Yazılar

,

Özel MEF Lisesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıt Koşulları

Özel MEF Lisesi, bakanlığın yapacağı merkezi sınav sonuçları ile öğrenci alacağını açıklayan özel okullar arasında… MEF’ten öğrenci ve velilere yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

9. Sınıflara Başvuru İçin:

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına yönelik kesin kayıtlarımız MEB tarafından 2 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacaktır. Sınav sonucuna göre MEF Lisesi’nin belirleyeceği taban puanı aşmış (taban puanlar merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ilan edilecektir.) olan aday öğrenciler puan üstünlüğüne göre kesin kayıt hakkı kazanacaklardır.

IGCSE Başvuruları İçin:

Lisemizin IGCSE Programına, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 9.sınıfa geçen öğrenciler başvurabilir. IGCSE Giriş Sınavında başarılı olanlar programa kabul edilir.
IGCSE Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin MEB tarafından 2 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan merkezi sınav sonucuna göre MEF Lisesi’nin belirleyeceği taban puanı aşmış olmaları gerekmektedir.

IB Başvuruları İçin:

Lisemizin IB Programına, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 11.sınıfa geçen öğrenciler başvurabilir. IB Giriş Sınavında başarılı olanlar programa kabul edilir.
IB Giriş Sınavına başvuracak tüm öğrencilerin IB Giriş Sınavlarına girmeden önce aşağıda tarihi belirtilen MYT Sınavına girmeleri ve sınav sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

Ara Sınıflara Başvurular İçin:

Sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecek olan 10 ve 11.sınıflarımıza MEF Yetenek Testi (MYT) ve tanıma çalışmaları sonucunda öğrenci kabul edilmektedir.

Not: 12.Sınıflara öğrenci alınmayacaktır.

Yurt Dışından Gelen Aday Öğrenciler İçin:

Bu öğrencilerin bulundukları ülkenin Eğitim Ataşeliğinden ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosundan alacakları denklik belgesi ile MEF Lisesi Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilere uygulanacak MYT ve bireysel görüşmeler sonucunda başarılı olan adayların kesin kayıtları yapılacaktır.

Özel MEF Lisesi; fen ve matematik ağırlıklı, fen ve matematik derslerinin öğretimini yabancı dille yapan dört yıllık bir lisedir.

Öğrenciler; ilgi, istek ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, yeteneklerine uygun alanları seçmeleri, bu alanlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmeleri, üniversitede ilgi ve isteklerine uygun bölümleri kazanmaları konusunda desteklenir. Ayrıca, öğrencilerin ÖSYS’de başarılı olmaları için ek çalışmalar yapılır. Belirli bir başarı düzeyine ulaşmış istekli öğrenciler, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programına katılabilirler.

MEF Lisesi’nde öğrencilerin, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca ve İspanyolca derslerinden birini seçerler.

Özel MEF Lisesi’nde 4 yıllık Anadolu lisesi programı uygulanmaktadır. Haftalık ders çizelgemize göre;
9-10-11. sınıflarda 45 saat
12. sınıflarda 41 saat ders yapılmaktadır.
Okulumuzda bir günde 9 saat olmak üzere haftada 45 ders saati vardır.

DERSLİK SİSTEMİ

MEF Lisesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren derslik sistemi uygulanmaktadır. Bu düzenleme ile öğrencilerimiz programları doğrultusunda öğretmenlerin sabit olarak kullandıkları dersliklerde öğrenim görmektedir. MEF Lisesi öğrencileri, her dersin kendi özelliğine göre ilgili materyallerle donanmış dersliklerde derinlemesine bir eğitim almaktadır.

Derslik Siteminde;
Matematik için: 4
Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım için: 4
İngilizce için: 5
Sosyal Bilimler grubu için: 3
Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji) için: 4 (laboratuvar),
İkinci Yabancı Dil (Fransızca, Almanca ve İspanyolca) için: 3 derslik kullanılmaktadır.

MEF REFERANS BELGESİ

MEF Lisesinde öğrencilerin kişisel sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü veri işlenir. Katıldıkları kulüp çalışmaları, sosyal etkinlikler, bireysel proje çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, tören vb. etkinliklerdeki performansları, kişisel becerileri, yani kısaca derslerin dışındaki yetkinlikleri ve gelişimleri de izlenir, değerlendirilir. Bu faaliyetler öğrencilerle paylaşılarak öğrenciler bu tür çalışmalara katılmaya teşvik edilir. Kariyer planlamaları içerisinde bu çalışmalar MEF Lisesinin öğrencilere referans olabilmesi için kayıt altına alınır ve puanlanır. Değerlendirmelerde fark yaratan sonuçlar ve süreçler MEF REFERANS belgesi ile öğrenciye referans olunarak kariyer dosyasına eklenir. Bu konuda dikkat edilen ölçütler öğrencilerle ilgili etkinlik öğretmenleri tarafından paylaşılır.