Yazılar

,

LGS’de 18 öğrenci birinciliği paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarına göre Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaştı.

Merkezi sınav sonuçlarının dün açıklanmasıyla 500 tam puan alan öğrenci sayısı da belli oldu. Sınav sonuçlarına göre, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 18 öğrenci birinciliği paylaştı. Bu kapsamda, Adana, Ankara, Aydın, Gaziantep, Kütahya ve Mersin’den birer, İzmir, Konya ve Ordu’dan ikişer, İstanbul’dan ise 6 öğrenci tüm soruları yaparak tam puan aldı.

Sınav sonuçları 500 tam puan üzerinden açıklandı. Ancak bu puanların geçmiş yıllarda Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) adıyla düzenlenen sınavlarda alınan puanlarla kıyaslanmaması gerektiği, öğrencilerin tercih yaparken yüzdelik dilimleri dikkate alması gerektiği belirtiliyor.

BİLFEN OKULLARI’NIN LGS BİRİNCİLERİ İÇİN TIKLAYIN

BİLFEN OKULLARI’NIN 2018-2019 FİYAT LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilere 15 tercih hakkı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sınavına ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu “odsgm.meb.gov.tr” adresinden dün yayımlandı. Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz’da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz’da açıklanacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta toplam 15 tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda yapılacak yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurulacak.

LGS’DE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN ÜÇ TÜRKİYE BİRİNCİSİ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Yerel yerleştirme tercihi tüm öğrenciler için zorunlu

Sınava girip girmediğine bakılmaksızın tüm öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihi yapmak zorunda olacak. Sınava giren öğrenci bu tercihi yapmadan sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulları tercih ekranına ulaşamayacak.

Yerel yerleştirmede ilk üç okulu kayıt alanından olmak üzere öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek. İlk üç tercihte de, komşu kayıt bölgesinden yapılacak dördüncü ve beşinci tercihte de tür zorunluluğu aranmayacak.

Bu kapsamda bir öğrenci eğer Anadolu lisesi seçmek istiyorsa 3 Anadolu lisesini kendi kayıt bölgesinden, 2 Anadolu lisesini de komşu kayıt bölgesinden tercih edecek.

Öğrenciler isterse, tercihlerini üç farklı türdeki okuldan da yapabilecek.

LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLARIN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Nakil döneminde tercih sayısı üçe düşecek

Yerleştirmeye esas nakillerde merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar için en fazla üç tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile bir okulun öğrencisi olmaya hak kazananlar için nakil tercihlerinde farklı tür zorunluluğu aranmayacak.

Örneğin bir Anadolu lisesine yerleşen ve sonra nakil isteyen öğrenci isterse başka bir okul türünü tercihleri arasında göstermeyebilecek.

Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler için farklı bir yöntem uygulanacak. Bu öğrenciler nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okulu seçebilecek. Bu okullar iki farklı türde olabilecek.

UĞUR OKULLARI’NDAN LGS TERCİH OFİSLERİ İLE ÖĞRENCİLERE KARİYER DESTEĞİ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

Sınıf tekrarına kalanların durumları

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan, “kontenjan durumları uygun olanlara” 10-14 Eylül’de il nakil komisyonlarınca yerleştirilecek.

,

Ankara Özel Yükseliş Koleji

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu 1962 yılında Bahçelievler’de küçük bir binada, Orta ve Lise kısımlarının ilk sınıfların açılmasıyla öğretim hayatına başlamıştır. Okul bir yıl sonra Demirtepe Mareşal Fevzi Çakmak Sokak’taki ikinci binasına taşınmış, ilk kısmı da bu binada açılmıştır.

1967’de Kolejin şimdi içinde bulunduğu modern tesisler inşa edilmiş ve kurucu Ali Demirel Milli Eğitim Bakanlığından 625 sayılı Kanuna göre aldığı müsade ile geniş eğitim planını uygulamak fırsatını bulmuştur.

Bu plana göre; Ana, İlk, Orta ve lise kısımlarından oluşmuş Yükseliş Koleji organize edilmiş ve Makine İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinden teşekkül eden Ankara Özel Mimarlık ve Mühendislik Okulu kurularak da Kolejin devamı olarak ilk ders yılına girmiştir.

