Yazılar

,

İSTEK Okulları’nın adres ve telefonları

1985 yılında Sayın Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, çağdaş ve girişimci nesiller yetiştirmektedir. Bugün Anaokulundan Üniversiteye uzanan bir eğitim zincirine sahip kurumumuz 12 Anaokulu, 12 İlkokul, 12 Ortaokul, 10 Lise, 7 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibidir.

İSTEK Vakfı okullarının ilki Göztepe-Çiftehavuzlarda kurulan Semiha Şakir Lisesi’dir.

1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi’nin ardından sırası ile;

1986-1987 öğretim yılında

İSTEK Özel Belde Lisesi
İSTEK Özel Bilge Kağan Lisesi

1987-1988 öğretim yılında

İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi
İSTEK Özel Kemal Atatürk Lisesi
İSTEK Özel Uluğbey Lisesi

1989-1990 öğretim yılında

İSTEK Özel Acıbadem Lisesi
İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu
İSTEK Özel Acıbadem Anaokulu
İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi

1996-1997 öğretim yılında

İSTEK Özel Bilge Kağan İlköğretim Okulu

1997-1998 öğretim yılında

İSTEK Özel Atanur Oğuz İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Barış İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Belde İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu
İSTEK Özel Uluğbey İlköğretim Okulu

1998-1999 öğretim yılında

İSTEK Özel Kemal Atatürk Anaokulu
İSTEK Özel Uluğbey Anaokulu İSTEK Özel Barış Anaokulu

2000-2001 öğretim yılında

İSTEK Özel Belde Anaokulu
İSTEK Özel Bilge Kağan Anaokulu

2001-2002 öğretim yılında

İSTEK Özel Atanur Oğuz Anaokulu
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu

2009-2010 öğretim yılında

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Merkez Lara Kampüsü

2015-2016 öğretim yılında

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Konyaaltı Kampüsü
İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji Manavgat Kampüsü

2017-2018 öğretim yılında

İSTEK İzmir Okulları

Anaokulundan liseye uzanan eğitim alanında kazanılan tecrübeyi üniversite alanına taşımak ve Vakıf okullarındaki nitelikli eğitimi anaokulundan üniversiteye ve iş hayatına katılana kadar bir süreç haline getirmek amacıyla 1996 yılında da Yeditepe Üniversitesi kuruldu.

İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acıbadem Mah. Bağ Sok. No:8
34718 Acıbadem Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 326 34 15 (7 Hat) Faks: 0 216 326 34 31
istek@istek.org.tr

İSTEK Özel Acıbadem Okulları
Acıbadem Mah. Bağ Sok. No:6
Acıbadem Kadıköy İstanbul 34718
Tel:0216 325 30 75 – 325 30 96
acibadem@istek.org.tr

İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları
Şenlikköy Mah. Florya Cad.
No:2 Florya Bakırköy İstanbul 34153
Tel:0212 663 29 71 – 73
bilgekagan@istek.org.tr

İSTEK Özel Belde Okulları
Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sok.
No:7/4 Üsküdar 34664
Tel:0216 495 96 23 – 24
belde@istek.org.tr

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları
Tarabya Mah. Tarabya Bayırı Cad.
No:60 Sarıyer İstanbul 34457
Tel:0212 262 75 75 – 262 42 57
kemalataturk@istek.org.tr

İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları
Balmumcu Mah. Gazi Umurpaşa Sk.
No:26 Balmumcu İstanbul 34349
Tel:0212 211 34 60 – 61
atanuroguz@istek.org.tr

İSTEK Özel Semiha Şakir Okulları
Caddebostan Mah. Bağdat Cad.
No:238/1 Kadıköy 34730
Tel:0216 360 12 18 – 356 90 92
semihasakir@istek.org.tr

İSTEK Özel Uluğbey Okulları
Atalar Mah.Akgün Sok.
No:23 Kartal İstanbul 34862
Tel:0216 488 13 08
ulugbey@istek.org.tr

İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları
50 Yıl Mah. Eski Edirne Asfaltı No:512
Sultangazi 34110
Tel:0212 594 26 11
kasgarlimahmut@istek.org.tr

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji
(Lara Kampüsü)
Tarım Mah. 1613 Sok. Koçtaş Arkası
No: 21 Antalya
Tel:0242 312 43 43
Faks:0242 312 43 91
antalyayeditepe@istek.org.tr

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji
(Konyaaltı Kampüsü)
Liman Mah. Akdeniz Blv. No:227/A (Serbest Bölge girişi)
Konyaaltı / Antalya
Tel: 0242 259 70 01
Fax: 0242 259 70 10
konyaaltiyeditepe@istek.org.tr

İSTEK Özel Antalya Yeditepe Koleji
(Manavgat Kampüsü)
Sorgun Mah. Terminal Cad. No:4 (Terminal Önü)
Manavgat / Antalya
Tel: 0242 777 08 80
Fax: 0242 777 08 89
manavgatyeditepe@istek.org.tr

ı İSTEK Özel İzmir Okulları
Mavişehir Mahallesi 2040 Sokak No:13 Karşıyaka / İzmir
Tel: 0 232 324 05 05

Kavram Koleji’nin ilkokul eğitim sistemi

Kavram Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, kendine güvenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, her bireyin farklılıkları göz önüne alınarak planlamalar yapılmaktadır.

