Yazılar

,

Zinde Okulları’nın eğitim modeli

Zinde Okullarının gerçek hedefi; öğrencilerinin farkındalığı yüksek, yaşamda mutlu, sağlıklı, ne istediğini bilen, etkin bireyler olmalarıdır. Her bireyin farklı potansiyel ve kişiliği olduğunun bilinciyle yapılacak profesyonel yönlendirmeler; onları yaşamda istedikleri yere kolaylıkla ulaştırır. Bizlere ise, onlar için en iyiyi yapmış olmanın huzurunu duymak kalır. Zinde Okulları ,eğitim sistemini bu hedefin sonucu olarak 5 temel ayak üzerine kurmuştur. Bu 5 temel ayak günümüz eğitim sisteminin ve çocukların en temel eksikleri göz ününe alınarak oluşturulmuştur:

TAM ÖĞRENME YÖNTEMİ

İyi bir akademik eğitime giden yol etkinliği kanıtlanmış eğitim modelleri ile mümkündür. Zinde Okulları öğrenme yöntemi olarak Tam Öğrenme Yöntemini kendine esas almıştır. Bu yöntem her öğrencinin gerekli koşullar sağlandığında öğrenebileceğine inanır. Organik olarak öğrenmesine mani bir durum olmayan her çocuk, öğrenme engeli kaldırıldığında ve desteklendiğinde gerekli öğrenmeyi yerine getirebilecektir.

TAMAMLAYICI ETÜD

Bu amaçla her üniteden sonra öğrencilerin öğrenmesi yapılan sınavlarla ölçülür. Sınavlarda % 70’in altında kalan öğrenciler belirlenir ve bu öğrenciler için ek etütler yapılır. Bu tamamlayıcı etütün ardından yine bir öğrenci % 70’in altında kalıyorsa öğrenci bireysel desteğe yönlendirilir. Bireysel desteğin ardından bir öğrenci yine % 70’ın altında kalıyorsa bu öğrenci rehberlik birimine yönlendirilir. Öğrenmenin önündeki zihinsel gelişim, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal ya da psikolojik problemler burada tespit edilir. Var olan engel aile ile işbirliği içinde düzenlenir ve çocuğun tam öğrenme gerçekleştirmesi için yeniden desteklenir.

ÇOCUK DOSTU EĞİTİM

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi çocuklarla gerçekleştirilir. Bu nedenle bu yaş grubuna verilecek eğitim çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuk doğasının en önemli iki kavramı oyun ve harekettir. Yeterince oynamamış ve hareket etmemiş olan çocuklar öğrenme için hazır hale gelemezler. Oyun yolu ile dinlenen ve hareket ederek enerjilerini atan çocuklar daha hızlı öğrenme gerçekleştirirler. Bu gerçekten hareketle Zinde Okullarında ders süreleri 35 dakika, teneffüs süreleri ise 10, 15 ve 40 dakika olarak planlanmıştır. Her öğrenme sürecinin ardından çocuklara oynayarak ve hareket ederek öğrendiklerini hazmetmeleri ve dinlenmeleri için süre tanınır. Bir sonraki derse çocuklar yenilenmiş olarak girerler.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

İnsan beyni iki yarımküreden oluşur. Bu yarımküreler sağ beyin (lob) ve sol beyin (lob) olarak adlandırılır. Sol beyin; mantık, muhakeme gibi alanlarla ilgiliyken sağ beyin daha çok dil, müzik ve sanat alanı ile ilgilidir. Zinde Okullarında çocuklar her iki alanda da eşit derecede desteklenir. Bu durum çocuğun okula severek ve isteyerek gelmesini sağlar. Hem akademik alanda hem de sanat-müzik alanında ilerleyen bir çocuğun gelecekte başarılı olması çok kolaydır.

1 DİL – 1 ENSTRÜMAN

Zinde Okullarında her dersten azar azar vermek yerine bir dersten yoğun ve çok vermek esas alınmıştır. Her dersten az az öğrenen bir çocuk, sonuçta hiçbir alanda tam anlamı ile ilerleyemez. Zinde Okulları ilgi alanını daraltmıştır. Okula gelen her öğrencinin 1 dili ve 1 enstrümanı çok iyi derecede bilmesi hedeflenir. Bu nedenle her sınıfta yoğun dil eğitimi ve yoğun müzik eğitimi verilir. Akademik eğitimle hayata hazırlanan çocuk, haftada 12 saat olan dil eğitimi ile bir dil edinir. Haftada 4 saat olan ritim, bono, solfej ve müzik dersi alan çocuk bir enstrümanı çalacak altyapıyı kazanır. Sonraki senelerde ise ona sunulan enstrüman seçeneklerinden biri ile ilerler.

HEM ÖZGÜVEN HEM AHLAK

Zinde Okulları’nda özgüven en önemli unsurdur. Kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen, haksızlığa rıza göstermeyen çocuklar yetiştirmek amacıyla özgüven eğitimini programımızın önemli bir parçası yaptık. Bu amaçla her sınıfa drama eğitimi koyduk. Sahneye çıkabilen, bedenini etkin kullanabilen, gerektiğinde ses tonunu ayarlayabilen çocuklar eğitim sistemimizin önemli bir parçası. Ancak biz biliyoruz ki, ahlakla süslenmemiş bir özgüven çocuklar için bir yıkım olabilir. Bu nedenle yine karakter ve değerler eğitimi bizim programımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor.

