,

Zinde Okulları özgüvenli nesiller yetiştiriyor

Zinde Okulları, “Bilimin ve bilgeliğin izinde” mottosuyla yola çıktı.

2017-18 Eğitim-Öğretim döneminde Eyüp Sultan’da 5000 m2 alan üzerine kurulu ve eğitime özel bir mimariyle tasarlanmış ilk kampüsüyle, öğrencileriyle buluşarak eğitim hayatına başlayan Zinde Okulları, “Bilimin ve bilgeliğin izinde” mottosuyla yola çıktı.

Adını ‘canlı’ olma ‘diri’ olma durumundan alan okulumuz, daima öğrenmeye iştiyaklı eğitim kadrosuyla öğrencilerine öz değerlerinden ayrılmadan evrensel ilkeleri özümsemiş, kendine güvenen, analitik düşünebilen, yabancı dil bilen ve gelişen teknolojiyi kullanabilen bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Zinde Okulları, sorgulayan, merakının peşini bırakmayan, araştırarak doğru bilgiye ulaşmak için çaba sarf eden öğrenciler için, doğru zamanı planlar ve ortamı hazırlar. Öğrencilerin, edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanabilmeleri için gerekli sosyal etkinlikleri yapmayı amaçlar.

Değerlerini merkeze alan, estetik bakış açısını yakalamış, kültürlerarası diyalogları sağlayabilen, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurabilen ZİNDE nesilleri yetiştirmek üzere kurulan okul yeni eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor.

Vizyonu
Özel Zinde Okulları, “Merak ilmin hocasıdır.” görüşünü unutmadan çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını belirleyip destekleyerek kendini geliştiren, yenilikçi ve nitelikli bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonu
İnsan kişiliğinin oluşmasında önemli etkenlerden biri eğitimdir. Bunun bilinciyle hareket eden Zinde Okulları “kişilikli bir nesil ve insanlık için kişiliği dikkate alan ‘’bir eğitim sistemini hayata geçiriyor.

Zinde Okullarında öğrenciler;

• Özgüveni güçlü, iletişim becerisi gelişmiş, sorgulayıcı düşünen ve karar verebilen,

• Yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş gelişime açık, manevi ve ahlaki değerleri kazanmış,

• Akademik ve teknolojik açıdan yeterli, analitik düşünme becerisi gelişmiş,

• Ailesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinmiş bireyler olarak yetişirler.

ZİNDE OKULLARI’NIN EĞİTİM FELSEFESİ

Zinde Okullarının gerçek hedefi; öğrencilerinin farkındalığı yüksek, yaşamda mutlu, sağlıklı, ne istediğini bilen, etkin bireyler olmalarıdır. Her bireyin farklı potansiyel ve kişiliği olduğunun bilinciyle yapılacak profesyonel yönlendirmeler; onları yaşamda istedikleri yere kolaylıkla ulaştırır. Bizlere ise, onlar için en iyiyi yapmış olmanın huzurunu duymak kalır. Zinde Okulları ,eğitim sistemini bu hedefin sonucu olarak 5 temel ayak üzerine kurmuştur. Bu 5 temel ayak günümüz eğitim sisteminin ve çocukların en temel eksikleri göz ününe alınarak oluşturulmuştur:

TAM ÖĞRENME YÖNTEMİ

İyi bir akademik eğitime giden yol etkinliği kanıtlanmış eğitim modelleri ile mümkündür. Zinde Okulları öğrenme yöntemi olarak Tam Öğrenme Yöntemini kendine esas almıştır. Bu yöntem her öğrencinin gerekli koşullar sağlandığında öğrenebileceğine inanır. Organik olarak öğrenmesine mani bir durum olmayan her çocuk, öğrenme engeli kaldırıldığında ve desteklendiğinde gerekli öğrenmeyi yerine getirebilecektir.

