,

Sevinç Eğitim Kurumları: LGS’de müfredata bağlı kalınmış

Sevinç Eğitim Kurumları, LGS sorularını yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30’da başladı. Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sevinç Eğitim Kurumları, LGS sorularını şöyle yorumladı:

YORUMLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR
TÜRKÇE: Soruları öğrenci düzeyine MEB’in örnek sorularına, müfredata bağlı kalınarak hazırlandı. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ağırlıklı olduğu gözlendi. Sınavda söz öbeklerinde anlam konusundan 2, cümlede anlamdan 4, paragraf anlamdan 6, şiir yorumundan1, filimsiden 1, metin türlerinden 1, cümle türlerinden 1, anlatım bozukluklarından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, sözel mantık muhakemesinden 1 soru sorulduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda merkezi sınavlarda sorulan sözcükte anlam, cümlenin ögeleri ve fiilde çatı konularından soru sorulmadığı gözlemlendi. Sınavın dili açık, anlaşılır ve öğrencilerin düzeyine uygun nitelikte. Soru köklerinde yapılan yönlendirmeler yerinde ve öğrencilere yardımcı olacak nitelikte. Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek nitelikte. Metinlerin içerikleri günlük hayatla ilişkilendirilmiş. Okuma alışkanlığı olan, yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği, ezbere dayalı bilgilerin sınırlandırıldığı sorulardan oluşmuş.

KONUYA HAKİM OLAN ÇÖZER
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 3’üncü ünite olan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ünitesinden hiç soru çıkmamış. Diğer ünitelerin hepsinden kazanım ağırlıklarına göre soru bulunuyor. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırdığımızda çok büyük bir farklılık olmadığı gözlemlendi. Temel kavramlara ve konu bilgisine hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde, aşırı zor olmayan, paragraf yani okuma ağırlıklı olan, MEB’in sınav öncesinde yayınladığı örnek sorulara benzeyen yorum ağırlıklı bir sınav oldu. Müfredata göre en fazla kazanım 2’nci ünite olan ’Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler’ ve 4’üncü ünite ’Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’ ünitesinde bulunuyordu. Sınav öncesinde de tahmin ettiğimiz gibi en fazla soru bu iki üniteden geldi. 2’nci üniteden 2, 4’üncü üniteden 3 soru soruldu. Diğer 5 soru ise diğer ünitelere dağıtılmış. Müfredata uygun, seçici, kolay ve çok kolay soruların bulunduğu okuma ve yorumlama yeteneğine sahip öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

MÜFREDATA UYGUN
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun ve tüm konuları kapsayan sorular soruldu. Kaza ve kaderden 1, zekattan 2, hac konusundan 2, Hz. Peygamberin örnek davranışından 1, islamda akıl ve duyulardan 1, zararlı alışkanlıklardan 1, evrensel dinlerden 2 soru soruldu. Hiçbir şekilde zorlayıcı sorular sorulmamış.

TABLO SORUSU VAR
İNGİLİZCE: İngilizce soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 6, 9 ve 10’uncu üniteler hariç, sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlandı. Soruların genel olarak daha önceki yıllarda uygulanan TEOG sınavı İngilizce sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlendi. Geçmiş yıllara göre en belirgin fark ise, soruların yönergelerinin İngilizce olması. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Tourism’ konusundan 3 soru sorulmuş, geri kalan 6 soru ise ‘Science’, ‘Natural Forces’ ve ‘Adventure’ üniteleri dışındaki tüm ünitelerden. Sınav, 4 görsel, 2 paragraf, 2 karşılıklı konuşma, 2 adet de okuduğunu anlama ve cümle tamamlama sorularından oluşuyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda tablo sorusu sorulmamış. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçüyor. Her soru anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiş. Paragraf soruları diğer sorulara göre sınavın seçiciliğini arttıracak düzeyde. Diğer bir dikkati çeken konuysa, sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmaması. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve geçmiş yıllarda uygulanan TEOG sınavıyla kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönünde.

YETENEĞİ ÖLÇÜYOR
MATEMATİK: Matematik soruları, müfredata ve kazanımlarına uygun ve sorular sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmış. Çarpanlar ve jatlardan 1, üslü sayılardan 2 tane, köklü sayılardan 4 tane, olasılıktan 1, dönüşüm geometrisinden 1, üçgenden 1, benzerlikten 1, çarpanlara ayırma-özdeşlik 2, denklemlerden 2, doğrusal denklemlerden 1, eşitsizliklerden 2, prizmadan 1, piramitten 1 soru soruldu. 5 soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuş. Akademik bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran, gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanmış öğrencilerin düşünme becerilerini içeren, yeteneği ölçen sorular bulunuyor. Öğrencinin kendi çizim ve yorum yeteneğini ölçen sorular yer alıyor. Özellikle yoğun işlem gerektiren uzun sorular sorulmuş. Sınavda kolay denilebilecek 3 soru olduğu, diğer soruların zorlayıcı olduğu görüldü.

SEÇİCİ SORULAR YER ALDI
FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri soruları müfredat ve konulara uygun. Tüm ünitelerden soru sorulmuş. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeden 3 soru, basit makinelerinden 2, maddenin yapısı ve özelliklerden 3, ışık ve sesten 2, canlılar ve enerji ilişkileri 3, maddenin halleri ve ısıdan 3, yaşamımızdaki elektrikten 3, deprem ve hava olaylarından 1 soru gelmiş. Soruların ünitelere orantılı dağıtıldığı gözlendi. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırıldığında çok daha uzun ve seçici soruların yer aldığı görüldü. Sorularda fen-okur yazarlığı sorgulanarak deney, grafik ve bilgiyi yorumlama sorularına ağırlık verildi. Özellikle 4, 7, 13, 18 ve 19’uncu sorularda öğrencilerin zorlandığı görüldü. Soruların dili açık. MEB sınav öncesi yayınladığı sorulara göre daha zor ve seçici soruldu.