Yazılar

,

Özel öğrenciler için eğitim destek odaları açılacak

Özel öğrencilere “bire bir” eğitim için destek eğitim odaları açılacak. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bire bir eğitim yapılan destek eğitim odaları açılacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yönetmelik ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları, özel yeteneklilerin eğitimi, ev ve hastanede eğitim hizmetleri, özel eğitim okullarına ilişkin uygulama usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, sağlık sorunları nedeniyle rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gelemeyecek durumda olanların eğitsel değerlendirme ve tanılamasıyla ilgili iş ve işlemler, bireylerin bulundukları ortamlarda yapılacak.

Türkiye’de eğitimine devam eden veya edecek yabancı uyruklu bireyler, RAM’larda sunulan eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinden yararlanacak. Bakanlığa bağlı yurt dışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere de Türkiye’deki RAM’larda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulacak.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere hizmet verilen her tür ve kademedeki okul veya kurumda, eğitim hedeflerinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunların ve uygulama farklılıklarının giderilmesi, eğitime erişimin artırılması, özel eğitim alanına ilişkin benimsenen bilimsel yaklaşımların mevzuata yansıtılması için değişiklikler yapıldı.

Destek eğitim odaları

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitimlerini akranları ile aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilecek. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ya da mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim verilebilecek.  Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için uygun ortam düzenlemeleri yapılacak ve destek eğitim odası açılacak. Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bire bir eğitim yapılacak.  Destek eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin planlaması doğrultusunda okulun ders saatleri içinde veya dışında, ihtiyaç halinde hafta sonu da planlanabilecek.

Özel eğitim anaokulu açılacak

Yönetmelikte, özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi dönemdeki çocukların eğitime erişimlerini sağlamak ve kolaylaştırmak üzere düzenleme yapıldı.  Bu kapsamda, 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocuklar için özel eğitim anaokulu açılabileceği gibi ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim
anasınıfları da açılacak.

Ev ve hastanedeki öğrencilere haftada en az 16 ders eğitim

Öğrencinin evde eğitim hizmeti kapsamında alacağı haftalık ders saati, sorumlu olduğu eğitim programı esas alınarak ilköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için haftada 10 ders, diğer ortaöğretim kademesinde bir okula kayıtlı olanlar için ise haftada 16 ders saatinden az olmayacak. Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilere, hastanelerde verilen eğitim için de aynı ders saati süreleri geçerli olacak.  Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı okullarda kayıtlı öğrencilerden sadece 9’uncu sınıftakiler için evde ve hastanede eğitim hizmeti sunulacak.

Erken çocukluk dönemi eğitimleri evlerde verilebilecek

0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri, özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile ihtiyaç doğrultusunda evlerde de yürütülecek.

BİLSEM’lerde eğitim öğretim hafta sonu yapılabilecek

Eğitim ve öğretim etkinlikleri, bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM), öğrencinin örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda hafta içi veya hafta sonu planlanabilecek. BİLSEM’lerde uygulanan eğitim programları esas alınarak öğrencilerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanacak ve eğitim hizmeti bire bir veya grup eğitimi şeklinde yürütülecek.

Grup eğitimine hazırlık

Özel eğitim programları uygulanan özel eğitim okulları ile bu programların uygulandığı sınıflarda tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılacak.  Bire bir eğitim uygulaması dışında kalan sürelerde, bu bireylerin grup eğitimine katılmaları ve böylelikle eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak.

Yönetmelikte, farklı sebeplerle okula başlaması geciken, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına uygun olarak özel eğitim okullarına kayıt yaptırabilecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim kurumları arasındaki nakil veya geçiş işlemleri zamana bağlı olmaksızın yapılacak.  Ortaöğretim programı uygulanan okullardan özel eğitim meslek okuluna her sınıf seviyesinden geçişi sağlanan öğrencilerin eğitimlerine 9’uncu sınıftan devam etmeleri sağlanacak. Böylece öğrencilerin geçiş ve nakil işlemlerinde yaşamaları muhtemel sorunlar giderilecek.

Devamsız öğrencilere yaşlarına uygun sınıfta eğitim

Zorunlu öğrenim çağında olup örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve evde eğitim hizmetinden yararlanamayacağını belgelendiren öğrenciler için okula devam zorunluluğu aranmayacak. Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında sürekli devamsızlık yapan öğrenciler, yaşlarına uygun sınıftan öğrenimlerine devam edecek.

Yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler, ücretsiz taşıma kapsamına dahil edildi. Bu doğrultuda eğitime erişimin kolaylaştırılması amaçlandı.

,

GKV’de özel, kaynaştırma ve kapsayıcı eğitim masaya yatırıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda 2017-2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında düzenlenen seminerde “Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi ve Kapsayıcı Eğitim” konularındaki tüm detaylar mercek altına alındı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğretmen ve idarecilere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklara hız verdi. Bu kapsamda GKV Özel Okullarında eğitimle ilgili birçok konu masaya yatırılarak uzmanlar tarafından verilen seminer ve söyleşilerle gündeme taşınıyor. Konular hakkında öğretmen ve idarecilerin de görüşlerini paylaştığı seminerlerin eğitim için büyük önem taşıyor. GKV Özel Okulları Rehberlik Servisi ve Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen Özel Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi ve Kapsayıcı Eğitim konulu seminere Genel Müdür Yrd. İsmet Tiryaki, idareciler ve GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerinin tamamı katıldı.