Bu amaçla her üniteden sonra öğrencilerin öğrenmesi yapılan sınavlarla ölçülür. Sınavlarda % 70’in altında kalan öğrenciler belirlenir ve bu öğrenciler için ek etütler yapılır. Bu tamamlayıcı etütün ardından yine bir öğrenci % 70’in altında kalıyorsa öğrenci bireysel desteğe yönlendirilir. Bireysel desteğin ardından bir öğrenci yine % 70’ın altında kalıyorsa bu öğrenci rehberlik birimine yönlendirilir. Öğrenmenin önündeki zihinsel gelişim, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, duygusal ya da psikolojik problemler burada tespit edilir. Var olan engel aile ile işbirliği içinde düzenlenir ve çocuğun tam öğrenme gerçekleştirmesi için yeniden desteklenir.

ÇOCUK DOSTU EĞİTİM

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi çocuklarla gerçekleştirilir. Bu nedenle bu yaş grubuna verilecek eğitim çocuğun doğasına uygun olmalıdır. Çocuk doğasının en önemli iki kavramı oyun ve harekettir. Yeterince oynamamış ve hareket etmemiş olan çocuklar öğrenme için hazır hale gelemezler. Oyun yolu ile dinlenen ve hareket ederek enerjilerini atan çocuklar daha hızlı öğrenme gerçekleştirirler. Bu gerçekten hareketle Zinde Okullarında ders süreleri 35 dakika, teneffüs süreleri ise 10, 15 ve 40 dakika olarak planlanmıştır. Her öğrenme sürecinin ardından çocuklara oynayarak ve hareket ederek öğrendiklerini hazmetmeleri ve dinlenmeleri için süre tanınır. Bir sonraki derse çocuklar yenilenmiş olarak girerler.

ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

İnsan beyni iki yarımküreden oluşur. Bu yarımküreler sağ beyin (lob) ve sol beyin (lob) olarak adlandırılır. Sol beyin; mantık, muhakeme gibi alanlarla ilgiliyken sağ beyin daha çok dil, müzik ve sanat alanı ile ilgilidir. Zinde Okullarında çocuklar her iki alanda da eşit derecede desteklenir. Bu durum çocuğun okula severek ve isteyerek gelmesini sağlar. Hem akademik alanda hem de sanat-müzik alanında ilerleyen bir çocuğun gelecekte başarılı olması çok kolaydır.

1 DİL – 1 ENSTRÜMAN

Zinde Okullarında her dersten azar azar vermek yerine bir dersten yoğun ve çok vermek esas alınmıştır. Her dersten az az öğrenen bir çocuk, sonuçta hiçbir alanda tam anlamı ile ilerleyemez. Zinde Okulları ilgi alanını daraltmıştır. Okula gelen her öğrencinin 1 dili ve 1 enstrümanı çok iyi derecede bilmesi hedeflenir. Bu nedenle her sınıfta yoğun dil eğitimi ve yoğun müzik eğitimi verilir. Akademik eğitimle hayata hazırlanan çocuk, haftada 12 saat olan dil eğitimi ile bir dil edinir. Haftada 4 saat olan ritim, bono, solfej ve müzik dersi alan çocuk bir enstrümanı çalacak altyapıyı kazanır. Sonraki senelerde ise ona sunulan enstrüman seçeneklerinden biri ile ilerler.

HEM ÖZGÜVEN HEM AHLAK

Zinde Okulları’nda özgüven en önemli unsurdur. Kendini ifade edebilen, hakkını arayabilen, haksızlığa rıza göstermeyen çocuklar yetiştirmek amacıyla özgüven eğitimini programımızın önemli bir parçası yaptık. Bu amaçla her sınıfa drama eğitimi koyduk. Sahneye çıkabilen, bedenini etkin kullanabilen, gerektiğinde ses tonunu ayarlayabilen çocuklar eğitim sistemimizin önemli bir parçası. Ancak biz biliyoruz ki, ahlakla süslenmemiş bir özgüven çocuklar için bir yıkım olabilir. Bu nedenle yine karakter ve değerler eğitimi bizim programımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor.