Yazılar

,

Atabek Koleji’nden lise öğrencileri için aktivite önerileri

Öğrenciler için yapılabilecek çok fazla aktivite bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus bu aktivitelerin öğrenciye getirdiği kazanımlardır. Zaman kıymetlidir. Bu sebeple seçilecek aktivitelerde zaman – kazanım doğrusu oluşturulup bu yönde karar verilmelidir.

Spor; her daim önemli bir aktivitedir. Olumlu yönleri herkesçe malumdur. Disiplin gerektirmesine karşın çok fazla zaman almayan ve aslında sağlıklı bir yaşam için şart olan bu keyifli aktivite tercih sırasında çoğu zaman ağır basmaktır.

Satranç; tarih boyunca her vakit bir hayranlık duyulan ve insana farklı düşünme ve analiz yeteneği katan bir uğraştır. İyi bir arkadaş ile vazgeçilmez bir aktivete olabilir. Bu oyun hükümdarların dahi vazgeçemediği tutku ile bağlandığı insanın beyninin kareler içerisine yansıması.

Sinema; ayaklarınızı uzatıp tembellik hakkınızı kullanıp aynı zamanda başka kültürleri tanıyıp yahut biranda kendinizi muhteşem bir kurgunun içerisinde bulabileceğiniz bir etkinlik. Ve ucu bucağı olmayan bir umman. Yeniler mi yoksa klasikler mi? İzleyerek bitirmenin mümkünü yok galiba. Yine de fırsat buldukça bu güzel uğraşa eğilim gösterilebilir.

Tiyatro; izlemek ayrı bir keyif olsa da, bir tiyatro oyununda yer almanın keyfi başkadır. Her provada canlandırdığın karaktere bir adım daha yaklaşıyorsun. Alkışları duyuyor musun? Perde açılınca Hamlet seyirciye o alaycı gülümsemesi ile göz atarken, için kıpırdayacak. Emek isteyen fakat emek vermeye fazlası ile değen bir aktivite.

Lise öğrencileri için aktivite önerileri bu doğrultuda çoğaltılabilir. El işleri, müzik, spor yada görsel sanatlar. Mühim olan senin içinden geçen aktiviteyi seçmen.

ATABEK KOLEJLERİ

Atabek Eğitim Kurumları 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi dört (24) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

FİZİKİ İMKANLAR

15 bin m2 arsa üzerine kurulu okulumuzun, 12 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Ayrıca çocuklarımızın bahçe oyun alanı da 6 bin m2’dir.
2 adet kapalı bahçe eğitim salonu, 1 adet 650 m2’lik çok amaçlı kapalı spor salonumuz mevcuttur.
Kütüphane bölümümüz 150 m2’dir.
4 bilgisayar laboratuvarı ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca okulumuzda fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarlarımız mevcuttur.
Matematik, tarih ve coğrafya dersleri kendi atölyelerinde işlenmektedir.
Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde iyi bir beslenme önemli yer tutmaktadır. Aynı anda 700 kişinin yemek yiyebileceği bir yemekhanemiz mevcuttur.

KURULUŞ

Okul, adını taşıdığı Atabek Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından kurulmuştur.
Atabek Eğitim Kurumları, Cebeci Cad. No:78 – 80 Küçükköy Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Anaokulu (4-6 yaş) , ilköğretim okulu ve lise 9. Sınıf ile eğitime başlamıştır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren lisemizin lise 2,3 ve 4. Sınıfları kademeli olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Atabek Eğitim Kurumları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel okullar statüsündedir.

FELSEFEMİZ

Öğrencilerimizi, oluşturulan çağdaş öğrenme ortamında bireysel gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak;

Belleği insanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış
Toplumsal ilişkilerinde üstün vasıfları nedeniyle öncelikle tercih edilen,
Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek,
Herhangi bir baskının tesiri altında kalmadan özgür hayal gücünün yardımıyla, sevgiyle beslenmiş vicdanı sayesinde, öz bilinicini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran,
Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve her türlü bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilecek,
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan,
Mükemmeliyet arayışı içinde, aktif, yurtsever bireyler olarak yetiştirmektir.

AMACIMIZ

Eğitim-öğretim sürecine kattığı yeni bakış açısıyla ve ortamıyla yetiştirdiği öğrencilerin üstün nitelikleri ile ülkemizin önde gelen, uluslararası değere sahip saygın eğitim kurumlarından biri olmak ve bu platformda ülkemizi en rekabetçi düzeyde temsil etmektir.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Atabek Eğitim Kurumları 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi beş (24) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

Atabek Eğitim Kurumları’nda tüm gelir öğrencilerin okul ücretlerinden elde edilmektedir. Okul T.C. hükümetinden veya herhangi bir kuruluştan destek almamakta ve herhangi bir mali kaynak yaratma faaliyetinde bulunmamaktadır.
Okul, Yönetim Kurulu’nun hakimiyeti altında olup, bu kurul tarafından idare edilmektedir. Yönetim Kurulu, Kurucu Ahmet Hamdi Can başkanlığında üç okul müdürü tarafından oluşmaktadır. Kurumdaki üç okul müdürü, finans ve işletme yöneticileri gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere davet edilmektedirler.

Kurumun idaresinden, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlamasından ve yürütülmesinden nihai sorumlular müdürler, müdür yardımcıları ve kurucu’dur. Yönetim kurulu her dönem iki kez toplanmakta ve okul felsefesine uygun eğitim-öğretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için politikaları belirlemektedir. Bu politikaların uygulanması ve okulun günlük idaresi okul müdürünün sorumluluğundadır.

Ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimle ilgili kanun ve yönetmeliklerindeki ilkeler kapsamında işletilmek zorundadır.
Yönetim Kurulu’nun bu kurulun işleyişinde yol gösteren resmi bir politikalar el kitabı(iç tüzük) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, idareciler ve bölüm başkanları çeşitli konularla ilgili pek çok seminer ve konferansa katılmış durumdadırlar. Ayrıca okulda profesyoneller tarafından verilen idari seminerler de düzenlenmektedir.

Yıl içinde bölüm başkanları ve okul müdürü, her bir öğretmenin sınıf içindeki performansını gözlemleyerek sonrasında gözlemlerini tartışmak üzere ilgili öğretmenle görüşmektedir. İtirazların olması durumunda bunlar görüşülmekte ve dikkate alınmaktadır. Kurumun öğretmenin görevi, yetki ve sorumluluklarına ait kriterler ve ölçümlerden oluşan Öğretmen Performans Değerlendirme sistemi vardır. Öğretmenler göreve ilk başladığında kendilerine ve tüm idarecilere Görev Tanımı, Performans Değerlendirme Kriter ve Yöntemleri yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanununda matbu olarak belirtilen Öğretmen Ana Sözleşmesi’nde de öğretmen hak ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Performansta düşüş açıkça belli olduğunda Yönetim Kurulu’nun beklentilerinin hatırlatıldığı bir yazı gönderilmekte, sonrasında değerlendirme karşılıklı olarak belirlenen bir süre zarfında tekrarlanmaktadır. Performans hala tatmin edici olmayan bir düzeyde olduğu sonucuna varılırsa istihdama son verilmektedir.

ATABEK KOLEJLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres
Cebeci Cad. No:78-80 Küçükköy
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

İletişim Bilgileri
Telefon -0212 538 10 07
Faks – 0212 538 10 73

E-Posta Adresi
bilgi@atabekkoleji.com