Yazılar

,

MEV Koleji Özel Ankara Okulları

MEV Koleji öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, Dünyayla entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. MEV Kolejinde bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin Okul öncesi ve İlkokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilere akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanıyor.

MEV Koleji’nde okuyan öğrenciler;

Atatürk İlke İnkılâplarını benimsemiş,
İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
Kendini doğru ifade edebilen,
Çevreye duyarlı,
Anadilini etkin kullanabilen,
En az bir yabancı dilde kendini ana dil yetkinliğinde ifade edebilen,
Çalışma disiplinine sahip,
Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
Estetik duygusu gelişmiş,
En az bir enstrüman çalabilen,
Okuma alışkanlığı kazanmış,
Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
Sporu yaşamının bir parçası olarak gören,
Sanata, sanatçıya saygılı,
Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,
Kendi kültürüne yabancı olmayan,
Evrensel değerleri ve kültürlere saygılı olan,
Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
Hedef belirleyen ve bu yolda ilerleyen,
Bilimsel araştırma becerileri kazanmış,
Kendine güvenli ve iletişim becerisi yüksek,
Empati yeteneği gelişmiş ve hoşgörülü,
bireyler olarak yetiştirilir ve hayatları boyunca avantajlarını hissedecekleri MEV Kültürünü edinmiş olarak mezun olurlar.