,

Safir Okulları Kocaeli kampüsü öğrencilerini bekliyor

Safir Okulları Kocaeli kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.

Safir Okulları Kocaeli kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. Kampüs yeni dönem için öğrenci kayıtlarına başladı. Kolejin sitesinden ön kayıt formunu doldurarak açılışa özel avantajlı fiyatlardan faydalanabilirsiniz.

SAFİR KOLEJİ ANAOKULLARI

Safir Okulları Anaokulu olarak, çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve ahlaki gelişimlerini; öz güven duygusu ile pekiştirip, karar verebilme mekanizması geliştirmelerini sağlıyor ve vatanına, milletine hayırlı, Milli, Yerli ve Çalışkan bir nesil yetiştiriyoruz.

Ahlaki ve Manevi duygularını geliştirerek, kendini, dinini ve kültürünü bilen öğrenciler yetiştirme konusunda profesyonel eğitim kadromuz ile kendini tanıyan, dinimizi bilen, öğrenen ve kültürel etkileşimler ile kendini geliştiren zenginlikler kazandırıyoruz.

Safir Okulları Anaokulu olarak evrensel değerlerimizi öğrencilerimize, çocuklarımıza kazandırıyoruz. Bununla birlikte insani ve etik değerleri, toplumsal ve bireysel değerlerimizi, ahlaki değerlerimizi öğretiyoruz.

Safir Okulları Anaokulunda bilişsel zekâ, duygusal zekâ ve sosyal gelişimlere uygun olarak verdiğimiz eğitimlerde, öğrenciler hem akademik gelişmelerden hem dini ve ahlaki eğitimlerden hem de toplumsal değerlerden tümleşik bir eğitim alarak, karakteri güçlü, başarılı ve ahlaki değerleri yüksek olarak yetişiyor. Öğrencilerin; Kur’an-ı Kerim dersleri, İngilizce, Fiziksel Oyunlar Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik dersleri ile tüm zekâ ve maneviyat yeteneklerine hitap ediyoruz.

SAFİR OKULLARI İLKOKULLARI

Safir Okulları İlkokulunda öğrencilerimiz, öğretmenin rehberliğinde gözlerini bilgiye doğrultuyor.

Öğrencilerimizin okula alışma sürecini, eğlenceli bir hale getiriyor, çalışma alışkanlıklarını, bedensel ve bilişsel zekasını kullanma ve ahlaki gelişimlerini bir beceri haline getiriyoruz. Kendisine, ailesine, toplumuna ve ülkesine faydalı bir birey olması adına manevi eğitimler ile zihinsel gelişimini destekliyoruz. 1. sınıftan itibaren okumayı seven, araştırmayı ve öğrenmeyi bir davranış haline getiren öğrenciler yetiştiriyoruz. Okuduğunu anlama, kendini ifade edebilme becerileri kazandırarak, topluma faydalı bireyler yetiştiriyoruz.

Akademik derslerle öğrencilerimize etkili bir eğitim ile dilini en iyi şekilde kullanmasını yazım kuralları ve dil bilgisine sahip olmasını, okuma ve düşünerek yazma yeteneğinin gelişmesini, kendisini anlatabilme yeteneğinin gelişmesini, benlik olgusunun oturmasını, problem çözme becerisini kazanmasını, sayısal işlem gücünün yüksek olmasını, matematiksel işlemler üzerinde pratik kazanmasını, tarihini, ecdadını ve yaşadığı coğrafyasını tanımasını sağlıyoruz. Birebir dersler ile öğrencilerin öğrenim sürecini güçlü bir şekilde yapılandırıyoruz.

Değerler Eğitimi ve Dini Eğitim ile öğrencilerimize İlmihal, Kur’an-ı Kerim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Değerler Eğitimleri sayesinde dini bütün, inançlarına bağlı, manevi yapısı oturmuş bir şekilde eğitim veriyor, öğrencilerimizin milli, yerli ve çalışkan bir nesli oluşturmasını sağlıyoruz.