ZİNDE OKULLARI’NIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon:
212 565 34 03
info@zindeokullari.k12.tr
Adres:Düğmeciler mh. Düğmeciler cd. no:10 Eyüp Sultan/İstanbul

,

Atabek Koleji: Gelecek bugün kazanılır

Üniversite başarısı bir okulun kimliği gibidir. Her öğrenci ve velinin iyi bir lise seçmedeki amacı iyi bir üniversiteye yerleşmektir. Okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi, her seviyede öğrenciyi kazanma konusunda okulun rehberlik birimi işbirliğiyle izlediği eğitim politikaları, üniversite hazırlık sürecinde öğrencinin yarıştan kopması, motivasyonunun düşmesi gibi beklenmedik sorunlar noktasındaki çözüm yöntemleri önemlidir. Atabek Koleji Anadolu Lisesi, bu süreçte sizler için önemli bir alternatif olabilir. “Öğrencilerimiz, programlı ders çalışma yöntemleriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlanır” Atabek koleji lise eğitiminde izlediği yöntemi şöyle özetliyor:

Hedefimiz Sağlam
Anadolu Lisesinde, öğrenci danışmanlarımız ve yetkin öğretim kadromuzla gençlerimizi yoğun bir hazırlık döneminden geçirerek sınava hazırlıyoruz. Yaptığımız düzenli etütler, sınavlar ve soru-cevap günleriyle öğrencilerimizi sınava hazır hale getiriyoruz. Bunların yanında, verdiğimiz İngilizce ve Almanca dersleriyle öğrencilerimize bu iki yabancı dili en iyi şekilde öğretmeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilik Çok Keyifli
Eğlenerek öğrenmenin, öğrencilerimizin kendi amaçlarını belirleyerek geleceğe hazırlanmalarının, başarılarındaki en önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden lise programımızda gençlerimizin yoğun ders programlarını onlar için daha keyifli hale getirecek eğitim-öğretim yöntemlerini uyguluyor, gençlerimizin sınavlara kendinden emin bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Geleceğin Sanatçıları Aramızda
Okulumuzdaki sanat atölyelerinde, gençlerimizin düşünce dünyalarını geliştirmelerine, özgüven kazanmalarına yardımcı olacak faaliyetlerle onları sanatın farklı dallarına yönlendiriyoruz; çünkü geleceği inşa edecek bireylerin ülkelerine, her alanda donanımlı, üretken kişiler olarak katkı sağlayabileceğini çok iyi biliyoruz.

Gelecek Bugün Kazanılır
Özel Atabek Koleji’nde, üniversite hazırlık programının temel amacı; rehberlik servisimizin düzenlediği aylık kişisel gelişim ve kariyer planlama seminerleri ışığında, öğrencilerimizi YGS-LYS’ ye hazırlamaktır. Öğrencilerimiz, programlı ders çalışma yöntemleriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlanır. Üniversiteye hazırlık programında; sınava hazırlık amaçlı yardımcı kaynakların takip ve kontrolü, konu eksiklerinin tespiti, etüt çalışmalarına yönlendirme ve ders takviyesi yapılır.

MAKSİMUM 24 KİŞİLİK SINIFLAR

Atabek Okulları’nda öğrencilerimize maksimum 24 kişilik sınıflarda yüksek standartlarda eğitim veriyor ve öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için sınıflarımızı “Dikkat Yoğunluğu” ilkesini göz önüne alarak onların azami konsantrasyonlarını sağlayan ergonomik özellikte üretilmiş PPC’nin vücut ısısına duyarlılığı ile çabuk ısınan kaygan olmayan ortopedik sırt kavisini dikkate alarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini düşünerek ortopedisyenlerin önerisi doğrultusunda sıra ve masalar seçilmiştir.

Ayrıca okulumuzda her sınıfın öğrencisine ait kişisel dolap ve raf bulunmaktadır. Okulumuzun bütün sınıfları “Akıllı Tahta” ile donatılıp “Akıllı Sınıf” özelliği taşımaktadır.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ LABORATUVARLAR

Atabek Okulları’nda fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarlarımız mevcuttur. Okulumuzda laboratuvarlar yüksek teknolojinin gerektirdiği tüm laboratuvar malzemeleriyle mikroskop, doküman, bilgisayar ve akıllı tahtalar ile donatılmış laboratuvarların fiziki yapıları ve teknik donanımları ile deney yapmaları zevkli hale gelmektedir.

Okulumuzda ayrıca Bilgisayar ve Teknoloji Laboratuvarı da ayrı ayrı düzenlenmiştir.

ATABEK KOLEJİ’NİN ATÖLYELERİ

Okulumuzda Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi’nin spor ve sosyal faaliyetlerinin gerçekleştirildiği “Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Sosyal Faaliyetlerinin gerçekleştirildiği “Görsel Sanatlar, Müzik, Drama, Dans, Bale, Zeka Oyunları, Robotix” atölyeleri mevcuttur.

,

İhlas Koleji öğrencileri hünerlerini sergiledi

Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri resimdeki hünerlerini açmış oldukları sergide gösterdiler. Sanat sergisi adı altında birbirinden başarılı çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Elmas Sancak’ın rehberliğinde farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı resimler arasında 15 Temmuz’u ve Afrin operasyonunu konu alan çalışmalar dikkat çekti.

