

OYUN
‘Aktif Öğrenme Eğitim sistemine uygun olarak hazırlanmış evcilik, blok, puzzle,tamir, tırmanma ve hareketli oyun köşeleriyle donanımlı oyun sınıfında planlı veya serbest oyunlar oynanmaktadır.

BAHÇE
‘Uygun olmayan hava yoktur, uygun olmayan kıyafet vardır’ sloganından hareketle bahçede keyifli oyunlar oynanır.

İNGİLİZCE
Hem anadilini hem de İngilizce’yi etkin bir şekilde edindirmeyi amaçlayan eğitim programlarımız disiplinlerarası öğrenmeyi hedef almaktadır. Her yaş grubundaki öğrencimiz, bilişsel özellikleri göz önünde tutularak hazırlanan eğitim programlarıyla, kendi ana dilinde öğrendiği kavramları aynı zamanda İngilizce’de de öğrenerek, öğrenmede bütünlük sağlar. Çift dilli çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan okullarımızda dünyaca ünlü İngiliz bir dilbilimci olan Claire Selby’nin bu alanda son derece kullanışlı olan programını kullanmaktayız; “Çift dilli gelecek”. Bu programın amacı, doğumdan itibaren günlük yaşantının içinde hem evde hem de okulda kullanarak ana dile paralel bir şekilde İngilizce öğrenimi sağlamaktır. “Çift dilli gelecek, hem bireysel anlamda her çocuğun gelişimine bir yatırım sağlamayı, hem de sosyal anlamda Türk ekonomisi ve sosyal politikası için daha donanımlı bireyler yetiştirmeyi temel hedef olarak benimsemiştir. Diğer bir deyişle; toplum standartlarının gerçek anlamda değişebilmesi ile çift dillilik arasında kesin bir ilişki vardır. Bu program, Claire’in yaşadığı ve kendi çift dilli çocuklarını büyüttüğü Polonya’da mükemmel bir şekilde işlemektedir.

Program, hem çocukları hem de İngilizce bilmeyen ama çocuklarının İngilizce öğrenmesine yardım etmek isteyen velileri ve öğretmenleri mükemmel bir şekilde destekler. Ev paketi, evde çocukların izlemesi için bir animasyon serisi ve daha pek çok materyal içerir. Bu paketin hem eğitim değeri hem de grafik tasarımları oldukça başarılı bulunmuş, Cannes televizyon fuarında ödüle layık görülmüştür. Ayrıca çocukların bu animasyon videolarını evdeki büyükleriyle izlemeleri tavsiye edilmektedir. Bu şekilde büyükler de küçük öğrencilerle beraber dil öğrenebilirler.

Çift dilli bir toplum oluşturmak uzun bir süreç gerektirir. Ancak, evrensel bir dil olan İngilizce, ülkemiz bireyleri için her geçen gün daha önemli bir hal almaktadır. Çift dilliliğe yatırım yapmak ülkemize hem kazanç getirir hem de küresel çapta daha iyi bir konuma gelmek isteyen toplumumuz için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

MUTFAK ETKİNLİKLERİ
Birçok kavramı tanıma fırsatı yaratan bu etkinliğimizde çocuklarımız ile küçük gruplar şeklinde mutfak malzemelerini tanımak ile başlayan çalışmalarımız farklı malzemelerin bir araya gelerek farklı lezzetler oluşturması ile devam eder. Bizler için sunum da ayrı önem taşımaktadır.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
Okulumuzda çocuklarımızın gelişim özellikleri dikkate alınarak ,gelişen çağa uygun karma eğitim programı uygulanır.

High-Scope (Aktif Öğrenme)
‘Yaşayarak öğrenme ‘olarak tanınan aktif öğrenme ;çocukların ,deneyimlerini yorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir .

Scamper (Farklı Düşünme)
Farklı düşünme etkinlikleridir .Farklı düşünme ,hayal kurma,yaratıcı düşünme sezgilerini kullanarak ürünler” ortaya koyma becerilerini geliştirir.