Sosyal derslerde ise öğrencilerimize sanatsal, bedensel ve bilimsel gelişimini sağlıyoruz. Müzik derslerinde öğrencilerimize duyduğu sesin anlamlarını, sesleri ifade edebilmeyi ve fonetik ses biçimlerini öğretiyoruz. Görsel Sanatlar dersi ile öğrencilerimize bakmaktan çok görmeyi, gördüklerini aktarabilmeyi ve öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde ise öğrencilerimizin etkinlikler sayesinde bedensel zekâsını geliştirmesini, fiziksel eylemlerin farkındalığına varmasını; el, göz, ayak koordinasyonu gibi farklı kombinasyonlu hareketler ile bedensel gelişimini arttırmasını sağlıyoruz. Bilişim Teknolojileri dersi ile öğrencilerimizin teknolojiyi doğru bir biçimde kullanmasını, işbirlikçi bir sisteme uyumlu biçimde toplumsal değerler ve etiklere bağlı kalarak internet teknolojisini tanımasını, kodlama eğitimi ile analitik düşünce gelişimini sağlıyoruz.

SAFİR OKULLARI ORTAOKULLARI

Safir Okulları’nda, öğrencilerimiz akademik ve sosyal faaliyetleri birlikte yürüterek hem bireysel becerilerini geliştiriyor hem de Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne hazır bir şekilde sınavına hazırlanıyor.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’e (TEOG) Hazırlık

Ortaokulda öğrencilerimiz Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavına hazırlığını planlı ve düzeyli bir şekilde 5. sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar hazırlanıyorlar. Öğrencilerimiz, TEOG Sınavında karşısına çıkacak olan dersleri 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yoğun bir şekilde hazırlanmakta haftalık 46 saat eğitim görmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin akademik yeterliklerini arttırıcı çalışmalar ders içi saatlerde tamamlanmaktadır.

Birebir Dersler

Safir Okulları’nda Birebir Eğitim uygulanmaktadır. TEOG Sınavına Hazırlık kapsamında öğrenciler bireysel ya da küçük gruplar ile birlikte sorularını TEOG Branş öğretmenlerine sorularını sorabiliyor ya da geride kaldığı, eksik olduğunu düşündüğü konuları tamamlama çalışması yapabiliyor. Bu sayede işlediği derslerin konularını, çözemediği soruların çözümlerini pekiştiriyor.

Safir Okulları’nda Danışmanlık Sistemi

Okulumuzda Türkiye’de eğitim koçluğu ve bireysel danışmanlıkta öncü bir sistem uyguluyoruz. Danışmanlık Sistemi ile birlikte öğretmenlerimiz sadece öğretici rehber pozisyonunda kalmıyor, aynı zamanda öğrencinin okulumuzdaki eğitim rolünü üstlenip, ona eğitim boyu rehberlik ediyor. Bu sayede veli ile okul arasındaki köprü bu şekilde kuruluyor. Ayrıca her öğrencinin danışmanı, öğrencinin okuldaki velisi olma görevini üstlenerek ders gelişimlerini, ilgi ve alakalarını, psikolojik yaklaşımlarını gözlemliyor, buna göre öğrencinin en iyi şekilde eğitimi almasını sağlıyor.

Haftalık Karne

Haftalık karne sistemimiz Danışman Öğretmen Programı gibi yine Türkiye’de öncü bir sistem olarak okulumuzda uygulanmaktadır. Haftalık Karne Sistemi sayesinde öğrencilerin ders içi durumları, haftalık ödevleri ve danışmanı tarafından haftanın değerlendirmesi veliye iletilir.

Sosyal Faaliyetler

Ortaokul’da öğrencilerimizin sadece akademik hayatını düşünerek hareket etmeyip, bunun dışında öğrencilerin sosyal becerilerini de geliştiriyoruz. Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Beden Eğitimi dersleri ile öğrencilerin fonetik sesleri tanımasını, bakmaktan çok görmesini, mantıksal düşünmesini ve fiziksel gelişimlerini sağlıyoruz.