Serginin açılışını yapan ve öğrencilerle birlikte sergiyi gezen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, çalışmaları çok başarılı bulduğunu söyledi. Her çalışmanın el emeği göz nuru olduğunu vurgulayan Yeltekin, özellikle sosyal sorumluluk kapsamında ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin konu edildiği resimlerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Sergide öğrencilerin kendi iç dünyalarındaki en güzel duyguları resmettiklerini söyleyen Yeltekin, çocukların duygu dünyasını anlamak için onlara fırsat vermek gerektiğinin altını çizdi.

İHLAS KOLEJİ’NİN TARİHÇESİ

Parolamız: “Eğitimde Mükemmele Yolculuk”

Kurucumuz Merhum Dr. Enver Ören’in “Modern ve İlkeli Eğitim Kurumları” açma istekleri doğrultusunda ilk olarak 1996 yılında Beylikdüzü Kampüsündeki okullarımızla eğitime başlandı. Bir yıl sonra ülkemizin en modern kampüslerinden biri olan Bahçelievler Kampüsünün açılışı yapıldı. 2012 yılında ise İstanbul’un en büyük toplu konut projesi Ispartakule’nin içinde yer alan Bizim Evler sitelerinde 3. kampüsümüz hizmete başladı.

Hiç durmadan ve yorulmadan devam edeceğimizin işareti olan “Eğitimde Mükemmele Yolculuk” parolamızla kısa zamanda üç kampüs ve 14 okula ulaşarak eğitim sektöründe referans gösterilen bir kurum haline geldik.

Okullarımızda öğrencilerimizin zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik, konforlu öğrenme ortamlarında tam öğrenme modeline uygun öğrenci odaklı bir eğitim modeli sunuyoruz. Bizim için en önemli öncelik; öğrencilerimizin akademik başarıları yanı sıra ailesine, millî ve manevi değerlerine bağlı, mutlu bireyler olarak ülkesine hizmette yarışan gençler yetiştirmektir.

Vizyonu
İnsanlara karşı sorumluluğumuzu, nitelikli eğitim anlayışımız ve bilgi teknolojileri ile birleştirerek, kuruluşunda olduğu gibi gelecekte de eğitim ve öğretimde kalite, güven ve huzurun odağı olmak.

Misyonu
Zengin geçmişinden aldığı güçle, kendisine emanet edilen öğrencileri, onların bireysel farklılıklarını, yetenek, ilgi ve becerilerini de dikkate alarak geleceğe hazırlamaktır.

İHLAS KOLEJİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

444 44 39

bilgi@ihlasegitimkurumlari.com

Bahçelievler Kampüsü
Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:1 Yenibosna Bahçelievler
İSTANBUL

Beylikdüzü Kampüsü
İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Sitesi Marmara Mah. Beylikdüzü
İSTANBUL

Avcılar Kampüsü
BizimEvler 2-3-4-6 Siteleri Ispartakule Avcılar
İSTANBUL

,

Avrupa Koleji’nin eğitim öğretim sistemi

“Eğitim öğretim felsefemiz Atatürk ilkelerine bağlı, global dünyada etkin yer alabilecek perspektifte, yaratıcı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir” diyen Avrupa Koleji,  kendine özgü eğitim öğretim sistemi ile dikkat çekiyor. Kendini tanımlarken “Avrupa Koleji Okulları’nın amacı, öğrencilerini çok yönlü insanlar olarak yetiştirmektir. 21.yy’ın eğitimsel konjonktürü ışığında öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında, bilgi edinme yeterliliği vermeyi hedeflemektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi yetenekleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmayı ön görmekteyiz” ifadesini kullanan Kolej, eğitim öğretim metodunu şöyle anlatıyor:

TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Türkçe Bölümü olarak amacımız okuduğunu anlayan, anladığını sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde anlatabilen, kültürel donanımlı; yurdunu, yurdunun insanlarını ve giderek tüm insanlığı sevebilen sağlıklı bireyler yetiştirmektir.Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin ortaokullarımızdan mezun olana kadar Türkçe dersleri ile iyi bir birikim edinmeleri için eğitim-öğretim sürecinde, planlı ve programlı olarak aşağıda belirttiğimiz etkinliklere yer vermekteyiz:

• Her öğretim yılı bölümümüzce belirlenen farklı bir temayla, “Türkçe Projesi” hazırlanır. Proje, yıl sonunda öğrenciler tarafından sergilenir veya kitap olarak yayımlanır.

• Düş gücümüzü zenginleştiren, algı hızımızı arttıran, kendimizi ifade etme becerimizi geliştiren, farklı durumlar ve olaylar karşısında nasıl davranacağımız konusunda bize yol gösteren okumanın önemini fark ettirmek için ders saatlerimiz içerisinde kitap okuma etkinlikleri gerçekleştirilir.

• Türk ve dünya edebiyatından her yıl, ikisi çağdaş olmak üzere en az dört eser okutulur, okunan kitaplar “yaratıcı okuma çalışmaları” değerlendirme formuyla bazen de sınavlarla değerlendirilir.

• Söyleşiler aracılığıyla öğrencilerimiz, kitaplarını okutabildiğimiz çağdaş yazarlarla buluşturulur.

• Müfredatı destekleyecek biçimde İstanbul’daki edebiyat müzelerine, kütüphanelere, kitap fuarlarına ve basın-yayın kuruluşlarına geziler yapılır.

• Okul kütüphanemizde önemli edebiyat dergileri ve yeni yayınlar bulundurulur; bir program kapsamında, tüm sınıflarla, kütüphanede de ders yapılması sağlanır.

• Dil bilinci oluşturmak amacıyla, dildeki yanlış kullanımları saptayan projeler hazırlanır.

• Önemli gün ve haftalar çerçevesinde özgün oyunlar ve oratoryolar hazırlanır.

• Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına dayalı becerilerini geliştirmek için şiir dinletileri, münazaralar, öykü anlatı çalışmaları, drama çalışmaları, görsel eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetler yapılır.

• Öğrencilerimize dersin konusuna uygun olarak Türk ve dünya edebiyatına ait şiir CD’leri dinlettirilir; otobiyografik filmler, edebiyat uyarlamaları ve belgeseller izlettirilir.

• Öğrencilerimiz, ortaokullarımızda TEOG sınavlarına da hazırlanır. Bu sebeple programımız dahilinde derslerimizde sınavlara yönelik çalışmalara yer verilir. Ayrıca gerekli görülen öğrencilerle etüt çalışmaları yapılır.

MATEMATİK BÖLÜMÜ
Matematik, tüm bilimlerin ortak dilidir. Kazandırdığı düşünme ve problem çözme becerileriyle bireyin gelişimine çok yönlü katkı ve yarar sağlar. Okulumuzda özellikle küçük yaştaki öğrencilerimizde matematik kaygısı oluşturmamak ve ileride çocuğun matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlamak amacıyla, materyal ve teknoloji ile desteklenmiş, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bir matematik eğitimi sürdürülmektedir. Bu çalışmalardaki her detay program geliştirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Günümüzde bilgiye ulaşma yollarını bilmek de artık yeterli değil, günümüz insanı neyi ne kadar bilmesi gerektiğini ayırt edebilmeli, kendisini, öğrenme stilini tanımalı ve buna göre amaçlarına yönelmelidir. Matematik, bilginin kendisinden çok ona ulaşmak için geçirilen süreçle ilgilidir. İşte bu gerçeğe dayanarak öğrencilerimizin geçirecekleri bu önemli süreci kendileri için en faydalı hale getirilmesi Matematik Bölümü çalışmalarının temel amacını oluşturmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmalar;

• Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek, matematiği sevdirmek amaçlanır ve matematikte en iyi motive etme şeklinin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.

• Her türlü eğitim, teknoloji ve yöntem gelişimi takip edilir, yararlı görüldüğü takdirde, hedeflere uygun olarak kullanılır.

• Matematik bilgilerinin somut materyallerle öğretilmesi, öğrencilerin merak ve keşfetme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla okulumuzda bulunan bir adet matematik laboratuvarı etkin olarak kullanılır.

• Öğrencilerimizi soru sormaya teşvik ederek eleştirel bakış kazandırırken yeniyi benimsemelerini sağlatmak için ödev konularında araştırma ön plana çıkarılır.

• Yaşamın içinden seçilen problemlerle matematiğin günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu inancı geliştirilir. Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla Öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları yaratılır.

• Öğrencilerimizi bir üst öğrenim düzeyine donanımlı olarak göndermek, misyonlarımız arasındadır. Matematik donanımı açısından iyi olduklarının bir göstergesi de öğrencilerimizin merkezi sınavlarda başarılı olduklarını görmelerinden geçmektedir. Bu anlamda sürekli takip edilen öğrenciler bireysel farklılıklarına göre bireysel olarak desteklenir.

• Öğrenilen bilgilerinin değerlendirilmesi olan sınavların öğrenciler tarafından araç olarak görülmesi sağlatılarak amacın öğrenmek olduğu vurgulanır. Verilen ödevler düzenli olarak takip edilerek öğrencilerin eksikliklerini görmeleri sağlanarak, bu eksiklikleri gidermek için etütler ve bireysel çalışmalar yapılır.

• Matematiğe ilgi proje çalışmaları yapmak isteyen öğrencilerimizle projeler üretilir ve bu çalışmaları farklı ortamlarda sunma fırsatlarından yararlanılarak öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel güven duygularının gelişimi hedeflenir.

• Öğrencilerimiz matematik öğrenim süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş bir matematik eğitimi almaktadırlar .

• 8. Sınıfların gireceği TEOG için özel bir çalışma planı hazırlanmıştır. Bu plana göre her 8.sınıf konusu daha önceki yıllardaki uzantıları hatırlatılarak işlenir ve bu sayede konu bütünlüğü sağlanarak bilginin kalıcılığı sağlanmaya çalışılır.

• Her dönemde üç tane, toplamda sekiz tane konu tarama testi uygulanır ve sonuçları analiz edilerek hem velilere hem de matematik öğretmenlerine iletilir. Bu sayede konu tamamlama çalışmaları planlanır.

• Öğrencilerimiz ders materyali olarak yardımcı kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları’nın ders ve çalışma kitaplarının yanında bölümümüz tarafından oluşturulan ve defter- kitap özelliği taşıyan Matematik Fasiküllerini kullanırlar.

