Yazılar

,

Atabek Koleji’nden lise öğrencileri için aktivite önerileri

Öğrenciler için yapılabilecek çok fazla aktivite bulunmaktadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus bu aktivitelerin öğrenciye getirdiği kazanımlardır. Zaman kıymetlidir. Bu sebeple seçilecek aktivitelerde zaman – kazanım doğrusu oluşturulup bu yönde karar verilmelidir.

Spor; her daim önemli bir aktivitedir. Olumlu yönleri herkesçe malumdur. Disiplin gerektirmesine karşın çok fazla zaman almayan ve aslında sağlıklı bir yaşam için şart olan bu keyifli aktivite tercih sırasında çoğu zaman ağır basmaktır.

Satranç; tarih boyunca her vakit bir hayranlık duyulan ve insana farklı düşünme ve analiz yeteneği katan bir uğraştır. İyi bir arkadaş ile vazgeçilmez bir aktivete olabilir. Bu oyun hükümdarların dahi vazgeçemediği tutku ile bağlandığı insanın beyninin kareler içerisine yansıması.

Sinema; ayaklarınızı uzatıp tembellik hakkınızı kullanıp aynı zamanda başka kültürleri tanıyıp yahut biranda kendinizi muhteşem bir kurgunun içerisinde bulabileceğiniz bir etkinlik. Ve ucu bucağı olmayan bir umman. Yeniler mi yoksa klasikler mi? İzleyerek bitirmenin mümkünü yok galiba. Yine de fırsat buldukça bu güzel uğraşa eğilim gösterilebilir.

Tiyatro; izlemek ayrı bir keyif olsa da, bir tiyatro oyununda yer almanın keyfi başkadır. Her provada canlandırdığın karaktere bir adım daha yaklaşıyorsun. Alkışları duyuyor musun? Perde açılınca Hamlet seyirciye o alaycı gülümsemesi ile göz atarken, için kıpırdayacak. Emek isteyen fakat emek vermeye fazlası ile değen bir aktivite.

Lise öğrencileri için aktivite önerileri bu doğrultuda çoğaltılabilir. El işleri, müzik, spor yada görsel sanatlar. Mühim olan senin içinden geçen aktiviteyi seçmen.

ATABEK KOLEJLERİ

Atabek Eğitim Kurumları 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi dört (24) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

FİZİKİ İMKANLAR

15 bin m2 arsa üzerine kurulu okulumuzun, 12 bin m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Ayrıca çocuklarımızın bahçe oyun alanı da 6 bin m2’dir.
2 adet kapalı bahçe eğitim salonu, 1 adet 650 m2’lik çok amaçlı kapalı spor salonumuz mevcuttur.
Kütüphane bölümümüz 150 m2’dir.
4 bilgisayar laboratuvarı ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca okulumuzda fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarlarımız mevcuttur.
Matematik, tarih ve coğrafya dersleri kendi atölyelerinde işlenmektedir.
Çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde iyi bir beslenme önemli yer tutmaktadır. Aynı anda 700 kişinin yemek yiyebileceği bir yemekhanemiz mevcuttur.

KURULUŞ

Okul, adını taşıdığı Atabek Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından kurulmuştur.
Atabek Eğitim Kurumları, Cebeci Cad. No:78 – 80 Küçükköy Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Anaokulu (4-6 yaş) , ilköğretim okulu ve lise 9. Sınıf ile eğitime başlamıştır.
2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren lisemizin lise 2,3 ve 4. Sınıfları kademeli olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Atabek Eğitim Kurumları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel okullar statüsündedir.

FELSEFEMİZ

Öğrencilerimizi, oluşturulan çağdaş öğrenme ortamında bireysel gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak;

Belleği insanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış
Toplumsal ilişkilerinde üstün vasıfları nedeniyle öncelikle tercih edilen,
Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek,
Herhangi bir baskının tesiri altında kalmadan özgür hayal gücünün yardımıyla, sevgiyle beslenmiş vicdanı sayesinde, öz bilinicini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran,
Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve her türlü bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilecek,
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan,
Mükemmeliyet arayışı içinde, aktif, yurtsever bireyler olarak yetiştirmektir.

AMACIMIZ

Eğitim-öğretim sürecine kattığı yeni bakış açısıyla ve ortamıyla yetiştirdiği öğrencilerin üstün nitelikleri ile ülkemizin önde gelen, uluslararası değere sahip saygın eğitim kurumlarından biri olmak ve bu platformda ülkemizi en rekabetçi düzeyde temsil etmektir.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM

Atabek Eğitim Kurumları 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip Anaokulu, İlköğretim Okulu ve Lise olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi beş (24) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

Atabek Eğitim Kurumları’nda tüm gelir öğrencilerin okul ücretlerinden elde edilmektedir. Okul T.C. hükümetinden veya herhangi bir kuruluştan destek almamakta ve herhangi bir mali kaynak yaratma faaliyetinde bulunmamaktadır.
Okul, Yönetim Kurulu’nun hakimiyeti altında olup, bu kurul tarafından idare edilmektedir. Yönetim Kurulu, Kurucu Ahmet Hamdi Can başkanlığında üç okul müdürü tarafından oluşmaktadır. Kurumdaki üç okul müdürü, finans ve işletme yöneticileri gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere davet edilmektedirler.

Kurumun idaresinden, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlamasından ve yürütülmesinden nihai sorumlular müdürler, müdür yardımcıları ve kurucu’dur. Yönetim kurulu her dönem iki kez toplanmakta ve okul felsefesine uygun eğitim-öğretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için politikaları belirlemektedir. Bu politikaların uygulanması ve okulun günlük idaresi okul müdürünün sorumluluğundadır.

Ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimle ilgili kanun ve yönetmeliklerindeki ilkeler kapsamında işletilmek zorundadır.
Yönetim Kurulu’nun bu kurulun işleyişinde yol gösteren resmi bir politikalar el kitabı(iç tüzük) bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, idareciler ve bölüm başkanları çeşitli konularla ilgili pek çok seminer ve konferansa katılmış durumdadırlar. Ayrıca okulda profesyoneller tarafından verilen idari seminerler de düzenlenmektedir.

Yıl içinde bölüm başkanları ve okul müdürü, her bir öğretmenin sınıf içindeki performansını gözlemleyerek sonrasında gözlemlerini tartışmak üzere ilgili öğretmenle görüşmektedir. İtirazların olması durumunda bunlar görüşülmekte ve dikkate alınmaktadır. Kurumun öğretmenin görevi, yetki ve sorumluluklarına ait kriterler ve ölçümlerden oluşan Öğretmen Performans Değerlendirme sistemi vardır. Öğretmenler göreve ilk başladığında kendilerine ve tüm idarecilere Görev Tanımı, Performans Değerlendirme Kriter ve Yöntemleri yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanununda matbu olarak belirtilen Öğretmen Ana Sözleşmesi’nde de öğretmen hak ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Performansta düşüş açıkça belli olduğunda Yönetim Kurulu’nun beklentilerinin hatırlatıldığı bir yazı gönderilmekte, sonrasında değerlendirme karşılıklı olarak belirlenen bir süre zarfında tekrarlanmaktadır. Performans hala tatmin edici olmayan bir düzeyde olduğu sonucuna varılırsa istihdama son verilmektedir.

ATABEK KOLEJLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres
Cebeci Cad. No:78-80 Küçükköy
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

İletişim Bilgileri
Telefon -0212 538 10 07
Faks – 0212 538 10 73

E-Posta Adresi
bilgi@atabekkoleji.com

,

Atabek Koleji İlkokulu doğa ile iç içe

“Birlikte başaralım, birlikte hazırlanalım, birlikte keşfedelim” öğrenci ve velilere çağrıda bulunan Atabek Koleji, doğa içinde verdiği eğitimle dikkat çekiyor. Kampüsü yeşillikler içinde olan kolej, kendisini şöyle anlatıyor:

Yeşil ve Ferah Bir Kampüs

İstanbul’un koca taş bloklarının arasında yemyeşil bir cennet kampüstür Atabek Koleji. Günümüz çocuklarının hiç göremeyeceği doğal ortamı Atabekli çocuklar her gün yaşamakta, havasını solumaktalar.

Pek çok bitkinin bulunduğu bahçemiz adeta bir botanik bahçesi; içinde barındırdığımız bir çok hayvanla da eşsiz bir çiftliği andırmaktadır.

İlkokullu öğrencilerimiz bu cennet ortamında doğayı, bitki ve hayvan türlerini tanımakta, canlılara olan sevgileri katlanarak çoğalmakta, doğadaki olayları sebep sonuç ilişkileriyle öğrenmekte, mevsimsel özellikleri yakından takip ederek dünya , doğa, yaşam, zaman, madde kavramlarını yerinde etüt etmekteler. Kuş cıvıltıları arasında Müzik, Resim, Spor yapmanın yanı sıra, Matematik Türkçe, Fen Bilimleri çalışmanın da zevki bambaşka oluyor .

Öğrencilerimiz yalnızca bahçemizin bu büyüleyici ortamında değil sanat atölyelerimizde, dersliklerimizde de kendilerini harikalar diyarında hissediyorlar. Akademik başarıları artıyor,çeşitli spor dallarında yarışıyor, enstrümanları çalmayı öğreniyorlar. Görsel Sanatlar dersinde farklı materyallerle sanatın birçok türünü uyguluyor, iki boyutludan, üç boyutluya; somuttan, soyuta yönelen çalışmalara imza atıyorlar.

Zeka Oyunları, Aktivite ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Yabancı dil derslerimizde dil öğrenmenin yanı sıra yabancı kültürlerle tanışıp, ortak yanlarımızı keşfediyor, farklılıkları harmanlayarak yeni dünyalar tanıyıp ufuklarını genişletiyorlar.

Zeka Oyunları, Drama derslerinde ve Sosyal Etkinliklerle yaratıcı düşünmeyi geliştirerek her türlü problemi çözmede pratiklik kazanıyor, öz güven duyguları gelişiyor, birey olmanın bilinciyle toplumda iyi bir yer edinmeyi hedefleyerek kendisine, ailesine, yurduna ve topluma yararlı olma yolunda ilerliyorlar.

Teknolojinin gelişim hızına Bilişim Teknoloji dersleriyle , akıllı tahta çalışmalarıyla yetişmeye çalışıyor, bilişim çağının gerektirdiği çağdaş normlarla donanıyorlar.

Atabek’te çocuklar Atatürk’ün ve atalarımızın bize bıraktığı değerleri gelecek kuşaklar için miras bilip, koruyup, yücelterek sonsuza taşımanın yollarını çiziyorlar.

Adres
Cebeci Cad. No:78-80 Küçükköy
Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

İletişim Bilgileri
Telefon -0212 538 10 07
Faks – 0212 538 10 73

E-Posta Adresi
bilgi@atabekkoleji.com

,

Aileler ders çalışmayı nasıl eğlenceli hale getirebilir?

Hepimiz, çocuklarımızın zamanını verimli değerlendirmesini, etkili bir biçimde ders çalışmasını, ödev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini bekleriz. Ancak, bu konuda çocuklarımızda bu becerileri geliştirebilmek için küçük yaşlardan itibaren onlara kendi başlarına hareket etme fırsatını vermemiz çok önemlidir. Böylece neler yapabildiklerini görüp kendilerine güvenlerinin artmasına ve davranışlarının sorumluluğunu alma becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunabiliriz. Peki çocuklarımız için ders çalışmayı nasıl eğlenceli hale getiririz. Atabek Koleji bu konuda şu önerilerde bulunuyor:

HEDEFE GİDEN BASAMAK: Ders çalışma konusunda, öğrenciye etki eden faktörlerin başında aile gelmektedir. Öğrenciyi yine en çok tanıyacak olan ailedir. Ders çalışmak disiplin gerektiren ve uzun soluklu bir iştir. Bu sebeple mecburiyet olarak tutulması verimlilik açısından olumsuz yansıyacağı gibi uzun soluklu olmayacaktır. Öncelikle bunun bir zorunluluk değil hedefe giden basamaklar olduğunun farkında olmak gerekir. Aileler ve öğrenciler çoğunlukla bunu zorunlu olunan bir iş olarak görebilmektedir.

BAŞKASI İLE KIYASLAMAYIN: Bir diğer öneli husus ailelerin öğrencileri bir başkası ile kıyaslama yapmaması gerekir. Başarı bir başkasının ulaştığı nokta değil, istenilen noktaya varabilmektir. Aileler öğrencilere tavsiyelerde bulunurken kendi veya çevrelerinin tecrübelerinden yola çıkarlar. Burada öğrencinin yapısı ve hedefleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Bir öğrencinin uzun saatler ders çalışması, verimlilik açısından eksi değerdir. Bir insanın dikkatini toparlayabildiği zaman dilimleri bellidir. Bu es geçilmemesi gereken bir noktadır. Ders çalışma programı bunlar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bir rehber öğretmeni bu noktada daha gerçekçi değerlere dayanarak program oluşturabilir. Bu programın sağlıklı olması için rehber öğretmeni, aile ve öğrenci diyalog halinde olmalıdır.

KATILIMCI BİR KONUMA GEÇİN: Öğrencinin hedefi doğrultusunda; örneğin avukatlık ideali olan bir öğrenci ise bu alanda insanlar ile tanıştırılabilir. Hukuk üzerine beraber filmler izlenilebilir, kitaplar okunabilir. Burada ailenin tavsiye edici bir konumdan teşvik edici ve katılımcı bir konuma geçmesi başarı açısından daha mühimdir. Yazının başında belirtildiği gibi aile zorunda kılıcı ifadeler yerine teşvik edici ifadeler kullanmalı diyalog esnasında.

BAŞLAMAK VE SÜRDÜRMEK: Ders çalışmak konusunda iki sıkıntılı esas bulunmakta. Başlamak ve sürdürmek. Başlamak konusunda yukarıda anlatılan hususlar yeterli olabilmekte. Uzmanların ders çalışma konusunda en büyük sıkıntının verilen aralardan sonra tekrar derse geri dönüş olduğu konusunda hem fikir olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi verilen aralarda öğrencinin ders çalışmaktan kendini alıkoyacak uğraşlara yönelmesi. Örneğin televizyon izlemek, bilgisayarda oyun oynamak gibi. Bu tür yönelimler öğrencileri ders çalışmaya tekrardan yönelmesini engellemekte. Bu sebeple verilen aralar su içmek, biraz temiz hava almak gibi uzun soluklu olmayacak şekilde değerlendirilmelidir.

KÜÇÜK SOHBETLER ÖNEMLİ: Ailelerin ders çalışmayı eğlenceli hale getirebilmesi için en mühim noktalardan biride, çalışma esnasında öğrencinin elde ettiği bilgi kazanımımı hem pekiştirmesi hem de bilgiyi elde etmenin ne derece değerli olduğunu anlamaları için küçük sohbetlerde bulunmalı. Tarih, edebiyat, felsefe, fen bilimleri, matematik… Bunların ortaya çıkışı, tarihsel gelişim süreçleri, yahut okunan bir kitap. Üzerine konuşabileceğiniz çok konu var. Ve elde ettiği bilgi kazanımı ile kendini ailesine ifade eden bir öğrenci, artık kendinden daha emin bir adımla açacaktır kitapları. Ve çalışırken tuttuğu notları daha bir keyifle tutacaktır. Bu doğrultuda düşünüp daha bir çok şey yapılabilir.