Akşam ve Gündüz bölümleri bulunan Yüksek Okul 1971 yılında 1472 sayılı Kanuna göre devletleştirilmiş ve sahip olduğu büyük kapasite ile Anadolu ve Zafer yüksek okullarını da içine alarak Orta Anadolu’muzun başlıca Fen Bilimleri kaynağı olan Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline gelmiştir.

1969 yılında Türkiye’nin ilk Yabancı Diller Okulunu da Yükseliş Özel Öğretim Kurumları bünyesinde teşkiline geçilmiştir. Altı adet fonetik dil laboratuvarı, en modern Audio-Visual öğretim vasıtalarına sahip olan Kurumun, Bakanlıkça (Özel Yükseliş Yabancı Diller Kursları) ismiyle faaliyete geçmesine izin verilmiştir.

Yine 1969 yılında “Bir kısım dersleri yabancı dille öğretim yapan kolejlerimiz’de olduğu gibi, İngilizce Hazırlık sınıfı açılması teşebbüsü yapılmıştır. Bakanlığımızın “İlkokul mezunlarına mahsus Özel Yabancı Dil Kursu” adına tensip ettiği bu sınıflarda halen ilkokul mezunu öğrencilere bir yıl, bu tertibi ile Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu Ortaokulunda, İlkokuldan sonra bir yıl özel öğretim gören öğrencilerin devam ettiği ve doğruca 1’inci sınıfa alınan öğrencilerin eğitildiği sınıflarda, ayrı ayrı öğretim programlarının uygulandığı görülmektedir. Netice itibariyle de, bu yeni düzeniyle kendine özgü bir okul tipi doğmaktadır.

1962’de 31 öğrenci ile faaliyete geçen Yükseliş’in 1971’de öğrenci rakamı 2010’u Kolej’de ve 7152’si Yüksek kısımda olmak üzere 9162’ye kadar yükselerek Türk Milli Eğitim camiasında belirli bir varlık haline gelme başarısına ulaşmıştır.

Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, ilk mezunlarını 40 kız, 120 erkek olarak 1965 yılında vermiştir. Bu rakamlar bugüne kadar İlkokulunda 814 Ortaokulunda 2710 ve Lisesinde 3201 olmuştur. Bugün yalnız İlk, Orta ve lise kısımlarıyla, Yabancı Diller Kursları Müdürlüğünden oluşan Özel Yükseliş Anasınıfı, Özel Yükseliş İlkokulu, Özel Yükseliş Ortaokulu, kendi sahasında mütevazi çalışmalarıyla Türk Milli Eğitim camiasına hizmete devam etmektedir.

VİZYONU

Dünyaya açık, akademik alanda yetkin bireyler yetiştirebilen, etkin yabancı dil eğitimi yapabilen, spor, kültür ve sanat alanında çeşitli imkânlar sunarak öğrencilerinin ilgi ve beceri gelişimini sağlayabilen bir okul olabilmektir. Öğrencilerin bilgiye ulaşmayı bilen ve bilgiyi işleyerek hayata geçirebilen, bilgi teknolojilerini etkin biçimde kullanabilen, yabancı dil ile iletişim becerilerini kazanmış, çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Özgün eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin doğru bilgiye ulaşmalarında rehberlik ederek, gelişmeye ve yeniliklere açık, farklılıklara saygılı, çoğulcu değerleri benimsemiş kişiler olarak Yükseliş’li birey kimliğini taşımaları önceliğimizdir.

MİSYONU

Yükseliş Koleji zengin ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı ile ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan, öz saygısı güçlü, problem çözme ve karar verme becerileri gelişkin“dünya vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirir.

Kuruluşumuzdan bu yana üzerinde yükseldiğimiz değerler ışığında okul kültürümüzü sahiplenen, evrensel normları benimseyen ufku geniş, özgüveni yüksek bireylerin “yaşam boyu başarı” yolculuklarının temellerini atar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aşağıda yer alan bilgileri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.
Kızılırmak caddesi No:53 Kocatepe Çankaya/ANKARA
0312 433 00 33
yukseliskolejleri@hotmail.com