Yazılar

,

Atabek Koleji: Gelecek bugün kazanılır

Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları, üniversite hazırlık sürecinde öğrencinin yarıştan kopması, motivasyonunun düşmesi gibi beklenmedik sorunlar noktasındaki çözüm yöntemleri önemlidir. Atabek Koleji Anadolu Lisesi, bu süreçte sizler için önemli bir alternatif olabilir. “Öğrencilerimiz, programlı ders çalışma yöntemleriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlanır” Atabek koleji lise eğitiminde izlediği yöntemi şöyle özetliyor:

Hedefimiz Sağlam
Anadolu Lisesinde, öğrenci danışmanlarımız ve yetkin öğretim kadromuzla gençlerimizi yoğun bir hazırlık döneminden geçirerek sınava hazırlıyoruz. Yaptığımız düzenli etütler, sınavlar ve soru-cevap günleriyle öğrencilerimizi sınava hazır hale getiriyoruz. Bunların yanında, verdiğimiz İngilizce ve Almanca dersleriyle öğrencilerimize bu iki yabancı dili en iyi şekilde öğretmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilik Çok Keyifli
Eğlenerek öğrenmenin, öğrencilerimizin kendi amaçlarını belirleyerek geleceğe hazırlanmalarının, başarılarındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden lise programımızda gençlerimizin yoğun ders programlarını onlar için daha keyifli hale getirecek eğitim-öğretim yöntemlerini uyguluyor, gençlerimizin sınavlara kendinden emin bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Geleceğin Sanatçıları Aramızda
Okulumuzdaki sanat atölyelerinde, gençlerimizin düşünce dünyalarını geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına yardımcı olacak faaliyetlerle onları sanatın farklı dallarına yönlendiriyoruz; çünkü geleceği inşa edecek bireylerin ülkelerine, her alanda donanımlı, üretken kişiler olarak katkı sağlayabileceğini çok iyi biliyoruz.

Gelecek Bugün Kazanılır
Özel Atabek Koleji’nde, üniversite hazırlık programının temel amacı; rehberlik servisimizin düzenlediği aylık kişisel gelişim ve kariyer planlama seminerleri ışığında, öğrencilerimizi YGS-LYS’ ye hazırlamaktır. Öğrencilerimiz, programlı ders çalışma yöntemleriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlanır. Üniversiteye hazırlık programında; sınava hazırlık amaçlı yardımcı kaynakların takip ve kontrolü, konu eksiklerinin tespiti, etüt çalışmalarına yönlendirme ve ders takviyesi yapılır.

MAKSİMUM 24 KİŞİLİK SINIFLAR

Atabek Okulları’nda öğrencilerimize maksimum 24 kişilik sınıflarda yüksek standartlarda eğitim veriyor ve öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için sınıflarımızı “Dikkat Yoğunluğu” ilkesini göz önüne alarak onların azami konsantrasyonlarını sağlayan ergonomik özellikte üretilmiş PPC’nin vücut ısısına duyarlılığı ile çabuk ısınan kaygan olmayan ortopedik sırt kavisini dikkate alarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini düşünerek ortopedisyenlerin önerisi doğrultusunda sıra ve masalar seçilmiştir.

Ayrıca okulumuzda her sınıfın öğrencisine ait kişisel dolap ve raf bulunmaktadır. Okulumuzun bütün sınıfları “Akıllı Tahta” ile donatılıp “Akıllı Sınıf” özelliği taşımaktadır.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ LABORATUVARLAR

Atabek Okulları’nda fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarlarımız mevcuttur. Okulumuzda laboratuvarlar yüksek teknolojinin gerektirdiği tüm laboratuvar malzemeleriyle mikroskop, doküman, bilgisayar ve akıllı tahtalar ile donatılmış laboratuvarların fiziki yapıları ve teknik donanımları ile deney yapmaları zevkli hale gelmektedir.

Okulumuzda ayrıca Bilgisayar ve Teknoloji Laboratuvarı da ayrı ayrı düzenlenmiştir.

ATABEK KOLEJİ’NİN ATÖLYELERİ

Okulumuzda Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi’nin spor ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği “Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Sosyal Faaliyetlerinin gerçekleştirildiği “Görsel Sanatlar, Müzik, Drama, Dans, Bale, Zeka Oyunları, Robotix” atölyeleri mevcuttur.