Yazılar

,

AREL Koleji’nin eğitim sistemi

AREL Koleji, uluslararası IB programları ile dünya insanı yetiştiriyor. AREL Koleji, uygulanan IB programlarıyla; sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, cesur, bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Bakalorya (The International Baccalaureate) (IB) Nedir?

Uluslararası Bakalorya (The International Baccalaureate: IB) kâr amacı taşımayan, misyonundan güç alan, öğrenci odaklı bir eğitim kuruluşudur. İlk Yıllar, Orta Yıllar, Diploma, Kariyer Bağlantılı Sertifika olmak üzere dört adet program, hızla globalleşen dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için 3-19 yaş aralığındaki öğrencilerin entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirir.

AREL Koleji; 2007’den beri, dünya standartlarında eğitim veren Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun, İlk Yıllar ve Orta Yıllar Programları’nın ikisini de uygulama akreditasyonuna sahiptir.

AREL Koleji, uygulanan IB programlarıyla; sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, cesur, bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

AREL ANAOKULU

Her anne baba çocuğunun geleceğini düşünür ve gelecek deyince akla ilk olarak ‘‘ iyi bir eğitim ve daha sonraki yaşam basamakları’’ gelir.

Okul öncesi eğitim, insan gelişimin en hızlı, en duyarlı dönemini oluşturur.

Bu dönemde alınan eğitim, çocuklarımızın yaşam biçiminin, kişiliklerinin, çevreye ve dünyaya bakış açılarının oluşmasında önemli bir rol oynar. Bu anlamda, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak okul öncesi eğitim ile başlar.

AREL Anaokulunda ‘‘Her çocuk özeldir’’ yaklaşımından yola çıkılarak öğrenci merkezli bir anlayışla uluslararası standartlarda eğitim programları uygulanmaktadır.

Anaokulu çocukları; okulu ve öğrenmeyi seven, kendini ifade edebilen, temel eğitim bilgileriyle donanımlı öğrenciler olarak daha sonraki eğitim yaşamına hazırlanır.

Çocuklarımızın AREL Anaokulundan alacağı eğitimle yarınlara güvenle adım atmaları arzusundayız.

Bu anlamda siz anne babalar ile uzun ve güvenli bir birliktelik kuracağımıza inanıyoruz.

Biliyoruz ki bugünün küçükleri aldıkları eğitimin izlerini yaşam boyu taşıyacaklar ve biz, onlarla – yarının aydın büyükleri ile – gurur duyacağız.

AREL İLKOKULU

AREL İlkokulunda öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, proje tabanlı modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

AREL İlkokulu öğrencileri; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, prensipli, duyarlı, açık fikirli, öz güveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişirler. AREL İlkokulunda İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme: PYP), Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı esas alınarak uygulanır. Öğrenciler portfolyo sunumları ile o yıl öğrendikleri yeni bilgi ve becerilerini aileleri ile paylaşırlar. AREL öğrencileri 4. sınıf sonunda düzenlenen PYP Sergi Ünitesi’nde gerçek hayat konularını ve problemlerini tespit eder, bu konularla ilgili yaptıkları araştırmaları ve çözüm önerilerini okul topluluğuna sunarlar.

Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan sınıflarda, dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar bulunur.

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, açık raf sistemli kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültür kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, açık hava spor alanları ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ilkokulda “Anadil Öğretimi”ne özel bir önem verilir. Bu amaçla yapılan kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları, müfredatta önemli bir yer tutar. Uluslararası program uygulayan bir okul olarak AREL Kolejinde yabancı dil bir ders değil yaşam biçimi olarak algılanır. Türk ve yabancı öğretmen kadrosuyla yabancı dil eğitimi her seviyede yoğun bir program takip edilerek uygulanır.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.

AREL ORTAOKULU

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan AREL Ortaokulunda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.

Ortaokuldan itibaren okulumuzda “dersin dersliği” uygulaması başlar. Bu uygulama ile her öğretmen, kendisine ayrılmış ve derslere uygun donanıma sahip dersliklerde eğitim verir.  Böylece öğrencinin sürekli aktif olduğu bir öğretim ortamı yaratılarak etkin bir öğrenme sağlanır.

Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.

IB Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) uygulanmaktadır. Öğrenciler bu programla; öz güven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

AREL öğrencileri, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Okullarını başarıyla temsil ederler. Kulüp çalışmalarıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini geliştirirler.

Yabancı dil dersleri Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yürütülür. Birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca seçmeli ders olarak verilir. Yabancı dil öğretiminde; iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye dayalı öğrenme, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenir.

AREL ANADOLU LİSESİ

1990 yılında kurulan Özel AREL Anadolu Lisesi; Anadolu Liseleri statüsünde, 1 yılı hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verir. Tüm eğitim ve öğretim müfredatı deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir. Dersler; görsel materyal, teknoloji ve güncel kaynaklardan yararlanılarak işlenir. Ayrıca ortaokulda başlayan ve 9 ve 10. sınıflarda devam eden Orta Yıllar Programı (Middle Years Programme: MYP) ile eğitim uluslararası bir boyut kazanmıştır. Öğrenciler tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu dersliklerde tüm yeniliklerin takip edildiği uygulamalarla yürütürler.

AREL Anadolu Lisesinde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için yoğun rehberlik çalışmaları yapılır.

AREL Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarında yoğun bir İngilizce programı izlenir. Öğrencilerin günlük yaşantılarında yabancı dili etkin bir biçimde kullanabilmeleri, gelecekte, akademik ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için gerekli altyapı kazandırılır. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını hedefleyen programda, ikinci yabancı dil olan Almanca/İspanyolca eğitimi de kesintisiz olarak devam eder.

Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir.

Ölçme – Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek AREL Anadolu Lisesinin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin YGS ve LYS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Öğretmenler öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak yoğun YGS ve LYS hazırlık çalışmaları yürütür. Okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları yapılır, tam öğrenme sağlanır.

AREL FEN LİSESİ

2002-2003 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda hizmete giren Özel AREL Fen Lisesinde fen bilimleri ve matematiğe ilgi duyan gençler; bilimsel çalışma yöntemlerini ve teknolojik olanakları kullanma yetkinliğini kazanmış, teorik konuları farklı yönleriyle tartışabilen, bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalara ilgi duyan, Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayabilecek bireyler olarak yetişirler.

Bilimsel gerçeklerin farklı bakış açılarıyla sunulduğu okulumuzda fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir. Öğrenim sürecinde her öğrencinin matematik ya da fen derslerinden en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Öğrenciler proje ve seminer çalışmalarını istek ve yeteneklerine göre bireysel olarak ya da grup halinde, öğretmenleri gözetiminde gerçekleştirirler. Ayrıca Bilim Olimpiyatları ve Tübitak Proje Yarışmaları’na katılmaları için sunulan olanaklar, öğrencilerin başarılarının artmasını sağlar.

AREL öğrencileri tüm derslerini her türlü teknolojik olanağın sunulduğu elektronik dersliklerde işler, internet aracılığıyla proje ve ödevleri için gereken bilgiye hızlı bir şekilde ulaşırlar. Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve spor etkinlikleriyle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüplerimiz öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrenciler toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir.

Ölçme – Değerlendirme Birimimiz, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Özel AREL Fen Lisesinin eğitim hedeflerine ulaşmasında ve öğrencilerin YGS ve LYS’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak yoğun YGS ve LYS hazırlık çalışmaları ile okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları yaparlar.

Yabancı dil eğitimine büyük önem verilen okulumuzda İngilizce yoğun bir program dahilinde verilir ve öğrencilerin seviyelerine göre yapılan özel çalışmalarla dil becerileri geliştirilir. Ayrıca 9. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca/İspanyolca eğitimi de verilir.

Öğrenci Seçme Sınavlarındaki başarıları ve etkin eğitim-öğretim ortamı, Özel AREL Fen Lisesinin tercih edilen bir Fen Lisesi olarak Türk Milli Eğitim sistemi içinde yer almasını sağlamıştır. Yapılan tüm çalışma ve uygulamalar sonucunda Özel AREL Fen Lisesi öğrencileri % 100’e varan ÖSYS başarısı elde etmektedirler.