Kavram Koleji’nin akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son aşamada amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır.

Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır.

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YETENEKLERİNE UYGUN EĞİTİM!

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ (BOÖM) NEDİR?

Öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek eğitimlerini tamamlıyoruz. Çünkü her bireyin kedisine ait bir öğrenme şekli vardır. İlkokuldan itibaren öğrencinin öğrenme modelini ona fark ettirmek, öğrencinin hayatı boyunca bilgileri daha sistemli ve hızlı öğrenmesini sağlayacaktır. Bu sistemli ve hızlı öğrenme bireyin başarıya ulaşmasını daha çabuk sağlayacaktır.

Öğrenmeye kısaca “yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izli değişim” diyebiliriz. Öğrenmenin birçok farklı yol ve yöntemleri vardır. Her birey bir konuyu öğrenmeye çalışırken farklı yol ve yöntemler kullanabilir. Kişinin öğrenme stilini bilmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi eğitimin daha nitelikli olmasını sağlayacaktır.

Tıbbi alandaki tüm araştırmalara bakıldığında nörolojik açıdan insan beyninin farklı öğrenme modellerine sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden her bireyin öğrenme modeli, öğrendiklerini kullanma ve hatırlama sistemleri farklıdır.

Bilimsel araştırmalar sonucunda 3 tür öğrenme stili olduğu görülmektedir; görsel, işitsel ve dokunsal. Gelişim çağından itibaren yaşamları boyunca bireyler, öğrenme süreçlerinde tüm öğrenme stillerinden yararlanırlar; ancak bir tanesini daha çok kullanır. Daha çok kullandığı öğrenme stilinin özelliklerini bilen birey, bilgileri öğrenme sürecinde bu özelliklere uygun öğrenme stratejileri geliştirerek başarıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

ÖĞRENME STİLİNİ BİLEN ÖĞRENCİ

Öğrenmeye daha çok meraklı olur.

Öğrenme yeteneğini keşfedilmiş olur.

Sorgulama ve keşfetme gücü artmış olur.

Kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlar.

Nasıl ve ne zaman çalışacağını bilir.

Zamanını verimli kullanma yeteneğine sahiptir.

Hangi ortamda nasıl ders çalışacağını bilir.

ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİ BİLEN ÖĞRETMEN

Öğrencisini tanır.

Öğrencisinin öğrenme yeteneğini bilir.

Merak etmesini ve keşfetmesini sağlamak için hangi yöntemleri kullanacağını bilir.

Öğrencisinin kendisini ve çevresini nasıl analiz etmesi ile ilgili yol gösterme yöntemini bilir.

Nasıl ve nerede ders çalışması ile ilgili bilgiler verir.

Zamanını etkin kullanması ile ilgili stratejiler belirler.

Hangi ortamda verimli ders çalışacağı ile ilgili bilgiler verir.

ÇOCUKLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİ BİLEN VELİLER

Çocuğunu tanır.

Çocuğunun öğrenme yeteneğini bilir.

Merak etmesi ve keşfetmesini sağlamak için nasıl yaklaşımda bulunacağını bilir.

Çocuğun kendisini ve çevresini analiz etmesi için yol gösterme yöntemini bilir.

Nasıl ve nerede verimli ders çalışacağını bilir.

Zamanını etkin kullanması ile destek olur.

Hangi ortamda verimli ders çalışacağını bilir.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK MODELİ

1.2. 3.  ve 4. sınıflarımızda uyguladığımız danışman öğretmenlik sisteminin amacı;Öğrencinin akademik başarısının yanında sosyal ve bireysel gelişimlerini öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemeyi öğretmektir.Kişisel ders çalışma planlama ve değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunarak danışmanlık hizmetini sürekli vererek motivasyonlarını arttırmak.

Test tekniklerini geliştirerek sınavlarındaki başarının artmasını sağlamak.Aileler ile sürekli iletişimde olarak okul aile ilişkisini canlı tutmak ayrıca ailenin sürekli okuldan haber almasını sağlamak.Bu amaçlar doğrultusunda danışman öğretmenlerimiz öğrencileriyle bireysel ve gerekli koşullarda toplu görüşmeler yapar.Bu görüşmelerde danışman öğretmenler öğrencilerin okul ve ders durumlarını, deneme sınavları başarılarını değerlendirir. Öğrenciler ile hedef puanlar belirler ve bu puanlara ulaşıp, ulaşamama sebeplerini değerlendirirler.

Aynı zamanda öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yaşadıkları tüm sıkıntıları dinler ve gerekli koşullarda diğer birimlere yönlendirerek destek alınması sağlanır.Danışman öğretmen rehber öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olarak neler yapacakları ile ilgili planlamalar yapar.

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Kavram Koleji’nde gerçekleştirilen rehberlik uygulamalarıyla öğrencilerin kendisini keşfetmeyi bilen, sorgulayıcı, bilimsel veriler ışığında gelişen bireylerin, sosyal ve bireysel gelişimleriyle birlikte yaşama hazır olmalarını sağlamaktır.21.yüzyıl yaşam becerilerini kazanan donanımlı bireyler olma yolunda adım atmalarını sağlamaktır.

Donanımlı uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman kadromuzla hazırlanan rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve ailelerine yöneliktir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal, bireysel, zihinsel ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimizin üzerinde durduğu önemli noktalar aşağıdadır.

Psiko-Sosyal Gelişim

Akademik Gelişim

Kariyer Planlaması

Yaşam Becerileri Gelişimi

,

Mektebim geleceğin liderlerini yetiştiriyor

Eğitim modelleri, teknoloji uygulamaları, yabancı dil eğitimi ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle farklı olan Mektebim, dünyanın her yerinde kendini cesurca ifade edebilen, takdir gören, liderlik yönü güçlü ve teknoloji uygulamaları konusunda donanımlı bireyler yetiştiriyor.

Bu yıl Endüstri 4.0’ın teknolojik unsurlarını 21.  yüzyıl becerileriyle entegre ederek müfredatına dahil eden Mektebim, eğitimde teknoloji kullanımı, yabancı dil eğitimi ve tabi ki ülkemizin gerçeği olan sınavlara hazırlık çalışmaları ile farklılık meydana getiriyor.  Okul öncesinden liseye kadar uyguladığı “Yenilikçi Eğitim Programı”nı eğitim içeriklerini entegre eden Mektebim, okul öncesinde Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station ve İnovasyon derslerini, ilkokulda Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık ve Kodlama derslerini, ortaokulda STEM, 3D ve Kodlama uygulamalarını, lisede ise tüm gruplarda Kodlama ve M-LEAD derslerini girişimcilik, İnovasyon üzerine yoğunlaşarak uyguluyor. STEM ve Endüstri 4.0 süreçlerini Bütünsel Eğitim Modeli ile kesintisiz olarak tamamlayan öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyor. Eğitim modelleri, teknoloji uygulamaları, yabancı dil eğitimi ve sosyo-kültürel faaliyetleriyle fark yaratan Mektebim, dünyanın her yerinde kendini cesurca ifade edebilen, takdir gören, liderlik yönü güçlü, yabancı dil ve teknoloji uygulamaları konusunda donanımlı bireyler yetiştiriyor. Mektebim kampuslerinde çocukların bedensel, ruhsal ve psikolojik gelişimini destekleyen kapalı yüzme havuzları, spor salonları, dans ve bale salonları, buz pisti, cep sineması, konferans salonu, müzik ve güzel sanatlar atölyesi, 3D laboratuvarları ve branş laboratuvarları yer alıyor.

YENİ ÇAĞIN DİLİ KODLAMA

İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, günlük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini zorunlu kılıyor. Endüstri 4.0’ın gerekliliklerinden biri olan Kodlama, bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istenilen işleri yaptırabilmek, bu cihazlara yeni özellikler ve görevler ekleyebilmek için imkân sağlıyor. Kendi mesleklerini icat etmek zorunda kalacak olan yakın geleceğin yetişkinleri yani günümüzün gençlerini aranan mesleklerin sahibi yapabilmek adına müfredatına Kodlama’yı ekleyen Mektebim, Kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisini öğretiyor. Çocuklara, etraflarını saran bilgisayarlı makineler ve büyük veri yığınları ile iletişime geçme, onlara ne yapmaları gerektiğini emrede bilmeve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi katan Mektebim, anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde çocukların, oyun kodlama, mobil kodlama, algoritmik kodlama, 3D tasarım ve Robotik(akıllı cihaz tasarımı) kazanımlarını elde etmelerine olanak sağlıyor.

PROBLEMLERE ÇÖZÜM GELİŞTİRME

Kodlama eğitimi alan çocuklar bilgisayar kodlama, robot tasarım/kodlama, web tasarımı, 3D tasarım/üretim öğrenmenin yanında karşılaştığı problemlere çözüm geliştirme ve sorunlara eleştirel yaklaşma gibi 21. yüzyıl kazanımları olarak ifade edilen birçok temel bilgi ve becerileri de elde etme şansını yakalıyor. Mektebim de yer alan Kodlama dersleri, çocuklara sadece bilişim becerileri kazandırmayı değil, bilişimin hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmek ve değer yaratmak için önemli bir araç olduğu farkındalığını kazandırmayı da hedefliyor. Kodlama eğitimi için Bilişim Garaj Akademisi ile işbirliği yapan Mektebim, Yenilikçi Eğitim Programlarıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacak Kritik Düşünme Becerileri, M+ Station, İnovasyon, Finansal Okuryazarlık, Küresel Farkındalık, Kodlama, STEM, 3D ve Kodlama uygulamaları ve M-LEAD dersleri ile ürün odaklı çalışmalar yapıyor.