,

Türkiye’nin En İyi Butik Okul Konsepti; Kandilli Koleji

Kadıköy Kandilli Koleji

“Araştırmalar okul büyüklüğü arttıkça özellikle öğrencilerin okul memnuniyetsizlik oranının arttığını göstermiştir” diyor Kadıköy Kandilli Koleji… Ve Butik Okul Konsepti’nin gerekçelerini şöyle sıralıyor:

NEDEN BUTİK OKUL KONSEPTİ?

Sosyolojik analizler ve kaynaklar öğrencilerin butik okullarda daha mutlu olduklarını, okula katılım ve devam düzeylerinin arttığını gösteriyor.
Okulların büyük olması onların daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Okul büyüklüğü arttıkça okulun esnekliği azalmakta, farklı kapasite ve gereksinimleri olan öğrencilerin bu gereksinimlerinin karşılanması zorlaşmaktadır. Okul büyüyüp karmaşıklaştıkça öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler göstermeleri gereken performansı yeterince ortaya koyamamaktadırlar. Araştırmalar okul büyüklüğü arttıkça özellikle öğrencilerin okul memnuniyetsizlik oranının arttığını göstermiştir.

Günümüzde sınırları kaldırmayı hedefleyen dünyanın ihtiyaçları artık değişmiştir. Bireyler arasında “Ben eğitim aldım.” yanılgısıyla hayata başlayan kişilerin başarılı olma şansı olmayacaktır. Kandilli Koleji bireysel yeterlilikleri ortaya çıkarma üzerine kurgulanmış evrensel stratejisi ile öğrencilerini yaratıcılık ve orijinal düşünceye önem veren global dünyaya hazırlamaktadır.

“Nitelikli insan, güçlü toplum” biz eğitimcilerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğumuzu dünyanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde programlayarak öğrenci ve ailelerin hizmetine sunmalıyız. Öğretimdeki temel felsefemiz öğrencilerimizin bildiklerinin farkında olan bireyler olmasını sağlamaktır. Kandilli Koleji “öğrenciye görelik” yaklaşımı çerçevesinde nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Felsefemiz “itibarlı bir gelecek için önce eğitim”dir.

Her öğrencinin öğrenme düzeyi ve öğrenmesi için gereken süre farklıdır. Marka okulların zincir şeklinde planlamış kalabalık okullarında, öğrencilerin bu özel düzey ve sürelerini belirlemek mümkün olamamaktadır. Büyüklüğü yönetebilmek için eğitimde bir standarda gidilmekte ve bu standart program herbiri aslında bambaşka bireyler olan öğrencilerin bireysel yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesine imkan vermemektedir.

Oysaki tüm aileler akademik başarının yanısıra çocuğunun yeteneklerinin keşfedilip geliştirilmesini beklemektedir. Kandilli Koleji’nde belirli sayıda kabul edilen öğrencilerimize ayrılan zaman arttığından öğrencilerimizin keşfedilerek geliştirilmesi kolaylaşır. Öğrenimin kalitesi ve verimliliği artarken takibi kolaylaşır.

Öğrencilerin kalabalıklar ve devasa binalar içerisinde kaybolmadığı birey olarak değer gördüğü kendini özel hissettiği okulumuz butik konseptte eğitim vermektedir.

NEDEN KANDİLLİ KOLEJİ

Kandilli Koleji; girişimcilik vizyonu ile ön plana çıkmış, eğitime önem veren kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılanmadır.

Toplumsal kimliği ile örnek gösterilen yöneticilerin ülkemizin eğitim ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim kurumu oluşturması Kandilli Koleji ile hayat bulmuştur.

Kandilli Koleji “İtibarlı bir gelecek için Önce Eğitim” sloganıyla ülkemizin eğitim sektöründe söz sahibi olacak lider bir kurum olma hedefine doğru ilerlemektedir.

Kolejimiz 2000 yılından beri orta ve yüksek öğrenimde eğitim araştırmaları ve kariyer planlamaları yapan Avrupa İş ve Eğitim Akademisi (Europan Business and Education Academy) işbirliğiyle oluşmuş bir yapıdır.

Kandilli Koleji’nde dinamik, heyecanlı, üretken, bireysel hedefleri olan, bu hedeflerini evrensel vizyon ile birleştirebilen gelişime açık bireyler yetiştirme konusundaki coşkumuzu hissederek geleceğini bizimle paylaşacak öğrencilerimize itibarli bir gelecek sunmaya hazırız.

Hedefimize ilerleyeceğimiz bu aydınlık yolda tüm kurucularımızın, eğitim personelimizin, veli ve öğrencilerimizin değerli bir parçamız olduğuna inanıyoruz.

MİSYONU

Geçmişten getirdiği değerli kültürel mirası yenilikçi bir anlayışla geleceğe taşıyan, anadilini çok iyi kullanan birden fazla yabancı dil bilen, ulusal ve uluslararası projelerde boy gösteren spor ya da sanatla ilgilenen açık fikirli, mutlu, analitik düşünme yeteneği ile başarılı olmayı hedefleyen yüksek öz güveni ile bunu başarabilen, evrensel düşünen, çok yönlü bireyler yetiştirmektir.

VİZYONU

Yetiştirdiği öğrencileri eğitim ve etkinlikleri ile fark edilip takdir gören, verdiği eğitim ve uyguladığı programlar ile eğitimde etkili, tanınan ve örnek gösterilen bir kurum olmaktır.