Özel eğitimin püf noktaları

Şehitkamil Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Uzmanı Altuğ Giray Eder’in konuşmacı olarak katıldığı seminerin ilk bölümü Özel Eğitim’e ayrıldı. Giray bu başlık altında yaptığı açıklamalarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) ve özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik öğretmenlere yol gösterici bilgiler verdi. Giray, “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. BEP uygularken ekip, öğrenci, müdür, müdür yardımcısı, özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmeni, eğitim programını yapan öğretmen, sınıf öğretmeni, alan öğretmeni, aile, özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üye belirlenerek oluşturulur” dedi. BEP uygulayacak öğretmenlerin sorumluluklarına da değinen Giray BEP ekibi çalışma süreci, BEP dosyası, performansın belirlenmesi, destek eğitim hizmetlerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı(BÖP)’na dair detaylı bilgileri öğretmenlerle paylaştı.

Kapsayıcı Eğitimin önemi anlatıldı

GKV Özel Liseleri Rehber Öğretmeni Zehra Doğan tarafından yapılan sunumda kapsayıcı eğitimin tanımı, ilkeleri, yöntem ve teknikleri anlatıldı. Doğan yaptığı açıklamalarda, “Kapsayıcı Eğitim, özel gereksinimi veya engeli olsun yada olmasın, sosyal, kültürel, eğitimsel, yaşamsal aktivite ve fırsatlara tüm toplum üyeleri ile eşit düzeyde erişimde güçlük yaşayan bütün çocukları kapsaması ve bu çocukların diğer akranlarıyla birlikte eğitim alma hakkını vurgulanmasıdır. Kapsayıcı sınıfta uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri arasında işbirlikli öğretim(grupla çalışması), istasyon, çalışma yaprakları, proje tabanlı öğretim yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kapsayıcı Eğitimin Uluslararası Boyutu ve Örnek Uygulamalar

GKV Özel Okullarında düzenlenen seminerin son bölümünde ise GKV Özel İlkokulu Rehber Öğretmeni Gökçen Bindal, Kapsayıcı Eğitimin Uluslararası Boyutu ve Örnek Uygulamaları konularında detaylı bilgileri verdi. Bindal yaptığı açıklamalarda, “Kapsayıcı eğitimin uygulanmakta olduğu okullarda her öğrencinin katkısı özeldir ve bu sınıflarda değerler çeşitlilik taşımaktadır. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin benimsendiği bu tür destekleyici eğitim ortamında her çocuk kendini güvende hisseder ve okul topluluğuna aidiyet duygusu geliştirir. Ayrıca Türkiye’nin de taraf olduğu UNESCO Özel Gereksinimli Çocukların Hakları Bildirisinin (UNESCO,1994) ülkemizdeki kaynaştırma eğitimi ile ilgili hukuksal çerçevenin belirlenmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında ve tüm çocukları eğitmenin devletlerin sorumluluğu olduğu inancıyla, içerik, yaklaşım, yapı ve stratejiler konusunda yapılması gereken değişiklikleri kapsamaktadır” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğretmen ve idarecilere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyen ve 2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklara hız verdi.

,

Özel okul teşvikleri artıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’ın (MEB), yeni eğitim yılında özel öğretimin payını artırmak için bütçesinden 1 milyar 509 milyon lira harcayacağı öne sürüldü. Özel öğretime teşvik amacıyla geçen yıl harcanan 1 milyar 200 milyon liraya ek 300 milyon lira daha ödenek ayrılacağı iddia edildi.

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, bu paranın 1 milyar 278 milyon 684 bin lirasını özel okulda okuyan öğrencilere sağlanan eğitim ve öğretim desteği oluşturacak. 230 milyon 340 bin lira ise organize sanayi bölgeleri ve dışında okuyan özel mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine yönelik teşvik uygulamalarına aktarılacak.

Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştirilecek. Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılan değişiklikle organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği sağlanacak. Örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören öğrenciler için öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Okulöncesi eğitimde özel öğretimin payı yüzde 15,20’den yüzde 16,50’ye çıkartılacak. İlkokulda yüzde 4,30, ortaokulda yüzde 5,40 ve ortaöğretimde yüzde 12 olan özel öğretim payları sırasıyla yüzde 4,70, yüzde 5,80 ve yüzde 12,20’ye yükseltilecek. Özel okulları teşvik için 2018 yılı sonuna kadar toplam 340 bin öğrenciye 1 milyar 278 milyon lira verilecek. Dershanelerin dönüştürülmesiyle oluşturulan temel liselerde öğrenim gören 63 bin 335 öğrenciye de para yardımı yapılacak.

Devlet okulu sayısı 4 bin azaldı

AK Parti hükümetleri döneminde özel okulların eğitim sistemi içinde artan payı MEB’in güncel verileriyle somutlaştı. 2016-2017 verilerine göre, özel okulların tüm okullar içindeki payı yüzde 12,8, özel okullara devam eden öğrencilerin payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti. 2017 yılına gelindiğinde ise özel okula giden öğrenci sayısında yüzde 13’lük artış yaşandı. Geçen yıl 1 milyon 150 bin öğrenci özel okula giderken özel okula giden öğrencilerin sayısı güncel verilere 1 milyon 300 bin olarak yansıdı. 4+4+4 sisteminin ardından devlete ait ilkokul sayısı 4 bin azaldı. Aynı dönemde devlet okullarında öğrenim gören öğrenci sayısında ilkokullarda 770 bin, ortaokullarda ise 313 bin düşüş yaşandı. Buna karşın son bir yıl içinde açılan özel okul sayısı bin 177’yi buldu