,

Uğur Okulları LGS sorularını yorumladı: Sorular ölçme değerlendirmeye uygun

Uğur Okulları Liseye Geçiş Sınavı'nı yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30’da başladı. Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Uğur Okulları ders ders soruları şöyle yorumladı:

OKUMA BECERİSİNİ ÖLÇMEYİ AMAÇLIYOR
TÜRKÇE: LGS Türkçe sınavındaki 20 soru MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak soruldu. Türkçe dersinde dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzda. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular. MEB’in örnek olarak hazırladığı Türkçe sınavındaki sorularla benzer nitelikte. Konu bakımından incelendiğinde anlam bilgisi soruları sınavın büyük bir kısmını oluşturmuş. Metin üzerinden bağlantılı anlama ve dil bilgisi soruları sorulmuş. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Metinler, okuma becerisini ölçmeyi amaçladığı için metinlerin uzunluğu orta ve uzun düzeyde. Genel olarak sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygun.

ANAHTAR KELİMEYİ FARK EDEN KAZANIR
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav soruları, MEB’in sene başında yayımladığı kazanımlarına ve müfredatına uygun. Sorular, öğrencilerin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuş. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in daha önce yayınladığı örnek sorulardaki gibi uzun. Ayrıca paragraftaki cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer alıyor. Ayrıca Halkçılık ilkesi kapsamında öğrencilerin karıştırdıkları ‘eşitlik, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik’ gibi kavram bilgisini yoklayan soru sorulmuş. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuş. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru yer almamış. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde soruldu.

KONU DAĞILIMI EŞİT
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Kavram ve bilgilerden ziyade yorumlama ağırlıklı sorular var. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Yorum ve bilgi içeren sorular çözen ve bunların üzerinde duran öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri türden. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu.

KISA VE ANLAŞILIR
İNGİLİZCE: Daha önce sınav tarihi nedeniyle 9 ve 10’uncu üniteler de sınav kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, bu ünitelerden soru çıkmamış. İlk 8 ünite içerisinden çıkan sorularda, 3 soru 7’nci ünite olan “Tourism” ünitesinden sorulmuş, diğer ünitelerden birer soru sınava dahil edilmiş. Bu dağılım yayınlanan örnek sorularla paralel. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya daha az ihtiyaç duyulan sorular olduğu görülüyor. Hatalı ya da çelişkili bir soruya yer verilmemiş. Kelime soruları ve resimler açık ve anlaşılır şekilde. Sınavın en seçici bölümü olan parça soruları hem uzunluk hem de içerik açısından kolay takip edilebilir şekilde hazırlanmış ve soruların tek ve açık bir cevabı var. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz soruların çok kolay olduğunu, hiç zorlanmadan ve çelişkide kalmadan cevaplayabildiklerini ifade ediyor.

GÜNLÜK YAŞAMLA İLGİLİ SORULAR VAR
MATEMATİK: Matematik sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuş. Günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulara yer verilmiş. Geometri sorularında somut modeller kullanılmış. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor. Denklem problemleri tablolarla zenginleştirilmiş, çözümü daha zaman alıcı hale gelmiş. Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuş. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Bu sınavda matematik eleyici oldu.

FEN OKUR-YAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI
FEN BİLİMLERİ: 20 soru, MEB müfredatına uygun. Müfredat dışı soru sorulmadı. Konu dağılımına bakıldığından tüm ünitelerden soru olduğunu görüyoruz. Sınavda fen okur-yazarlığının öne çıktığı tespit edildi. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görüyoruz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilir. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmış. Sınav sorularında paragrafların uzun olduğunu görüyoruz. Sınavda konu bilgisiyle beraber öğrencilerin dikkati de ölçülüyor. Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşuyor.