Yazılar

,

Zinde Okulları’nın eğitim modeli

Zinde Okullarının gerçek hedefi; öğrencilerinin farkındalığı yüksek, yaşamda mutlu, sağlıklı, ne istediğini bilen, etkin bireyler olmalarıdır. Her bireyin farklı potansiyel ve kişiliği olduğunun bilinciyle yapılacak profesyonel yönlendirmeler; onları yaşamda istedikleri yere kolaylıkla ulaştırır. Bizlere ise, onlar için en iyiyi yapmış olmanın huzurunu duymak kalır. Zinde Okulları ,eğitim sistemini bu hedefin sonucu olarak 5 temel ayak üzerine kurmuştur. Bu 5 temel ayak günümüz eğitim sisteminin ve çocukların en temel eksikleri göz ününe alınarak oluşturulmuştur:

TAM ÖĞRENME YÖNTEMİ

İyi bir akademik eğitime giden yol etkinliği kanıtlanmış eğitim modelleri ile mümkündür. Zinde Okulları öğrenme yöntemi olarak Tam Öğrenme Yöntemini kendine esas almıştır. Bu yöntem her öğrencinin gerekli koşullar sağlandığında öğrenebileceğine inanır. Organik olarak öğrenmesine mani bir durum olmayan her çocuk, öğrenme engeli kaldırıldığında ve desteklendiğinde gerekli öğrenmeyi yerine getirebilecektir.

TAMAMLAYICI ETÜD

Bu amaçla her üniteden sonra öğrencilerin öğrenmesi yapılan sınavlarla ölçülür. Sınavlarda % 70’in altında kalan öğrenciler belirlenir ve bu öğrenciler için ek etütler yapılır. Bu tamamlayıcı etütün ardından yine bir öğrenci % 70’in altında kalıyorsa öğrenci bireysel desteğe yönlendirilir. Bireysel desteğin ardından bir öğrenci yine % 70’ın altında kalıyorsa bu öğrenci rehberlik birimine yönlendirilir. Öğrenmenin önündeki zihinsel gelişim, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal ya da psikolojik problemler burada tespit edilir. Var olan engel aile ile işbirliği içinde düzenlenir ve çocuğun tam öğrenme gerçekleştirmesi için yeniden desteklenir.

ÇOCUK DOSTU EĞİTİM

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi çocuklarla gerçekleştirilir. Bu nedenle bu yaş grubuna verilecek eğitim çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuk doğasının en önemli iki kavramı oyun ve harekettir. Yeterince oynamamış ve hareket etmemiş olan çocuklar öğrenme için hazır hale gelemezler. Oyun yolu ile dinlenen ve hareket ederek enerjilerini atan çocuklar daha hızlı öğrenme gerçekleştirirler. Bu gerçekten hareketle Zinde Okullarında ders süreleri 35 dakika, teneffüs süreleri ise 10, 15 ve 40 dakika olarak planlanmıştır. Her öğrenme sürecinin ardından çocuklara oynayarak ve hareket ederek öğrendiklerini hazmetmeleri ve dinlenmeleri için süre tanınır. Bir sonraki derse çocuklar yenilenmiş olarak girerler.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

İnsan beyni iki yarımküreden oluşur. Bu yarımküreler sağ beyin (lob) ve sol beyin (lob) olarak adlandırılır. Sol beyin; mantık, muhakeme gibi alanlarla ilgiliyken sağ beyin daha çok dil, müzik ve sanat alanı ile ilgilidir. Zinde Okullarında çocuklar her iki alanda da eşit derecede desteklenir. Bu durum çocuğun okula severek ve isteyerek gelmesini sağlar. Hem akademik alanda hem de sanat-müzik alanında ilerleyen bir çocuğun gelecekte başarılı olması çok kolaydır.

1 DİL – 1 ENSTRÜMAN

Zinde Okullarında her dersten azar azar vermek yerine bir dersten yoğun ve çok vermek esas alınmıştır. Her dersten az az öğrenen bir çocuk, sonuçta hiçbir alanda tam anlamı ile ilerleyemez. Zinde Okulları ilgi alanını daraltmıştır. Okula gelen her öğrencinin 1 dili ve 1 enstrümanı çok iyi derecede bilmesi hedeflenir. Bu nedenle her sınıfta yoğun dil eğitimi ve yoğun müzik eğitimi verilir. Akademik eğitimle hayata hazırlanan çocuk, haftada 12 saat olan dil eğitimi ile bir dil edinir. Haftada 4 saat olan ritim, bono, solfej ve müzik dersi alan çocuk bir enstrümanı çalacak altyapıyı kazanır. Sonraki senelerde ise ona sunulan enstrüman seçeneklerinden biri ile ilerler.

