Yazılar

,

Özel okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Bir eğitim döneminin daha sonuna geldik… Çocuğu okul yaşına gelen ya da ilkokuldan mezun olan veliler için tatlı bir telaş başlayacak. Anne babalar çocuklarının hayatlarının en önemli kararını verecek. Henüz çocuğunun okuluna karar vermemiş olan veliler “Çocuğum hangi okula gitmeli, iyi bir okulu nasıl bulurum, iyi okul nasıl olmalı?” bu sorularla boğuşup duracak. İşte size yardımcı olacak iyi okulun 27 kriteri…

FİZİKSEL YAPI

İyi bir tasarımı olmalı

Spor faaliyetleri, sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetler için yeterli salon bulunmalı.

Öğrenci etkinlikleri güncel olarak panolarda sergilenmeli.

Kütüphane, öğrencilerin bilgiye erişimlerini teşvik etmeli. Öğretmenler için ayrıca kaynaklar bulunmalı.

Teknolojik alt yapısı iyi kurulmuş olmalı. Laboratuvarları çağın gereklerine uygun tasarlanmalı.

Sağlık ve rehberlik birimleri bulunmalı.

Sınıflar, koridorlar, yemekhane ve tuvalet gibi alanlar temiz olmalı.

Güvenlik günümüzde en fazla önem gösterilen bölüm olmalı.

Okul giriş ve çıkış güvenliği, servislerin güvenliği ve doğal afetler konusunda okul genelinde önlemler alınmalı.

Okula, farklı şirketler tarafından verilen yan hizmetler incelenmeli.

AKADEMİK YAPI

Öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’na uygun olmalı. Ders sunumlarının hangi yöntemle yapıldığı incelenmeli.

Okulun ulusal ve uluslararası kalite, standart ve öğretim kurumları ile işbirliği ya da akreditasyon çalışmaları olmalı.

Başarı ölçme ve değerlendirme çalışmalarındaki süreçler bilinnmeli.

Okul öğrencilerinin merkezi sınavlardaki başarı oranları incelenmeli.

Teknolojik destekli eğitim çalışmalarının hangi aşamada olduğu bildirilmeli.

Öğretim programlarının genel çatısı, kullanılacak kaynaklar ve içerikler açısından okul içindeki şubeler arası sistem ve standartları olmalı.

Öğretmenlerin hangi yöntemlerle işe alındığını, ne tür hizmetiçi eğitim programlarının uygulandığı açıklanmalı.

Öğretmen ve yöneticileri sık sık değişmemeli.

Akademik eğitimin yanı sıra sosyal alanlarda da çalışmaları olmalı.

Dil öğretimine önem vermeli

İlkeli ve disiplinli olmalı

KURUMSAL YAPI

Okul tüm çalışanlar tarafından benimsenmiş olmalı.

Şeffaf, katılımcı ve ulaşılabilir bir yönetimi bulunmalı.

Kuruları ve yönetiminin kimlerden oluştuğu açıklanmalı.

Okul ve tüm bireyleri öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalı.

Okul içindeki birimlerin iş tanımları yapılmalı, hedefleri olan ve uzmanlardan oluşan takımlar şeklinde yapılandırılmalı. Birimler arası koordinasyonsağlanmalı.

Okulun yakın geçmişte tamamlamış olduğu ve başarılı bulunduğu projeler sorgulanmalı.