,

Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul teşviklerinin, başvuru şartlarını, zamanını her yıl Ağustos ayında açıklıyor. Bakanlık 2018-2019 öğretim yılında da teşvik uygulamasını sürdürecek.

2017-2018 eğitim döneminde toplam 75 bin öğrenciye destek verilmişti. Okul öncesi öğrencilerden 6 bin, ilkokul öğrencilerinden 15 bin, ortaokul öğrencilerinden 15 bin, ortaöğretim öğrencilerinden 15 bin, temel lise öğrencilerinden 24 bin kişiye destek tutarı ödenmişti. Okul öncesinde okuyan öğrencilere 3.060,00 Türk Lirası, ilkokul öğrencilerine 3.680,00 Türk Lirası, ortaokul öğrencilerine 4.280,00 Türk Lirası, ortaöğretimde okuyan öğrencilere 4.280,00 Türk Lirası ve temel lisede okuyan öğrencilere 3.680,00 Türk Lirası verilmişti. Bakanlık her öğretim yılında teşvik verilen öğrenci sayısını da teşvik miktarını da artırıyor.

Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır

Başvuru yapacak olan veli iki yerden başvurularını yapabiliyor. Özel okul müdürlüklerinden, e-Okul’un “Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü” sayfasından.

Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12). Önemli uyarı: Veli bilgilendirme yaparken doğru olduğundan emin olmalı. Araştırmalar sonucunda yanlış bilgi doğrultusunda bakanlık yasal işlem başlatacaktır.

Yarışma derecelerine göre; Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Velinin gelir durumuna göre; Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Kardeşin eğitimine göre; Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.