HEM ÖZGÜVEN HEM AHLAK

Zinde Okulları’nda özgüven en önemli unsurdur. Kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen, haksızlığa rıza göstermeyen çocuklar yetiştirmek amacıyla özgüven eğitimini programımızın önemli bir parçası yaptık. Bu amaçla her sınıfa drama eğitimi koyduk. Sahneye çıkabilen, bedenini etkin kullanabilen, gerektiğinde ses tonunu ayarlayabilen çocuklar eğitim sistemimizin önemli bir parçası. Ancak biz biliyoruz ki, ahlakla süslenmemiş bir özgüven çocuklar için bir yıkım olabilir. Bu nedenle yine karakter ve değerler eğitimi bizim programımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor.

ZİNDE OKULLARI’NIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:
212 565 34 03
info@zindeokullari.k12.tr
Adres:Düğmeciler mh. Düğmeciler cd. no:10 Eyüp Sultan/İstanbul

,

Özel okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik… Çocuğu okul yaşına gelen ya da ilkokuldan mezun olan veliler için tatlı bir telaş başlayacak. Anne babalar çocuklarının hayatlarının en önemli kararını verecek. Henüz çocuğunun okuluna karar vermemiş olan veliler “Çocuğum hangi okula gitmeli, iyi bir okulu nasıl bulurum, iyi okul nasıl olmalı?” bu sorularla boğuşup duracak. İşte size yardımcı olacak iyi okulun 27 kriteri…

FİZİKSEL YAPI

İyi bir tasarımı olmalı

Spor faaliyetleri, sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetler için yeterli salon bulunmalı.

Öğrenci etkinlikleri güncel olarak panolarda sergilenmeli.

Kütüphane, öğrencilerin bilgiye erişimlerini teşvik etmeli. Öğretmenler için ayrıca kaynaklar bulunmalı.

Teknolojik alt yapısı iyi kurulmuş olmalı. Laboratuvarları çağın gereklerine uygun tasarlanmalı.

Sağlık ve rehberlik birimleri bulunmalı.

Sınıflar, koridorlar, yemekhane ve tuvalet gibi alanlar temiz olmalı.

Güvenlik günümüzde en fazla önem gösterilen bölüm olmalı.

Okul giriş ve çıkış güvenliği, servislerin güvenliği ve doğal afetler konusunda okul genelinde önlemler alınmalı.

Okula, farklı şirketler tarafından verilen yan hizmetler incelenmeli.

AKADEMİK YAPI

Öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’na uygun olmalı. Ders sunumlarının hangi yöntemle yapıldığı incelenmeli.

Okulun ulusal ve uluslararası kalite, standart ve öğretim kurumları ile işbirliği ya da akreditasyon çalışmaları olmalı.

Başarı ölçme ve değerlendirme çalışmalarındaki süreçler bilinnmeli.

Okul öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarı oranları incelenmeli.

Teknolojik destekli eğitim çalışmalarının hangi aşamada olduğu bildirilmeli.

Öğretim programlarının genel çatısı, kullanılacak kaynaklar ve içerikler açısından okul içindeki şubeler arası sistem ve standartları olmalı.

Öğretmenlerin hangi yöntemlerle işe alındığını, ne tür hizmetiçi eğitim programlarının uygulandığı açıklanmalı.

Öğretmen ve yöneticileri sık sık değişmemeli.

Akademik eğitimin yanı sıra sosyal alanlarda da çalışmaları olmalı.

Dil öğretimine önem vermeli

İlkeli ve disiplinli olmalı

KURUMSAL YAPI

Okul tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olmalı.

Şeffaf, katılımcı ve ulaşılabilir bir yönetimi bulunmalı.

Kuruları ve yönetiminin kimlerden oluştuğu açıklanmalı.

Okul ve tüm bireyleri öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalı.

Okul içindeki birimlerin iş tanımları yapılmalı, hedefleri olan ve uzmanlardan oluşan takımlar şeklinde yapılandırılmalı. Birimler arası koordinasyonsağlanmalı.

Okulun yakın geçmişte tamamlamış olduğu ve başarılı bulunduğu projeler sorgulanmalı.