Üniversite hastanelerinde işe alım noter kurasıyla olacak

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte
değişiklik yapıldı.

2020’de üniversite hastanelerinde istihdam için
alınacak, temizlik, güvenlik, koruma, bakım ve onarım hizmetleri isçileri, sınava
tabi tutulmaksızın noter kurasıyla belirlenecek

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına
dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğine
göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşci Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe, geçici 5’inci maddesinden sonra gelmek üzere geçici 6’ncı
madde eklendi.

Geçici 6’ncı maddeye göre, 2020’de devlet üniversitelerinin sağlık
uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanesi) istihdam edilmek
üzere, temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım
hizmetleri için alınacak isçiler, sınava tabi tutulmaksızın noter kurasıyla
belirlenecek.

Bu durumda öncelikler de dahil olmak üzere talep şartlara uygun tüm
başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek
aday doğrudan kurayla belirlenecek.

Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan
gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla aranan şartları haiz yedek
adaylar işe alınacak.