FEN VE TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Bilim, insanoğlunun içinde yaşadığı Dünya’ yı, hatta evreni anlamak için bilgi toplama ve topladığı bilgilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmanın sistematik yoludur. Fen Bilimleri dersi ise insanoğlunun bu yolculuğuna okul sıralarından açılan bir penceresidir. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası çok küçük yaşlarda soru sorarak başlar, işte bu nedenle Avrupa Koleji öğrencileri, Fen Bilimleri dersi ile atomdan evrene uzanan doğayı anlama serüvenine anaokulunda başlar.
Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının vizyonu; “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır.
Fen Bilimleri Bölümü olarak hedefimiz; yaparak ve yaşayarak öğrenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünen, bilimsel gelişmeleri takip eden, doğaya duyarlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla anaokulundan başlayan Fen Bilimleri dersi disiplinler arası işbirliği ile öğrencilerimizin yaşamında önemli bir yer tutar. Okulumuzda tam öğrenme modelini uygulanırken öğrencilerimizin kavram yanılgılarını tespit etmek, öğretimi buna göre düzenlemek, öğrencilerimizin yaratıcı sorular sormalarını sağlamak, onlara bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacaklarını öğretmek, bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar sağlamak, düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak buna göre etkinlikler düzenlenmektedir.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızın Fen Bilimleri dersleri kısmi olarak laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Bu derslerde, sınıfta işlenen konuların deneyleri yapılmakta ve öğrencilerimizin bu konuları ‘yaparak ve yaşayarak’ öğrenmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda yaş seviyelerine uygun değişik deneyler ve gözlemler yapılarak öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.

Dersimizde teknolojik imkânlar kullanılarak farklı birçok etkinlik ile öğrencilerimizin ders içerisinde aktif olmaları ve derse karşı olumlu tutum ve tavır geliştirmeleri hedeflenir.

Kulüp çalışmaları ile fen bilimlerine ilgisi olan öğrencilerimizin farklı bir ortamda kendilerini ifade etmeleri ve farklı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmelerine çalışılmaktadır.

Geziler; bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, bizzat yerinde incelemek, yaşayarak öğrenmek açısından Fen Bilimleri dersinin çok önemli bir ayağıdır. Bu amaçla her seviyede konuları ile ilişkili olarak fayda sağlayacağını düşündüğümüz geziler düzenlenir.

Seminer ve söyleşilerle öğrencilerimiz alanında uzman kişilerden doğrudan bilgi edinir.

Proje yarışmaları ile öğrencilerimizin araştırma, problem çözme, sentez yapabilme, sorumluluk alma, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci gibi konularda kişisel gelişimleri desteklenir. Bu kapsamda katıldığımız ve yürüttüğümüz; bazı proje yarışmaları ve projeler aşağıdaki gibidir.

• Eko Okullar

• SEMEP

• Bu Benim Eserim

• TURMEPA

• TUBITAK

Güncel bilimsel yayınların takibi bölümüz tarafından desteklenir. 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz “Bilim Çocuk”; 7. Sınıf öğrencilerimiz ‘’Bilim Teknik-Popular Science’’dergilerine üye olur ve haftada bir saat bilim okuma saati yapılır. Bilim okuma saatinde öğrencilerimiz güncel bilimsel konular, buluşlar hakkında konuşma ve bilgi paylaşma ve bilgi edinme fırsatı yakalar.

Ödevlerimizle dersi pekiştirme ve değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin araştırma yapma, sunum becerileri, kendini ifade etme ve yaratıcılıkları desteklenir.

Öğrencilerimizin bir üst öğrenim düzeyine donanımlı bir şekilde geçmeleri ve merkezi sınavlarda başarılı olmaları okul misyonlarımız arasındadır. Bu nedenle müfredatın özümsenmesi temel hedeflerimiz arasındadır ve öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak plan ve programlama yapılır.

Hedeflediğimiz kazanımların ölçme ve değerlendirmesi dönemde üç tane olmak üzere konu tarama sınavları ve seviyesine göre artan sayıda genel değerlendirme sınavları ile yapılır. Sınav sonuçlarına göre öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir ve bireysel ve grup çalışmaları planlanır. Ayrıca sınav sonuçları K12 sistemi kullanılarak velilerimiz ile paylaşılır.

SOSYAL BİLGİLER

Okulumuzda Sosyal Bilgiler Bölümü olarak nihai amacımız; soran, sorgulayan, neden- sonuç ilişkisi kurabilen, olayların çok boyutluluğunu görüp değerlendirebilen, derste öğrendiklerini günlük hayatın içerisinde kullanabilen, fikir üretebilen, milli ve ahlaki değerleri yüksek, ileri görüşlü, çağdaş ve akademik olarak gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler dersinin bir yaşam dersi olmasından hareketle, öğrencilerimize bu dersin sınav için çalışılan bir ders değil; her zaman ve her yerde yaşanıp yararlanılan gerçeklerden oluştuğunu fark ettirmeye çalışmaktayız. Onların dersimizde edindikleri bilgileri yaşamlarına adapte etmeleri gayesini taşımaktayız.

Derslerimizde milli kültürümüze özgü değerlerle birlikte evrensel değerleri de verme amacı taşırız. Toplumsal ve kültürel farklılıklara karşı hoşgörüyü öğretmekle birlikte, insanlara değer vermeyi, sınıf içinde, okul içinde ve dünya içinde önyargı ve ayrımcılığın azaltılmasını öğretmeye büyük önem vermekteyiz.

Okulumuzda, Sosyal Bilgiler dersinin hedeflerine ulaşabilmek açısından gerçekleştirdiği uygulamalar şunlardır:

. Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirecek araştırma projeleri

. Öğrencilerimizin farklı kaynak kullanımını sağlamaya yönelik ödevler (çevre olanakları, kaynak kişiler)

. Derslerde, yerel ve küresel hedeflere uygun kaynakların kullanımı (tarih atlasları, coğrafya atlasları, belgeseller, arşiv kayıtları vs.)

. Sosyal kaynakların kullanımına yönelik geziler, sergiler (tarihi kalıntılar, şehir gezileri, insanlarla röportajlar, anketler vs.)

. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama, bilgisayar destekli öğretim gibi grupla öğretim tekniklerinin yanı sıra; bireyselleştirilmiş öğretim ile Tam Öğrenme modeli her öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğretim yapılmasını, her öğrenciye ihtiyacı olan ek öğretim zamanı ve nitelikli öğretme hizmeti (ipucu, katılım, pekiştireç, dönüt) sağlayarak okulda her öğrencinin öğrenebileceğini hedeflemekteyiz.

ALMANCA
Avrupa Kolejinde anaokulundan başlayarak 8. sınıfa kadar Almanca birinci yabancı dil olarak öğretilir.

Almanca dersleri okulumuzda uygulanan PYP (Primary Years Programming) ile diğer derslerle eşgüdümlü planlarla işlenir. PYP ile üretilen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir.

Almanca öğretimi, Avrupa ortak dil kriterleri (Europäischer Referenzrahmen) çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dil öğretiminde önemli olan dört becerilerini -dinleme, konuşma, okuma ve yazma geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz, dil düzeylerini Alman Kültür Merkezinin uyguladığı ve uluslararası geçerliliği olan Fit 1, Fit 2 ve ZDj sınavlarıyla belgelerler.

7. ve 8. Sınıfta öğrencilere diğer derslerde olduğu gibi Almanca dersinde de yoğun bir TEOG çalışma programı uygulanır. Öğrenciler kendi öğretmenleri ile bu önemli sınava hazırlanmaktadırlar.

Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerimize, Ağustos ayı boyunca üç haftalık bir Almanca eğitimi veriyoruz. Okullar başladıktan sonra ara sınıflara gelen öğrencilerimize bireysel etütler ile gerekli görüldüğü taktirde pekiştirmelerimiz devam etmektedir.

Ana sınıflarında yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır. Öğrenciler eğlenerek ve keyif alarak Almancayı öğrenirler.

1., 2., 3. ve 4. haftada ortalama 11 ders saati Almanca eğitimi verilir.

Dersler Alman ve Almanya doğup yetişmiş olanTürk öğretmenleri tarafından ayrı ayrı işlenir.

Öğrencilere Almancayı “yaşatarak” öğretmek bizim asıl amacımız. Öğrenci değişim programları, Almanya’ya gerçekleştirilen eğitim gezileri ve Goethe Enstitüsünün iş birliği ile yapılan Fit Sınavları (Fit1/2 ZdJ), tiyatro vs. ile amacımızı gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Almanca programımızda öğrencilerin Almanca konuşulan ülkelerin kültürünü öğrenmeleri için birçok etkinlik ve proje yer almaktadır. Bu proje ve etkinlikler ile kendisininkinden farklı bir kültürü öğrenmek, anlamak, çözümlemek öğrenciye bilgi ve düşünce zenginliği kazandırarak onun dünyaya bakış ufkunu genişletir. Okulumuzda kutlanan Laternenfest, Fasching gibi Alman kültürünün önemli bayramları öğrencilerimizin dili kullanırken etkin ve üretken olmalarına olanak sağlıyor.

İNGİLİZCE
İngilizce dil eğitiminde eğitiminde de Kent State Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile ortaklaşa hazırlanan akademik program uygulanmaktadır.

Dili öğrenmenin en iyi yolu onu kullanmaktır. Bu nedenle dilbilgisine verilen önemin yanı sıra derslere giren Amerikalı ve İngiliz öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin dili yaşayarak öğrenecekleri bir ortam sağlanır.

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama, yabancı dili konuşarak öğrenme olanağı bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Programın içeriğindeki etkinlikler, aynı gurubun dersine giren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından belirlenir. Etkinliklerde yapılandırılan ve yaşam dili öğretmeyi hedef alan bu program, sorgulama temasından oluşur. Öğrencinin kişisel kapasitesini en verimli şekilde kullanmaya yönelten bu tema, bilgi ve becerilerini, “öğrenen ve uygulayan” güdüsüyle geliştirmelerine rehberlik eder.

Sene içerisinde Kent State Üniversitesi’nden düzenli olarak gelen öğretim üyeleri ile sınıflarda yeni metotların uygulandığı yoğun İngilizce dersleri yapılır. Bu uygulama ile okulumuzdaki öğretmenler yeni teknik ve uygulamaları görme şansı yakalarken Amerika’dan gelen öğretim üyeleri de bizim uygulamalarımızı görüp analiz etme fırsatını bulurlar. Bu ortak çalışmadan her iki taraf da faydalanır. Öğrenciler de bu süreçte karşılaştıkları farklı öğretmenlerle iletişim kurmaya çalışırlarken dil becerilerini geliştirir ve yeni çalışmalar yapmanın zevkini yaşarlar.

Okulumuz, her sene Kent State Üniversitesi’nden gelen yeni mezun olmuş bir öğrenciye stajını tamamlaması için ev sahipliği yapmaktadır. Gelen öğretmenlerimiz eğitimlerini sadece dil öğretimi üzerine almış öğretmenler olmayıp aynı zamanda diğer branşlarda eğitim almış öğretmenlerdir. Bu da İngilizce’yi sadece öğrenilecek bir dil olmaktan çıkarıp farklı konular üzerinde konuşup öğrenmeyi sağlayan bir “araç” haline getirir. Böylece öğrenciler farklı bir konu öğrenmek için İngilizce’yi kullanma şansı yakalarlar. Bu da İngilizce’nin kullanılarak öğrenilip pekiştirilmesinin en güzel yollarından biridir.

Öğrencilerimizin İngilizce dil öğrenim düzeyleri her yıl yapılan Kent State Üniversitesi EFL Exam ile değerlendirilir.

AVRUPA KOLEJİ’NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-mail: mail@avrupakoleji.com.tr
Telefon: 0212 547 80 10
Adres
Avrupa Koleji
Prof. Muammer Aksoy Caddesi,
Zeytinburnu
İSTANBUL

,

Özel okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik… Çocuğu okul yaşına gelen ya da ilkokuldan mezun olan veliler için tatlı bir telaş başlayacak. Anne babalar çocuklarının hayatlarının en önemli kararını verecek. Henüz çocuğunun okuluna karar vermemiş olan veliler “Çocuğum hangi okula gitmeli, iyi bir okulu nasıl bulurum, iyi okul nasıl olmalı?” bu sorularla boğuşup duracak. İşte size yardımcı olacak iyi okulun 27 kriteri…

FİZİKSEL YAPI

İyi bir tasarımı olmalı

Spor faaliyetleri, sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetler için yeterli salon bulunmalı.

Öğrenci etkinlikleri güncel olarak panolarda sergilenmeli.

Kütüphane, öğrencilerin bilgiye erişimlerini teşvik etmeli. Öğretmenler için ayrıca kaynaklar bulunmalı.

Teknolojik alt yapısı iyi kurulmuş olmalı. Laboratuvarları çağın gereklerine uygun tasarlanmalı.

Sağlık ve rehberlik birimleri bulunmalı.

Sınıflar, koridorlar, yemekhane ve tuvalet gibi alanlar temiz olmalı.

Güvenlik günümüzde en fazla önem gösterilen bölüm olmalı.

Okul giriş ve çıkış güvenliği, servislerin güvenliği ve doğal afetler konusunda okul genelinde önlemler alınmalı.

Okula, farklı şirketler tarafından verilen yan hizmetler incelenmeli.

AKADEMİK YAPI

Öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’na uygun olmalı. Ders sunumlarının hangi yöntemle yapıldığı incelenmeli.

Okulun ulusal ve uluslararası kalite, standart ve öğretim kurumları ile işbirliği ya da akreditasyon çalışmaları olmalı.

Başarı ölçme ve değerlendirme çalışmalarındaki süreçler bilinnmeli.

Okul öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarı oranları incelenmeli.

Teknolojik destekli eğitim çalışmalarının hangi aşamada olduğu bildirilmeli.

Öğretim programlarının genel çatısı, kullanılacak kaynaklar ve içerikler açısından okul içindeki şubeler arası sistem ve standartları olmalı.

Öğretmenlerin hangi yöntemlerle işe alındığını, ne tür hizmetiçi eğitim programlarının uygulandığı açıklanmalı.

Öğretmen ve yöneticileri sık sık değişmemeli.

Akademik eğitimin yanı sıra sosyal alanlarda da çalışmaları olmalı.

Dil öğretimine önem vermeli

İlkeli ve disiplinli olmalı

KURUMSAL YAPI

Okul tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olmalı.

Şeffaf, katılımcı ve ulaşılabilir bir yönetimi bulunmalı.

Kuruları ve yönetiminin kimlerden oluştuğu açıklanmalı.

Okul ve tüm bireyleri öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalı.

Okul içindeki birimlerin iş tanımları yapılmalı, hedefleri olan ve uzmanlardan oluşan takımlar şeklinde yapılandırılmalı. Birimler arası koordinasyonsağlanmalı.

Okulun yakın geçmişte tamamlamış olduğu ve başarılı bulunduğu projeler sorgulanmalı.

 

,

TEK Okullları’nda Dinamik Eğitim Modeli

Her kurum gibi okulların da bir varoluş nedeni vardır. Bu yüzden çocuğunuz için seçeceğiniz okulun vizyonu çok önemlidir. Çocuklarımızı yarına hazırlayacak ve onların geleceğini şekillendirecek okulun geleceği doğru anladığını, bugünün ihtiyaçları ile geleceğin beklentileri arasında doğru bir köprü kurabildiğini gösterdiği bir vizyonu ve yaklaşımı olmalıdır. Bu vizyon ve yaklaşım, güçlü değerlerle desteklenmeli, gerçekçi ve anlamlı hedefler üzerinde yükselmelidir. Peki Türk eğitim sistemine önemli katkılarda bulunan Timuçin Eğitim Kurumları’nın eğitim sistemi nasıl? TEK Okulları kendisini böyle anlatıyor:

Timuçin Eğitim Kurumları olarak dünya eğitim sistemlerine yön vermiş üç önemli bilim insanının bilişsel gelişim kuramlarını temel alıyoruz. Bunlar: Jean Piaget, Erik Erikson ve John Dewey.

Bu üç bilim adamının geliştirdiği eğitim sistemlerinden parçalar taşıyan Dynamic Education System, çocuğun akademik ve sosyal yönünün birlikte gelişmesini temel alır. Bu sistemde çocuklar, daha iyiye doğru desteklendikleri ve yönlendirildikleri öğrenme ortamları içinde yetişirler.

Dinamik Eğitim Modeli’nin bir diğer önemli tarafı ise; gün içinde çocukların beyninin her iki lobunun da aktif olarak kullanılmasına yönelik olarak kurgulanan beş alan başlığında eğitim almalarıdır.

Merkezi sinir sistemi ile iskelet kas sistemlerinin ayrı ayrı gelişmesiyle birlikte birbirleriyle olan uyum ve iletişimleri Dinamik Eğitim Modeli’nin özünü oluştururken, temel akademik kazanımların öğrencilerin kişisel yetkinliklerine ve öğrenme takvimlerine göre her çocuk için özel olarak yapılandırılması da Dinamik Eğitim Modeli’nin bir diğer ayrıcalıklı özelliğidir.

Bu yüzden özellikle ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler bu yaklaşım sayesinde, ulusal ya da uluslararası sınavlarda başarı elde ederler. Çünkü öğretmenin amacı, sınıf içinde müfredatı yetiştirmek değil her öğrencinin tüm kazanımları öğrenmesini sağlamaktır. Bu yüzden öğrenciler kendi kişisel yetkinliklerine göre farklı zamanlarda kazanımları öğrenebilirler. Öğretmenler her öğrenci için her kazanımı tek tek ele alır ve öğrenci bir kazanımı yeterince öğrenmeden diğer kazanımlara geçmez. Özellikle lise hazırlık sürecindeki öğrenciler için bu yaklaşım, ciddi başarı farkları oluşturur.

Her öğrencinin kişisel gelişimi bizim için çok önemlidir. Ve her öğrenci öncelikle kendi ile rekabet eder. Öğretmenler öğrencilerini bireysel olarak ele alır ve gelişimlerini bireysel olarak takip ederler. Öğrencilerin birbirleri ile aralarındaki rekabet, öğrencileri yarıştırmak için değil onların kendi gelişimlerini daha iyiye götürmek amacıyla kullanılır.

,

Çocuklar için en verimli tatil nasıl planlanır?

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Merkezi Klinik Psikolog Cemre Soysal’ a göre çocukların tatil boyunca neler yapacağını planlarken ebeveynlerin unutmaması gereken konular…

Kış boyunca yapamadıkları üzerine yoğunlaşın: Çocukların çoğu zaman darlığı, imkân kısıtlılığı nedeniyle okul döneminde birçok şeyi erteler. Özellikle gitmek isteyip de gidemediğiniz bir gezi alanı, ailecek yapmak isteyip de yapamadığınız bir aktivite varsa bunları yapabilirsiniz. Beraber geçirdiğiniz zamanları artırmaya özen gösterin.

Karnede zayıf not(lar) varsa bunların nedenlerini araştırın: Bütün bir sene geride kaldı. Karnesindeki –eğer varsa- zayıf notu şimdi hatırlatmayın; çünkü artık değiştirebileceğiniz bir şey yok. Yapılacak en faydalı iş, bu dersin başarılamamış olmasının nedenlerini araştırmaktır.

Kitap okumaya zaman ayırın: Çocuklar okul döneminde istedikleri kitapları okumaya zaman bulamayabilirler. Ayrıca okullarda zorunlu olarak okutulan kitapların her biri onların ilgisini çekmeyebilir. Yaz tatili çocukların kitabı sevmelerini sağlamak için çok uygun bir dönemdir. Beraber kitapçıya gidin ve kendi isteğine uygun kitap seçmesine izin verin, aynı zamanda siz de kendinize kitap alın ve onun önünde siz de kendi kitabınızı okuyun ve bunun size verdiği keyfi çocuğunuzla paylaşın. Zevk aldığı kitabı okuyan çocuğun kitap okuma alışkanlığı gelişecek, böylece çocuğunuz okumaya daha istekli olacaktır.

Beş duyuya hitap eden oyunlar oynasınlar: Çocukların dünyayı ve çevreyi en iyi tanımalarının yolu beş duyularını da kullanarak yaptıkları etkinliklerdir. Eski zamanlardan beri bu oyunların en zengin kaynağı “sokak”tır. Sokakta oynanan oyunlar yaratıcılığı, problem çözme becerisini, sosyal ilişkileri geliştirir. Bunu deneyimlemesi için çocuğunuza imkân yaratmaya çalışın. (Sitenizin bahçesi, anneannesinin meyve bahçeli evi veya onun arkadaşlarını da gezinize katacağınız park, orman gezileri…)

Spor yaptırın: Yaz boyunca imkânlarınız dâhilinde çocuğunuzun yüzme, tenis, basketbol gibi açık havada da yapabileceği bir spor yapmasını sağlayabilirsiniz. Kışın okul döneminde kapalı alanda kalan ve genellikle masa başında oturmak zorunda olan çocukların fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaçları vardır.
Tatil demek sınırsız televizyon – bilgisayar demek değildir!: Çocukların ebeveynlerinden en büyük istekleri tatil boyunca istedikleri kadar televizyon izlemek veya bilgisayar oynamak olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki bunların kısıtlanması çocuğun okul dönemi ile ilgili değil, genel gelişim ve dikkati için gereklidir. Bu nedenle de televizyon ve bilgisayar süreleri yine aşırıya kaçmadan kontrol altında devam ettirilmelidir.

Düzenli olarak ders çalışmalı: Çocuklar yaz tatilinde günlerinin bir kısmını da okulla ilgili çalışmalara ayırmalıdır. Bunun süresi çocuğa göre değişmekle birlikte, dikkate alınması gereken nokta çok ağır bir program olmamasıdır. Anne babalar mümkün olduğunca bu çalışmaları eğlenceli hatta oyun gibi yapmaya özen göstermelidirler. Günlük programdaki çalışma bölümü çocuğun yapmak istediği aktivitelerden önceye alınmalıdır. Böylece istediğini yapabilmek için ders çalışmayı bitirmek çocuk için bir motivasyon olacaktır.