Haftasonu Kursları

Okulumuzda Cumartesi günleri akademik ve sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Akademik derslerde Hafta içi aldığı derslerin pekiştirilmesini ve sınav odaklı çalışmalarını sağlamaktayız.
Sosyal etkinliklerde ise gitar, bağlama, piyano, grafik tasarım, halk oyunları gibi birçok etkinlik ve kurslarımız bulunmaktadır.

SAFİR ANADOLU LİSESİ

Eğitim anlayışını madde/materyal merkezli olmaktan kurtararak insan, ruh ve mana odaklı bir bakış açısı oluşturmayı gaye edinmiş olan Safir Okulları’nda ortaöğretim, akademik gelişim merkezli ve aynı zamanda öğrencilerimizin gönül dünyalarına hitap eden bir zeminde sunulmaktadır.

Akademik Eğitim

Safir Okulları’nda akademik eğitim, “Ders Başarısı” ve “Lisans Eğitimine Hazırlık” merkezli olarak planlanıyor. Bu plan dâhilinde öğrencilerimizin hem ders içerikleriyle kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor hem de alanında uzman öğretmenlerinin rehberliğinde ve onların tecrübelerinden istifade edebilecekleri ders içi/ders dışı ortamlarda akademik yaşantılarına başlangıç olarak nitelendirebileceğimiz üniversite eğitimine hazırlık yapmalarına imkan sunuluyor.

Manevi Eğitim

Hayattan beklentilerimizin yalnızca dünyevi çerçevede değerlendirilecek olmasının eksik ve bir o kadar da yanlış olduğuna inanmış, bu inanç üzere kendini sürekli geliştirme gayesiyle milli ve manevi değerlerine sarılmış bir kadroyla yola revan olan Safir Okulları, çocuklarımızın akademik gelişim ve başarılarının ancak milli ve manevi değerlerle donatıldığı taktirde mana ve mahiyet kazanacağına inanmaktadır. Bu doğrultuda öğrenci, öğretmen ve veli birliktelikleriyle oluşturulması amaçlanan sosyal ortamlar aracılığıyla, çocuklarımızın yalnızca zihinlerine değil, aynı zamanda gönüllerine de hitap etmek Safir Okulları’nın temel gayelerindendir.

Yabancı Dil Eğitimi

Safir Okulları; yabancı dil eğitiminde öğrenilmeyi ve konuşturmayı hedefleyen bir öğretim metoduyla, birinci yabancı dil olarak İngilizceye ve ikinci yabancı dil olarak Arapçaya yer vermektedir. Dil öğretiminde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz ardı edilmeksizin konuşturmaya yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Kültür, Sanat ve Spor Eğitimi

Öğretmenlerimiz; kültür, sanat ve spor alanlarında gerek icra edilecek olan programlar ve gerekse il, ilçe ve yurt genelinde katılım sağlanacak yarışmalar aracılığıyla, öğrencilerimizin bu alanlarda kendilerini geliştirmelerine rehberlik etmektedir. Öğrencilerimiz; edebiyat, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, jimnastik ve spor salonu, sosyal kulüp çalışma alanlarından istifade etmek suretiyle kendilerini görme ve tanıma imkânı bulacaklar ve kendi kişisel istidatları hususunda farkındalık kazanacaklardır.

Kişilik Eğitimi – Adabımuaşeret Eğitimi

Safir Okulları, her bir öğrencisinin kendisinden beklenilen tüm akademik kazanımları elde etmesine yönelik uyguladığı başarı odaklı eğitim anlayışını; millî ve manevî değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması, dolayısıyla gelecek nesillere de aktarılabilmesi adına en önemli ifade biçimleri olan değerler ve adabımuaşeret eğitimi ile taçlandırmaktadır. Bu noktada amaç; başarıya odaklanmış öğrencilerimizin gönül dünyalarına hitap etmek, onları yalnızca zihnen değil, kalben de doyurabilmek ve bu doğrultuda gelenek ve göreneklerine bağlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmektir.

SAFİR KOLEJİ KOCAELİ KAMPÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon Numaralarımız
0505 090 07 37
0505 041 07 37

Adres:
Fatih Mah. 4. Sok. No:70 Körfez/KOCAELİ