Gems (Matematik-Fen&Doğa)
Etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek programdır.

Reggio Emilia (Proje tabanlı eğitim)
Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu aktif kılan ,bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı eğitimsel çalışmalardır.

REGGIO EMILIA PROJE TABANLI 6 YAŞ HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI

Erken çocukluk döneminde tüm gelişim alanlarında hızlı bir ilerleme kaydedilmektedir.

Bu görüşten yola çıkarak okulumuzda 6 yaşa uygun özel hazırlık programı için her açıdan uygun donanımlı ve gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

Temel eğitime hazırlık
Türkçe-Matematik çalışmaları
Problem çözme becerileri
Uygulamalı çizgi çalışmaları
Okuma-Yazma hazırlık çalışmaları
İlkokula hazırlık

Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları
El kas (küçük kas gelişimi) geliştirmeye yönelik kitap çalışmaları
Özgün düşünebilmeye yönelik kitap çalışmaları

Uygulamalı çizgi çalışmaları
— Çizgi birleştirme

— Noktaları birleştirme

— Eğik, düz zig zag çizgiler

Ses çalışmaları

Dikkat ve Algılamaya yönelik çalışmalar

Anadili / Fen ve Doğa / STEM Çalışmaları
Bilgi dağarcığı geliştirmeye yönelik çalışmalar
Anlamlı deneyimler hakkında başkaları ile konuşma çalışmaları
Tekerleme, parmak oyunları, şiir, bilmeler dinleme-tekrar etme ve öğrenme
Dili eğlenceli biçimde kullanma çalışmaları
Hikâye, öykü, masal dinleme
Çeşitli biçimlerde okuma; öykü kitaplarını, işaret ve sembolleri, kendi yazdıklarını okuma
Hikâye sonrası etkinlikler: Dramatizasyon-Pandomim-Öykü hakkında sohbet

Fen ve Matematik Etkinlikleri
Sayı
— Nesneleri karşılaştırma hangisi (“daha çok”,”daha az” ya da “aynı sayıda” olduğunu belirleme)

— Nesneleri birebir eşleme yapma

— Nesneleri sayma

— Görsel olarak sayıları tanıma çalışmaları

Sınıflandırma
— Nesneleri niteliklerini, benzerlik ve farklılıklarını araştırma ve tanımlama

— Şekilleri ayırt etme ve tanımlama

— Gruplara ayıt etme ve eşleştirme

— Nesneleri değişik biçimlerde kullanma ve tanımlama

Sıralama
— Nitelikleri karşılaştırma (daha uzun/daha kısa)

— Çeşitli nesneleri bir dizi ya da desen oluşturacak düzende arka arkaya sıralama ve arlarındaki ilişkiyi tanımlama (büyük/daha büyük /en büyük)

— Deneme yanılma yoluyla, sıralı bir grup nesneyi sıralı başka bir grup nesneyle eşleştirme, birbirinin içine ya da üstüne koyma (küçük fincan/küçük tabak/orta boy tabak/orta boy fincan)

Deneyler
İnceleme Gezileri
Grafik çalışmaları

ETKİNLİKLERİMİZ
Yoga
Serbest Oyun
Bahçe Etkinlikleri
Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları
Anadili Etkinlikleri (Scamper)
Fen Ve Matematik Etkinlikleri (Gems)
Mutfak Etkinlikleri
Gezi Etkinlikleri
Kurallı Oyun
Planlama Çalışma Hatırlama Zamanı
Yetenek Geliştirme Etkinlikleri
— El Sanatları

— Drama-dans

— Bale

— Müzik

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres
Atakent 3.Kısım Mah. Atatürk Caddesi 542. ada No:1 Halkalı/İSTANBUL (Küçükçekmece Soyak A Kapısı Girişi)

Telefon
0212 495 77 78 – 71 (pbx)

GSM
0530 143 43 83

E-Mail
info@joyfullhousehalkali.com